Huishoudelijk

Contributie

Voor een lid van het AMK bedraagt de contributie € 23,00 per maand.

Dit dient bij voorkeur automatisch en per begin van een maand te worden voldaan.

De contributie dient het hele jaar – dus ook tijdens de vakantieperiode – betaald te worden.

De bankrekening van het AMK is NL68 ABNA 0553 3384 55 t.n.v. Amersfoorts Mannenkoor.

Aspiranten

Bij het AMK worden nieuwe zangers “aspiranten” genoemd. Om na enige tijd “lid” van het koor te kunnen worden, geldt de volgende procedure:

a) na het bijwonen van de eerste repetitie(s) wordt een 1e stemtest afgenomen door de dirigent, samen met een bestuurslid. Op basis daarvan wordt de aspirant voorlopig ingedeeld bij een stemgroep te weten de 1e tenoren, 2e tenoren, baritons of bassen.

b) na enige weken wordt een 2e stemtest afgenomen en wordt bezien of de keuze n.a.v. de 1e stemtest goed was c.q. aanpassing behoeft.

c) wie door de 2e stemtest komt, wordt aansluitend geinstalleerd als lid en betaalt vanaf dat moment contributie.

d) van deze tijdplanning kan in overleg met de aspirant en het betrokken bestuurslid, worden afgeweken.

Nadat men lid is geworden, dient een koorkostuum met overhemd en enkele accessoires te worden aangeschaft.

Voor de procedure en voorwaarden van de aanschaf van de koorkleding wordt verwezen naar het “Kostuumreglement” dat verkrijgbaar is bij het secretariaat.