Een goed begin…

Foto’s: Karin Hofsloot

Traditiegetrouw begon het nieuwe zangseizoen zaterdag 27 augustus met een gezamenlijke lunch. Dit keer echter niet bij een of ander restaurant, maar op het erf van de familie Hofsloot aan de Birkstraat. Een paar partytenten en uitstekende catering door het team van Grand Sempoerna uit Soest maakten het feest compleet.

Vanaf nu repeteren we weer elke dinsdagavond 20 uur in de Fonteinkerk aan het Vogelplein 1 in Amersfoort. Het eerstvolgende optreden is al op zaterdag 10 september.

Nieuwe aanwas

Foto: Jos Wassink

Op de laatste repetitie voor de vakantie (op 5 juli 2022) kon voorzitter John van Halderen (links) een nieuw lid verwelkomen. Maarten Dijkstra was een maand eerder binnen komen lopen omdat hij wilde weten of koorzang hem zou bevallen. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. Dirigent Paul-Michel Tijssen deelde hem voorlopig in bij de tweede tenoren. Als welkomstgeschenk ontving Maarten een CD van het Amersfoorts mannenkoor en een boekje over de geschiedenis van de eerste jaren van het koor.

Welkom terug

Foto: Willem Rauwenhof

Koorleden hebben elkaar soms lang niet meer gezien door de coronabeperkingen. Maar niemand maakte het zo bont als Bert Slot (rechts) die zich na een afwezigheid van drie jaar onlangs weer bij het mannenkoor meldde. Voorzitter John van Halderen bekrachtigde het hartelijk welkom terug met een stevige handdruk en een boekje over de geschiedenis van de eerste vijf jaren van het Amersfoorts Mannenkoor. Naast het AMK bedient Bert ook het Zeister shantykoor Nootdweer met zijn goede stem(ming). 

‘We mogen weer’

(Foto: Jos Wassink)

Tot onze grote vreugde zijn de repetities hervat vanaf 18 januari. Net als andere koren heeft het AMK om verschillende redenen wat leden verloren in de afgelopen twee jaar. Maar onder degenen die zijn teruggekeerd is ‘we mogen weer’ de meest gehoorde verzuchting.

Momenteel repeteren we voor het inloopconcert van 2 april (De Lichtkring, Kattenbroek, 14 uur). Daar zingen we het prachtige nummer (Dona nobis) Pacem. Een smeekbede voor vrede met het leed van de Oekraieners in onze gedachten en in ons hart. Als woorden tekortschieten is er altijd nog muziek.

Repetities vinden iedere dinsdagavond plaats tussen 20 en 22:30 uur in kerk De Bron aan het Vogelplein in Amersfoort. Belangstellenden zijn altijd welkom om te luisteren of mee te zingen. Neem dan even contact op (zie bovenste menubalk).

Repetities hervat

Foto: Paul Michel Thijsse

Dinsdagavond 1 juni was er voor het eerst sinds bijna een jaar weer een repetitie. Ongeveer de helft van de mannen was op komen dagen, de rest kijkt nog even de kat uit de boom. Voorzitter John van Halderen was er wel bij. Hij laat weten dat het “geweldig was, zij het dat de fortissimo’s een aanslag op de stem waren.” Dat gaat de komende tijd vast beter.

AMK Anjer Actie

Als je mensen, dromen en werelden samenbrengt, komt cultuur tot leven. Prins Bernhard Cultuurfonds. Het begin van iets moois.

Amersfoorts Mannenkoor

Het Amersfoorts Mannenkoor collecteert voor de Anjer Actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De opbrengst komt ten goede aan ons koor. De actie loopt van 28 mei tot 5 juni.

Doe mee en doe a.u.b. een gift

Alle beetjes helpen en met de opbrengst kunnen we nieuwe muziek aankopen en na de corona lockdown aan de slag om weer concerten te verzorgen.

De collecte verloopt geheel elektronisch met behulp van de QR lezer op je mobiel. Nog niet geïnstalleerd? Doe dat dan gratis via Google apps of de Apple store.

Scan dan de onderstaande QR code en maak een bedrag naar keuze over.

Alvast bedankt !

Het bestuur van het AMK

Repetities voorlopig gestopt

De hervatting van de repetities was helaas van korte duur. Na de aanscherping van de coronaregels, en nadat het bestuur van De Bron besloot de kerk te sluiten, zijn met ingang van 8 oktober de bijeenkomsten van het AMK weer opgeschort. Tot hoe lang? Niemand die het weet, behalve dat het eerder in de orde van maanden dan weken ligt. Sterkte iedereen, en blijf gezond!

AMK heeft repetities hervat

Foto: Willem Rauwenhof

Op dinsdag 1 september vond de eerste repetitie plaats sinds half maart. De corona-restricties waren wat onwennig: afstand houden; geen socializing vooraf of naderhand; twee stemgroepen tegenlijk in plaats van vier; ramen open voor goede ventilatie; en niet hard zingen. 

Niettemin hadden 30 leden zich aangemeld om onder het nieuwe regime de repetities te hervatten. Zij vonden het vooral fijn om elkaar na lange tijd weer te zien – zij het op afstand.

Het bestuur van het AMK gaat de ervaringen van de eerste repetities bespreken om te zien of de restricties nog herzien moeten worden. Voor nu telt dat er eindelijk weer eens gezang klonk in de grote kerkzaal.

AMK zet de toon met Fum Fum Fum

Er moesten stoelen bij op ons kerstconcert van zondag 15 december. ‘Een echt kerstgevoel’ zeiden bezoekers na afloop. En: ‘Pacem bracht tranen in m’n ogen’.
“Ik ben altijd op zoek naar nieuw kerstrepertoire voor m’n koren”, vertelde dirigent Paul-Michel Tijssen. “Zelfs middenin de zomer. En ik probeer ook graag wat nieuws.” In Fum Fum Fum vond hij beide: nieuw en anders. Het van oorsprong Catalaanse nummer heeft een Engelse tekst gekregen en een sprankelende quatre-mains pianobegeleiding. Alleen was er niemand om te dirigeren. Als dat maar goed gaat… Applaus, vreugde en opluchting borrelden op na het machtig slotakkoord.

Opname: Hester Rauwenhoff