Canto

Canto is de nieuwsbrief van het Amersfoorts Mannenkoor en verschijnt maandelijks. Het bestuur maar ook de leden kunnen daarin hun meningen, ervaringen, vakantievreugde maar ook hun vakantie- en ander leed kwijt. Kopij kan op elk gangbaar medium worden ingeleverd. Donateurs en leden ontvangen Canto per email.

Verder bevat Canto het huidige repertoire met verwijzingen naar YouTube en onze jarigen, lief en leed en onze activiteiten.

Het AMK zoekt adverteerders die hun waren of producten in de Canto willen aanprijzen, uiteraard tegen een redelijke vergoeding.

Redactie:  Gerard van Leeuwen en Kees Olieman redactie@amersfoortsmannenkoor.nl

Acquisitie: Vacature

Layout: Gerard van Leeuwen