Bestuur

Het bestuur van het AMK bestaat uit

voorzitter
John van Halderen
vzamk@johnvanhalderen.com

vicevoorzitter
Kees Olieman
caolieman@kpnmail.nl

penningmeester
Henny van Eck
penningmeester@amersfoortsmannenkoor.nl

1e secretaris
eddy.amk@gmail.com

2e secretaris
Sjoerd Ketelaar
s.ketelaar2@telfort.nl