Historie 1981 – 1990

1981 – 1990

Historisch overzicht vanaf 5 juli 1907 tot heden

1981
27 januari 1981 Uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden in “De Open Hof” blijkt onder meer dat de contributie wordt vastgesteld op f 1,25 en voor 65+ers op f 0,75. Tevens wordt gewezen op het belang van de oud-papieractie die sommigen kennelijk nog niet de moeite waard vinden.

 

November 1981. Kerstpakketten actie Polen, ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan van het Surmakoor in Warschau.
De leden brachten binnen enkele dagen fl. 1600,= bij elkaar. Hiervan werden 85 pakken met o.a. levensmiddelen klaargemaakt die werden gestuurd naar de vrienden en vriendinnen in Warschau, dit in plaats van bloemen.
Op 30 november was dit transport in het repetitielokaal te Warschau aanwezig.
Vele brieven komen in die decembermaand bij het secretariaat en de leden binnen,
waarin het op deze wijze van felicitatie op hoge prijs wordt gesteld.
23 december 1981 Bij notaris Mr. J. Prins, Spoorstraat 9 vindt de notariële vastlegging plaats van de statuten van de vereniging met de naam: “Amersfoorts Mannenkoor”, afgekort A.M.K. die haar zetel heeft in de gemeente Amersfoort. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de mannenzang.
26 december 1981 Kerst in de St. Joriskerk o.l.v. Godfried van der Horst en m.m.v.    Akke van der Valk-Evink, sopraan
Gerard v.Leeuwen, orgel
Noordhollands Jongenskoor o.l.v. Hendrik Timmerman
Barokensemble: Le caprice
“Aantrekkelijk kerstconcert in de St.Joriskerk”. -Aart Wimmenhove-
1982
22 januari 1982 “A.M.K. met carnaval”, m.m.v.
Carnavalsvereniging “de Kiezelfoorters”
Volksdansgroep Terpsichozé
Boerenkapel van Wilskracht
Tirolerkapel “de Hinterfelders”
Will Power
Samengesteld Salonorkest
“Leut en cultuur blijkt goed samen te gaan”. -Amersfoortse Courant-
“Het koor van Godfried van der Horst zong de volksliedbewerkingen met een precisie die veel mannenkoren het niet na zullen doen”. -De Stad Amersfoort-
11 maart AMK op de NCRV radio.
27 maart Jubileummarkt op het terrein achter melkfabriek Amersfortia.
Schitterend weer, veel belangstelling en meer dan fl. 10.000,=    opbrengst.
De stuwende kracht achter het AMK is op dit moment zonder twijfel Godfried van der Horst, die Jos Vranken opvolgde. Hij is geen uitgesproken “strenge” meester. Net als zijn voorganger dat deed, vindt ook hij dat een mannenkoordirigent een sociale taak heeft. Een avondje AMK moet een compromis zijn tussen prettig uit zijn met vrienden en op de juiste wijze muziek maken.
Hij besteedt veel aandacht aan het a-capella zingen, omdat het zijns inziens de enige juiste manier is om een goed ensemble te creëren.
Hij vergeet ook de componisten van deze tijd, zoals Karl Orff, Flor Peeters en Kurt Weill niet, kortom hij is een man waarmee het A.M.K. nog jaren vooruit kan en wil, en waarbij ook het culturele leven in Amersfoort gebaat zal zijn.
4 mei  AMK op de KRO radio in het programma “Zin in muziek”.
8 mei  Zangersdag te Veenendaal.
25 mei Koorfoto’s gemaakt door Paul de Smalen in de tuin van het R.O.B. Kleine   Haag. Het AMK in grijs kostuum, wit overhemd en stropdas.
5 juli Het Amersfoorts Mannenkoor is 75 jaar geworden.
Uitgave van het jubileumnummer: A.M.K. in f(eiten), geschreven door de    redactie van de Resonant.
10 juli Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het AMK biedt wethouder Van der Weij namens H.M. Koningin Beatrix de vereniging de koninklijke erepenning in zilver aan met het bijbehorende certificaat aan het bestuur van het Amersfoorts Mannenkoor.
24 aug. Opnieuw wordt een burgemeester van Amersfoort als ere-voorzitter geïnstalleerd. Dit keer is dat de heer A. Schreuder, die in Apeldoorn is opgegroeid in een mannenzang minnend gezin.
3 sept. Concert in de St. Henricuskerk,
m.m.v. het AMK o.l.v. Godfried van der Horst
Martin Lorijn, piano
8 tot 14 sept. Concertreis naar Cwmbran in Wales
11 sept.: Concert in de Cardiff City Hall
12 sept.: Concert Stadium Cwmbran
m.m.v.: Cardiff Male Choir o.l.v. J.R. Matthews
Pontnewyydd Male Choir o.l.v. W. Hutchings
AMK o.l.v. Godfried van der Horst
Martin Lorijn, piano
Vooral het werk van Benjamin Britten: The Ballad of little Nusgrave and Lady Barnard is een groot succes. De mensen van het Pontnewydd Male Choir hebben hun uiterste best gedaan het AMK naar de zin te maken.
18 sept. Keistadfeesten met slotavond in De Flint.
AMK o.l.v. Godfried van der Horst en Martin Lorijn, piano
14 dec. Kerstconcert St. Elisabeth verpleeghuis in de St. Andriesstraat.
21 dec. Kerstconcert in de kapel van Zon en Schild.
26 dec. Kerstconcert “Kerst met het A.M.K.” in de St. Franciscus Xaveriuskerk.
m.m.v. AMK o.l.v. Godfried van der Horst
Hanneke Landa-Siegt, Astrid Landa, beide harp
Jaques Landa, klarinet
Mirjam Holtkamp, soliste
Hein Hof, orgel
1983
31 jan. Herdenking van de verjaardag van H.M. Koningin Beatrix, St. Joriskerk
m.m.v.: Blaasensemble Eemland
AMK o.l.v. Godfried van der Horst
Margje van den Heuvel, alt
Reinate Heemskerk, alt
J. Remmelszwaai en Jan Swart, orgel
Vier Nederlandse volksliederen (met piano)
Twee negrospirituals (met piano)
22 maart Wegens ziekte van Godfried van der Horst neemt Marius Schouten de repetitie over.
Marius Schouten: dirigent van het AMK van 1983 – 2000
Met de komst van Marius Schouten begint een geheel nieuw hoofdstuk.
Geboren in 1942 te Heerlen en stammend uit een zeer muzikale familie is het heel begrijpelijk dat ook hij de muziek als zijn vak kiest. Na zijn opleiding in Aken en ‘s-Gravenhage ontvangt hij zanglessen van Elisabeth Cooymans.
Op 26 februari 1985 wordt benoemd als dirigent van het AMK.
Het jubileumconcert – 8 april 1983 – hoewel voorbereid door de heer Van der Horst, wordt zijn eerste concert met het AMK. Daarna volgt het Kerstconcert en begin 1984 doet het koor mee aan een Krankeleden- en galabal t.g.v. het 2 keer 11 jarig bestaan van de carnavalsvereniging de Kiezelfoorters.

 

8 april Jubileumconcert t.g.v. het 75 jarige bestaan van het AMK (1907-1982)  in de Sint Joriskerk.
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten (Godfried van der Horst was ziek)
Elly de Bruin, piano
Martin Lorijn, piano
Hein Hof, orgel
Jan Kleiss, presentatie
Te Deum, Flor Peeters (met orgel)
The ballad of little Musgrave and lady Barnard,
Benjamin Britten (met piano)
Die Minnesänger, Robert Schumann
Vier Poolse Soldatenliederen. Witold Lutoslawski
Tri sbory, Antonin Dvorak (met piano)
-Zal
-Divna Voda
-Devce v haji
In taberna quando sumus, Carl Orff (met piano)
31 mei Radio-opname TROS in de KRO-studio
m.m.v. AMK o.l.v. Godfried van der Horst
Martin Lorijn, piano
The ballad of little Musgrave and lady Barnard, Benjamin Britten
Soon ah wijl be done, B. Joosen
The Gospeltrain, N. Cain
Daar was een wuf die spon, G. van der Horst
Wie wil er mee naar Wieringen varen, H. Geraedts
Mein Mädel hat einen Rosenmund, K. Hessenberg
Cockies and musseis, J. Laarveld
Si Charlotte avait voulu, Fr. Martin
29 juni t/m 4 juli Pontnewydd Male Choir brengt een tegenbezoek aan Amersfoort
02 juli: Jubileumconcert t.g.v. 75 jarig bestaan A.M.K., St. Joriskerk     m.m.v. AMK o.l.v. Godfried van der Horst
Pontnewydd Male Choir o.l.v. Walford J. Hutchings
Hanneke Landa-Slegt, harp
Martin Lorijn, orgel
Uitgevoerd werden:
Happy are we met, Anonymus
The ballad of little Musgrave and lady Barnard, Benjamin Britten
In taberna quando sumus (uit: Carmina Burana), Carl Orff
Tri sbory, Antonin Dvorak
-Zal
-Divna Voda
-Devce v haji
3 juli: Afscheidsavond koor uit Wales in de Drietand aan het Neptunusplein.
6 sept.: Concerten t.g.v. Keistadfeesten in St. Pieter Bloklands Gasthuis en de    Schuilenburghtflat
m.m.v. AMK o.l.v. Godfried van der Horst
piano: Martin Lorijn
Daar was een wuf die spon, bew. G. van der Horst
Een draaiersjong, bew. R. Hol
Wie wil er mee naar Wieringen varen, bew. H. Geraerdts
March of the Men of Harlech, bew. G. van der Horst
Cockies and musseis, bew. J. Laarveld
Drie negrospirituals:
-Go teil it on the mountain, bew. R. Johnson
-Soon ah will be done, bew. B. Joossen
-The Gospeltrain, bew. N. Ca in
Which is the properest day to drink, bew. Marshall Bartholomew
Happy are we met, Anonymus
23 nov.: Godfried van der Horst zegt zijn functie als dirigent op.
Op 22 oktober 1974 leidde hij voor het eerst een repetitie en werd op de jaarvergadering van 28 januari 1975 als dirigent gekozen.
Marius Schouten is bereid gevonden zijn functie over te nemen en ontvangt tijdens de jaarvergadering op 21 februari 1984 zijn voorlopige aanstelling. De vaste aanstelling geschiedt tijdens de jaarvergadering op 26 februari 1985. Echter zijn eerste contacten met het koor als invaller van de zieke Godfried van der Horst dateren van 22 maart 1983.
20 dec. Kerstconcert in Zon en Schild (AMK o.l.v. Marius Schouten)
26 dec. Kerstconcert in de St. Franciscus Xaveriuskerk
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Kitty Donker sopraan
Hein Hof, orgel
Martin Lorijn, orgel
Gloria en Sanctus uit “Missa Sponsa Christi”, H. Andriessen
Nederlandse kerstliederen:
-Het was een maged uitverkoren (met sopraan)
-Maria die zoude naar Betlehem gaan, bew. G. van der Horst
-Een Kindeke is ons geboren (met sopraan)
-Nu zijt wellekome, bew. J. Vranken
Internationale kerstliederen:
-In der Christnacht, Fr. Gruber
-The first Nowell, bew. G. van der Horst (met sopraan)
-Go tell it on the mountain, bew. R. Johnson
Te Deum, FI. Peeters (met orgel)
1984
3 feb.: Krankeledenbal in de Niek Savioschool Amersfoort
m.m.v. karnavalsvereniging “de Kiezelfoorters” t.g.v. hun 2×11 jarig   bestaan.
AMK o.l.v. Marius Schouten
In taberna quando sumus, Carl Orff
Si Charlotte avait voulu, Frank Martin
Viva tutti
Which is the properest day to drink, Marshall Bartholomew
Quattro cavai che trottano
4 feb.: Galabal van “de Kiezelfoorters” (zie: 3 februari)
21 feb.” Anne Bruinsma wordt voorzitter van het AMK.
31 maart: Eucharistieviering H. Kruiskerk Amersfoort, t.g.v. 25 jarige bruiloft   Henk en Greet v.d. Bedem m.m.v. AMK:
Te Deum
The lily of the valley
7 april: Rommelmarkt op het terrein van Amicitia aan de Van Randwijcklaan
22 mei: Koorfoto in de tuin van het R.O.B., Kleine Haag;
Nieuw koorkostum: zwart pak, blauw overhemd en zwarte strik.
12 juni: 725 jaar stad Amersfoort
Z.K.H. Prins Bernhard, ere-keietrekker draagt de kei over aan     burgemeester A. Schreuder, m.m.v. diverse koren en korpsen
AMK o.l.v. Marius Schouten
Stedelied ‘Geen oord als Amersfoort’, FI. vd Poll
In taberna, Carl Orff
28 aug.: Concert t.g.v. Keistadfeesten, St. Pieter en Blokland Gasthuis
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Martin Lorijn, piano
Elly de Bruin, piano
dhr. Nelissen, slagwerk
G Olgers, basgitaar
Soave, GP da Palestrina
Die Minnesänger, Robert Schumann
Tri Sbory, A. Dvorak
Des zangers min, Juriaan Andriessen
Dona nobis pacem, Anonymus
The lily of the valley, Anonymus
2 sept.: AMK op de TROS-radio ‘Koren en Korpsen’ (opname van 31 mei 1983)
6 sept. t/m 9 sept.: Bezoek van Wolfsburger Männerchor (WMC) aan Amersfoort
7 sept.: Concert in de St. Franciscus Xaveriuskerk, Amersfoort
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Wolfsburger Männerchor o.l.v. Detlev Pagel
NB: de KRO maakt geluidopnamen van het concert
Soave, Giovanni Pierluigi da Palestrina
Tri sbory, Antonin Dvorak
(met Martin Lorijn en Joke van Kregten, piano 4-handig)
-Zal
-Divna voda
-Devce v haji
Des Zangers Min, Jurriaan Andriessen
(met Martin Lorijn, piano en een combo)
8 sept.: Feestavond met het WMC bij PON te Leusden.
9 sept.: Eucharistieviering in de H. Kruiskerk Amersfoort
m.m.v. Wolfsburger Männerchor
27 nov.: Opname door Vereniging Woord en Beeld voor de radio-uitzending bij
de VARA op 22 december 1984
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Natus est nobis, Gallus
Gloria, M. Schouten
Minuit sonne aux clocher blanc, Francisque Darcieux
God rest you merry gentlemen, bew. G. van der Horst
Soave, GP da Palestrina
Stille nacht, bew. M. Schouten
Go tell it to the mountains, R. Johnson
Nu zijt wellekome, Jaap Vranken
18 dec.: Kerstconcert Zon en Schild
21 dec.: Kerstconcert in het bejaardenhuis Puntenburg
Beide m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Cécile Schouten, alt
Gerard van Leeuwen, orgel
22 dec.: AMK op de VARA-radio ‘De Vereniging’
26 dec.: Kerstconcert St. Franciscus Xaveriuskerk
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Cécile Schouten, alt
Coosje Kempers, traverso
Cynthia Wilson, clavecimbel
Gerard Van Leeuwen, orgel
Gloria, Marius Schouten
Minuit sonne au clocher blanc, Francisque Darcieux
Il est né, le divin Enfant, bew. Kurt Suttner (met alt)
Once in Royal David’s city, bew. Jos Besselink (met alt)
God rest you merry Gentleman, bew. Godfried van der Horst
Maria durch ein Dornwald ging, bew. Armin Knab (met alt)
Drie Könige, Peter Cornelius bew. Jos Besselink (met alt)
Stille Nacht, Franz Gruber bew. Marius Schouten
1985
26 febr.: Ledenvergadering:
Marius Schouten krijgt een vaste aanstelling als dirigent van het AMK.
9 maart: AMK op de KRO-radio ‘Zin in muziek’
12 maart: De heer E. Servaas uit Leusden wordt benoemd tot ere-lid.
13 april: Martinu-concert in de St.Jans Kathedraal te ‘s-Hertogenbosch t.g.v. het    800 jarig bestaan van de stad.
m.m.v. AMK en het Kon. ‘s-Hertogenbosch Mannenkoor o.l.v. Marius Schouten
Stef Breukel, bas
Kees van Hees, bariton
Tine Dispa, piano
Jacques van den Dool, orgel
Ensemble Kwintessens
Polni Mse (soldatenmis), Bohuslav Martinu
The mount of three lights, Bohuslav Martinu
5 mei: Herdenkingsconcert t.g.v. 40 jarig Nederland bevrijd, St.Joriskerk
m.m.v. AMK en Kon. ‘s-Hertogenbosch Mannenkoor o.l.v. Marius Schouten
Orkestvereniging Amersfoort o.l.v. Jan Felderhof
Jacques van den Dool, orgel
Stef Breukel, bas
Lied der 18 doden, Jos Vranken
Veni Creator Spiritus, A. Diepenbrock
The mount of three lights, Bohuslav Martinu ‘
28 mei: Try-out concert voor de reis naar Wolfsburg, in de St. Martinuskerk te
Hoogland m.m.v. het AMK.
Jongerenkoor Hoogland o.l.v. John Honings
Martin Lorijn, orgel
0 Nederland! Let op U saek, bew. M. Schouten
Soave, G.P. da Palestrina
Veni Creator Spiritus, A. Diepenbrock
The lily of the valley, Spiritual
Der träumende See, R. Schumann
Die Minnesänger, R. Schumann
(slotkoor) The mount of the three lights, Bohuslav Martinu
(slotkoor) Soldatenmis, Bohuslav Martinu
Te Deum, Flor Peeters
30 mei tot 2 juni: Concertreis naar Wolfsburg, Duitsland.
30 mei: Bezoek aan Hannover “Herrnhäuser Gärten”.
31 mei: Bezoek aan de  Volkswagenfabriek.
Concert op de binnenplaats van het Schlosshof te Wolfsburg
Ere-voorzitter en burgemeester A. Schreuder is hierbij aanwezig!
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Wolfsburger Männerchor o.l.v. Detlev Page
Martin Lorijn, orgel en piano
Kees van Hees, bariton
0 Nederland! Let op U saek, bew. M. Schouten
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
The ballad of little Musgrave and lady Barnard, Benjamin Britten
Si Charlotte avait voulu, Frank Martin
Smiluj se nade mnou, Boze, Bohuslav Martinu (uit: de Poolse mis)
The lily of the valley
Der träumende See, Robert Schumann
Die Minnesänger, Robert Schumann
In taberna quando sumus, Carl Orff
Die Ehre Gottes aug der Natur, L. van Beethoven
1 juni: Bezichtiging Wolfsburg met o.a. het planetarium.
‘s Avonds een geestelijk-concert in Christophorus-Kirche Wolfsburg
Het programma tijdens en voor de kerkdienst bestaat uit:
Soave, G. P. da Palestrina
Te Deum, Flor Peeters
Gloria, Marius Schouten
The Mount of Three Lights, Bohuslav Martinu
“Unter Marius Schouten sicherer Leitung fand das anspruchsvolle Werk eine eindrucksvolle Wiedergabe, die vom ersten bis zum letzten Takt zu fesseln wurden. Noch besser als am Abend zuvor bei dem Freiluftkonzert im Wolfburger Schlosshof kamen die Vorzüge des holländiches Gastchores bei dem Kirchenkonzert zur Geltung: eine reichhaltige dynamische Abstufung, und eine sichere rhythmische Gestaltung”, aldus Lie in het Wolfsburger Stadtblatt.
15 juni: Korenfestival in sporthal “de Koppel” in het kader van de Keistadfeesten   georganiseerd door de Amersfoortse Contactcommissie.
m.m.v. Chr. Gem. Koor ‘Con Amore’ o.l.v. E. Koops
‘Zingen is ons leven’ o.l.v. Mw. Veenendaal
Vocal Group Amersfoort o.l.v. Bert van Eerden
Amersfoort Opera en Operette Gezelschap o.l.v. Hans C. Jansen
‘Variante’ o.l.v. mw. R. Rotman- Tuinenburg
Jongerenkoor ‘Sjalom’ o.l.v. dhr. Postma
Gooise Operette o.l.v. Hans C. Jansen
AMK o.l.v. Marius Schouten met m.m.v. Martin Lorijn
Veni Creator Spiritus, Alph. Diepenbrock
In Taberna quando sumus, Carl Orff (met piano, Martin Lorijn)
Het programma van de acht meewerkende koren duurt echter te lang.
Het is niet plezierig van 20.00 – 23.00 uur geconcentreerd te moeten luisteren. Jammer dat dit niet beter verzorgd was.
2 sept.: Oranje Vereniging Amersfoort bestaat 80 jaar.
Rinus Meester ontvangt koninklijke onder scheiding.
Het belangrijkste evenement in 1985 is ongetwijfeld de uitvoering van Wim Frankens: “de Vloed in Klank”, geweest. De uitvoering was een unieke gebeurtenis. Het gebeurt zelden dat een gemeente een compositieopdracht verleent; het is een bijzonderheid dat een muziekstuk voor zoveel amateur- gezelschappen wordt geschreven en dat een stuk speciaal voor uitvoering in een speciale ruimte wordt geschreven, in dit geval in de St. Joriskerk.
Het libretto behelst het verhaal van Noach, als ook de gedichten over watersnoden en wat dies meer zij. De leiding en de ongeveer 400 medewerkenden waren zeer enthousiast om deze gebeurtenis tot een goed einde te brengen.
Tijdens de uitvoeringen op 15, 16 en 23 november blijken de toehoorders dit goed aan te voelen. Niet alleen zijn de drie avonden uitverkocht, maar ook het publiek is uiterst tevreden. Algemeen is men van mening dat zo iets groots best eens herhaald mag worden.
15 nov.: Openbare generale repetitie van “De vloed in klank”
16 nov.: ”De vloed in klank”, première, St. Joriskerk Amersfoort
Een oratorium gebaseerd op een Hebreeuwse legende en een collage van gedichten en tekstfragmenten, samengesteld met medewerking van Antje Melissen en gecomponeerd door Wim Franken in opdracht van de gemeente Amersfoort. Medewerkenden:
Margot Gitsels, sopraan
Helmke Remmers, alt
Kor-Jan Dusseljee, tenor
Jan Paul van Spaendonck, bariton
Pier Riemersma, verteller
Arnold Schimmel, Noach
Arnold van Berkel, Lamech, Enoch, God, Rafaël
Jan Jansen, Theo Visser en Sjoerd Vredenburg, organisten
Blokfluitensemble o.l.v. Henri Brokaar
Amersfoorts Kamerkoor
Amersfoorts Mannenkoor
Toonkunst Oratorium Vereniging Amersfoort
R.K. Harmonie-orkest ‘Wilskracht’
Regionaal Amersfoorts Jeugdorkest o.l.v. Leni van Elteren
Jos Leussink, Marius Schouten, Kees Stolwijk en Joop de Winter
Algehele leiding: Qui van Woerdekom
23 nov.: ”De vloed in klank”, 2e uitvoering, St. Joriskerk Amersfoort
De KRO-radio maakt hiervan opnamen.
17 dec.: Kerstconcert Zon en Schild en 27 dec. St. Pieter en Bloklands Gasthuis
26 dec.: Kerstconcert in de St. Franciscus Xaveriuskerk
m.m.v. Trombone-ensemble Eemland,
Noordhollands Jongenskoor o.l.v. Hendrik Timmerman
Het geheel staat o.l.v. Marius Schouten.
Het programma van het AMK ziet er als volgt uit:
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
Locus iste, Anton Bruckner
Entre le boeuf et l’ane gris, bew. Godfried vd Horst
Minuit sonne au clocher blanc, Francisque Darcieux
chez les Bretons, bew. C. vd Peet
Flos Carmeli, Albert de Klerk
Stille Nacht, Franz Gruber
en samen met het Noordhollands Jongenskoor:
Il est ne, le divin Enfant, bew. Kurt Suttner
Jésus chez les Bretons C. v.d. Peet
Ave Maria Anton Bruckner
“Een muzikale belevenis van formaat”. -Amersfoortse Courant-
26 dec.: AMK op de KRO-radio “Zin in muziek educatief”.

1986
22 maart: Paasconcert in de Grote Kerk te Harderwijk m.m.v.:
AMK, de Veluwe Zangers (Harderwijks MK) o.l.v. Mario Telnekes
Trombone ensemble Eemland, Kees van Hees (bariton), Martin Lorijn (piano)
Soave, G. P. da Palestrina
Improperia, G.P. da Palestrina
In Veni David, Anton Bruckner
Der Träumende See, R. Schumann
Die Minnesänger, R. Schumann
The mount of three lights, Bohuslav Martinu
“Het AMK bewees met het werk van Marinu, dat het ook de moderne stijl niet schuwt”. -Aad Erkelens-
11 april: Concert in de Flint
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Koninklijke Amersfoortse Muziek Vereniging (KAMV) o.l.v. Hans van Hees
Gemmengd Zangkoor Cantilene o.l.v. Bert van Delden
Astrid Kaspers/Martin Lorijn (piano)
Der Träumende See, R. Schumann
Die Minnesänger, Robert Schumann
Te Deum, Flor Peeters
In Taberna quando sumus, Carl Orff

AMK samen met KAMV en Cantilene:
Spiritual Rhapsodie, P. Yoder
New Hymns and old words, T. Huggis
Hymn and Triumphal March uit Aida van G. Verdi
“Het concert mocht uniek genoemd worden, omdat er sprake was van een muzikale samenwerking van verschillende verenigingen met uiteenlopende repertoires. Het AMK bracht ook dit keer weer een zeer gevarieerd programma en gaf daarmee blijk van muzikale durf. De eeuwig gehaast lijkende Marius Schouten zorgde weer voor een onverwachte toevoeging aan het programma. Daarmee trok hij het muzikale hoogtepunt naar zijn koor toe”. -Eelco Brinkhuis-
26 april: Zangersavond van het gewest Utrecht van het Koninklijk Nederlands
Zangers Verbond gehouden in de Brugkerk te Amersfoort.
m.m.v. Nieuwegeins MK, Stichts MK, Zeister MK, Emmens MK, Kon.Utrechts
MK Euterpe en het Amersfoorts Mannenkoor.
Soave, G.P. da Palestrina
Der Träumende See, Robert Schumann
Die Minnesänger, Robert Schumann
Gloria, Marius Schouten
In Taberna quando sumus, Carl Orff
De componist, dirigent, muziekrecensent en organist Anton de Beer schrijft over Marius Schouten en het AMK: “Hier was een gemotiveerde muzikant aan het werk met een koor dat zijn intenties in klank en opvatting weet waar te maken”.
8 juni: AMK Puzzel-fietstocht
17 nov.: AMK op de NCRV-radio ‘Als de dag van toen’
29 nov.: Het AMK reist naar Emmen en geeft daar een concert in de Grote Kerk.
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Emmens Mannenkoor o.l.v. Henk Stekelenburg,
Bas Ramselaar, bas
Martin Lorijn, orgel
Improperia, Giovanni da Palestrina
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
Tibur, Alphons Diepenbrock
Gloria, Marius Schouten ‘
The mount of three lights, Bohuslav Martinu
Men is vol lof over dit optreden en vooral het optreden van Bas Ramselaar is, zoals de Emmer Courant schrijft: “Een van de hoogtepunten van het concert. Met zijn zuivere stem en warme toonzetting weet hij velen te imponeren”.
16 dec.: Kerstconcert Zon en Schild
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Piet van Nes, cello
Martin Lorijn , piano, orgel
Wim Sweers, declamatie
Nu zijt wellecome, Jaap Vranken
Zum Gloria, Zum Sanctus, Fr. Schubert
Inveni David, Ant. Bruckner
De herdertjes, Jos Vranken
Gloria, M. Schouten
Christus is geboren, bew. Ber Joosen
Go tell it on the mountain, R. Johnson
In der Christnacht, Fr. Gruber
De directie van Zon en Schild biedt het AMK een promotie-kraam aan.
19 dec.: Kerstconcert Huize Bloemendaal, Boldershof
Kerstconcert “De Koperhorst”, Paladijnenweg
23 dec.: Kerstconcert St. Pieter Bloklands Gasthuis

1987
18 feb:  TV-Stadsomroep Amersfoort
Er worden beelden getoond van een repetitieavond in De Open Hof.
Het koor zingt gedeeltes uit het Gloria van Marius Schouten
21 feb.: Jubileumconcert t.g.v. 80 jarig bestaan AMK in de St. Joriskerk
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) o.l.v. Qui van Woerdekom
Cécile Schouten, alt; Bas Ramselaar, bas/bariton; John Vredeveldt,   tenor en Jean Telder, orgel
0 Nederland! Let op U saek, bew. M. Schouten
Gloria, Marius Schouten
Tibur, Alphons Diepenbrock
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
Eine kleine Freimaurer-Cantate, Wolfgang Amadeus Mozart
0 Isis und Osiris, Chor der Priester (uit: die Zauberflöte),
Chor der Gefangene (uit: Fidelio), Ludwig van Beethoven
Alt Rhapsody (uit: Harzreise im Winter, Goethe), Johannes Brahms
In de goed bezette St. Joriskerk is een uitstekend programma gebracht. De recenties zijn uiterst lovend. De criticus Jaap Remmerzwaai spreekt over een in topvorm verkerend AMK. Koor, orkest en solisten hebben met overgave gespeeld en gezongen. Een uitstekend begin in het jubileumjaar van ons gerenommeerd mannenkoor. Het staand applaus na afloop was volkomen op z’n plaats.
5 mei: Oranjeconcert in de St. Joriskerk t.g.v. het 50 jarige huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard, waarbij ook aanwezig de Burgemeester en de Commissaris in de provincie Utrecht.
m.m.v. A.M.K. en Orkestvereniging Amersfoort o.l.v. Marius Schouten
organist: Jaap Zwart
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
0 Nederland! Let op Usaek, bew. M. Schouten
Domine, salvam fac Reginam nostram, Antoon Giesen
Wilhelmus
23 mei: Zangersdag, sporthal Dijnselburg te Zeist
m.m.v. Het Ritmeester-Veenzangers MK o,l.v. Nan van Groeningen
Het Nieuwegeins MK o.l.v. Jan de Graaft
Het Amersfoorts MK o.l. v. Marius Schouten
Het Koninklijk Utrechts MK ‘Euterpe’ o.l.v. Johan Brill
Het Zeister MK o.l.v. Marcel Verhoeft
0 Nederland! Let op U saek, bew. M. Schouten
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
Tibur, Alphons Diepenbrock
Plange, Marius Monnikendam
Rhapsodie voor blije mensen, Antoon Maessen
Habet dank, ihr Freunde, Otto Groll
2 juli: IKF Internationaal Korenconcert, Kerkelijk Centrum “De Brug” Amersfoort
m.m.v. MeisjeskoorAmabile, Gent België o.l.v. Paul Ascoop
Kamerkoor Oberhausen, Oberhausen Duitsland o.l.v. Volker Buchloh
Kinderkoor Henryk Wieniawski, Poznan Polen o.l.v. Henry G6rski
AMK o.l.v. Marius Schouten
Vocal Group Amersfoort o.l.v. Bert Eerden
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
Tibur, Alphons Diepenbrock
Gloria, Marius Schouten
Plange, Marius Monnickendam
Rhapsodie voor blije mensen, Anton Maessen
4 juli: IKF Internationaal Koorfestival Arnhem, Musis Sacrem
m.m.v. 18 mannenkoren uit 7 verschillende landen die een soort internationale “eredivisie” vormen.
Voor de eerste keer in haar 80 jarig bestaan durft het AMK dit aan.
Het AMK o.l.v. Marius Schouten voerde uit:
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock (verplicht werk)
Tibur, Alphons Diepenbrock
Gloria, Marius Schouten
Plange, Marius Monnickendam
Rhapsodie voor blije mensen, A. Maessen
1 sept.: Concert in bejaardencentrum Nijenstede
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Improperia, G.P. da Palestrina
Tibur, A. Diepenbrock
0 Nederland! Let op uw saek, bew. M. Schouten
De Zilvervloot, bew. Fred. J. Roeske
Rhapsodie voor blije mensen, A. Maessen
Deep river, Burleigh
Nobody knows
Zum Sanctus, Zum Eingang, Schubert
13 okt.: Concert in Lisidunahof te Leusden. (programma als op 1 september)
7 nov.: Grammofoonplaat-opname in de Fonteinkerk t.g.v. 100 jaar
Amersfoortse Courant/VeluwsDagblad
m.m.v. diverse koren (zie: concert 27 november)
27 nov.: Jubileumconcert t.g.v. 100 jaar Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad
in de St. Joriskerk
m.m.v. Amersfoort Kamerkoor o.l.v. Jos Leussink
AMK o.l.v. Marius Schouten
Amersfoorts Opera en Operette Gezelschap o.l.v. Hans C. Janssen
TOVA o.l.v. Ton Braas
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
Tibur, Alphons Diepenbrock
De Zilvervloot, JP Heye/JJ Viotta, bew. Fred J. Roeske
Na de pauze voert het AMK het machtige
“Mount of the three Lights” uit van Bohuslav Martinu
(met Bas Ramselaar, bas; M. Lorijn,orgel)
Daarmee werd het gevarieerde concert op indrukwekkende wijze besloten.
15 dec.: Kerstconcert Zon en Schild; dit voor de vijftigste keer!
19 dec.: Muziekfestijn in de Flint
t.g.v. opening van het hoofdkantoor Bondsspaarbank aan de Stadsring.
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Tibur, Alphons Diepenbrock
De Zilvervloot, bew. Fred. J. Roeske
Rhapsodie voor blije mensen, Antoon Maessen
In taberna quando sumus, Carl Orff
22 dec.: Kerstviering bejaardencentrum Nijenstede en St. Pieter en Bloklands Gasthuis, Amersfoort
26 dec.: Kerstconcert in de St. Franciscus Xaveriuskerk
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
Stadsknapenkoor Elburg o.l.v. P.J. Leusink
Irma Vos, dwarsfluit
Martin Lorijn, orgel
Het was een maged uitverkoren, bew. L. Arons
Nu daagt het in het oosten, M. Vulpius bew. M. Schouten
Kyrie en Sanctus (uit: Missa Causa nostrae laetitiae), J. Mul
Salve Regina, H. Andriessen
Canso de Nadal, bew. H. Heydendael
Baile de Nadal, bew. H. Heydendael
Weihnacht, bew. L. Arons
Es ist ein Reis entsprungen, M. Praetorius bew. L. Arons
Stille Nacht, F. Gruber
1988
29 maart: Concert in Verpleeghuis De Lichtenberg
m.m.v. het AMK o.l.v. Marius Schouten.
Improperia, G.P. da Palestina
Zum Eingang, Zum Schlussgesang, Fr. Schubert
Salve Regina, Hendrik Andriessen
Veni Creator, Alphons Diepenbrock
O Nederland! Let op uw saek, bew. M. Schouten
Tibur, Alphons Diepenbrock
Blue Mood, Chris Verhoog
Rhapsodie voor blije mensen, Antoon Maessen
De Zilvervloot, bew. Fred J. Roeske
23 april:  ”Een Avond Vocaal; korenavond ACR in De Flint m.m.v.:
R.K. Harmonie Orkest Wilskracht o.l.v. Jos Pommer
Amersfoorts Opera & Operette Gezelschap o.l.v. Ton Beckers
Cellar Gospel Seventy o.l.v. Jan Tornij
Opera- en Operettekoor ‘Cantilene’ o.l.v. Bert van Delden
A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Now is the month of maying, Thomas Morley
Die wahre Liebe, Leos Janácek
Blue Mood, Kay Kirtland
Cockies and mussels, bew. Jan Laarveld
De Zilvervloot, Henri Viotta
28 mei: Gewestelijke Zangersdag, Immanuelkerk Driebergen
m.m.v. Zeister MK o.l.v. Marcel Verhoeff
Baarns MK, John Roos
A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Kon. Utrechts MK Euterpe, Johan Bril
Stichts MK, Henk de Ridder
Die wahre Liebe, Leos Janácek
Salve Regina, Hendrik Andriessen
Seigneur, je vous en prie, Francis Poulenc
Te Deum, Flor Peeters
2 juni tot 6 juni:
Concertreis naar Osterholz-Scharmbeck, achter Bremen (Duitsland)
3 juni: Geistliches Concert in kerk te Wallhöfen (D)
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten.
Het plaatselijk kerkkoor Singkreis Hambergen-Wallhöfen o.l.v.
Volrad Kluge (tevens gastkoor voor het AMK).
Posaunenchor Hambergen o.l.v. Volrad Kluge
orgel: Angela Ahrens
3 delen uit de ‘Deutsche Messe’, Franz Schubert
-Zum Eingang
-Sanctus
-Schlussgesang
Gloria, M. Schouten
Salve Regina, Hendrik Andriessen
Veni Creator Spiritus, Alphons Diepenbrock
Hört, ihr Leut’ und lasst euch sagen
4 juni: Spontaan ‘Tibur’ gezongen in museum van Worpswede (D)
Openluchtconcert Heimatmuseum in Osterholz-Scharmbeck
m.m.v. AMK o.l.v. Marius Schouten
gemengd koor Hambergen
kinderkoor Hambergen
mannenkoorSandhausen
Jagdhorn-Bläsercorps der Kreis-Jägerschaft
Die wahre Liebe
Quatro cavai
Cockies and musseis
De Zilvervloot
Die Minnesänger
Rhapsodie voor blije mensen
Abend wird es wieder
Aenchen von Tharau
Na afloop werd door de AMK koorleden jenever, haring en kaas verkocht.
De baten waren ter dekking van de reiskosten en er zijn toen goede zaken gedaan. Wegens zijn verdiensten voor het AMK werd de heer Karl Denecke, vriend van Anne Bruinsma en een uitstekend organisator, benoemd tot erelid van het AMK.
5 juli: 81 jarig bestaan van het A.M.K.; tevens uitgave van het boekje “80 jaar   op toon tussen kruisen en mollen”, geschreven door dhr. W.J. Beks.
De heer Beks was lid van het koor maar overleed op 7 juni 1989.
04 sept.: Uitmarkt binnenstad Amersfoort
Het A.M.K. stond met een promotiestand op de Hof
24 okt.: Concert in De Flint t.g.v. 35 jaar Nederlandse Beiaardschool    Amersfoort.
m.m.v. reizende beiaard: Jacques Maassen en Arie Abbenes
Regionaal Concertorkest Wilskracht o.l.v. Joop de Winter
A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Veni Creator, Alphons Diepenbrock ‘
Tibur, Alphons Diepenbrock
Rapsodie voor blije mensen, Antoon Maessen
Holland, Wim Franken (met beiaard)
13 nov.: Optreden bij het Belgenmonument m.m.v. Lucy Hugens, beiaard
A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Brabançonne
Wilhelmus
25 nov.: Hr. Beks houdt tijdelijk het archief bij, tot R. Rouwhorst is verhuisd    naar de Daltonstraat
13 dec.: Kerstconcert St. Pieter en Bloklands Gasthuis
16 dec.: 25 jarig jubileum van dhr. A. Schreuder, burgemeester van Amersfoort,    beschermheer van het A.M.K.
20 dec.: Kerstconcert Zon en Schild, voor de 51e maal
23 dec.: Kerstconcert in de Brugkerk, Amersfoort
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Jongerenkoor Leusden o.t.v. Jan Beckers
Vocalgroup Amersfoort o.l.v. Bert Eerden
Regionaal Concertorkest Wilskracht o.l.v. Joop de Winter
Te Deum, Flor Peeters (met orkest)
Ons ghenaket die avondstaer, Bernard Diamant
Jetenti magat Jézus, Z. Kodály
Once in Royal David’s City, H. Gauntlett (alle koren)
drie delen uit “Quatre petites prières”, Fr. Poulenc
Stille Nacht, Fr. Gruber

1989
april  Bij het bestaande zwarte koorkostuum wordt het blauwe overhemd vervangen door een nieuw wit overhemd met zwarte strik en met een wit pochet.
22 april: Zangersavond te Veenendaal
27 mei: Bandopname in het Kruisherenklooster aan de Daam Fockemalaan.
20 nov.: Najaarsconcert in de Brugkerk Amersfoort
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Bas Ramselaar, bas/bariton
Irma Vos, dwarsfluit
Martin Lorijn, orgel
Herr, du hasst mein Fleh’n vernommen, Franz Schubert
Der träumende See, Robert Schumann
Die Minnesänger, Robert Schumann
Abendständgen, Volkmar Müller-Deck
De Fluyt van Pan, Jos de Klerk (met dwarsfluit)
A Sketchbook of Men, Thomas Pitfield
12 dec,: Kerstconcert serviceflat ‘Schuilenburght’
15 dec.: Kerstconcert St. Pieter en Bloklands Gasthuis
19 dec.: Kerstconcert Zon en Schild
22 dec.: Kerstconcert in de Heilig Kruiskerk, Amersfoort
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Amersfoorts Kamerkoor o.l.v. Jos Leusink
Jongerenkoor en Combo “Koh-I-Noor” o.l.v. Ruud Widdershoven
Martin Lorijn, orgel
Albert Brouwer, dwarsfluit
Minuit sonne au clocher blanc, Francisque Darcieux
Entre le boeuf et l’ane gris, bew. Godfried van der Horst
Quatre petites prières, Francis Poulenc
Salve Regina, Hendrik Andriessen
Ons ghenaket die avondstaer, Bernard Diamant
Magnificat, Jan Nieland (met orgel)
1990
31 maart: Auditie in de Muziekschool: resultaat 2 kandidaat koorleden
7 april: Studiedag S.N.K., Utrecht
A.M.K. heeft ‘The mount of three lights’ gezongen
28 april t/m 1 mei: Bezoek Wolfsburger Männerchor aan Amersfoort
Openluchtconcert van het Volkswagenorkest op Onze Lieve Vrouwekerkhof
29 april: Kerkdienst Kruisherenklooster Daam Fockemalaan
m.m.v. W.M.C. en Grootparochiekoor van de Heilig Kruiskerk.
‘s Avonds een concert in de Flint
m.m.v. Wolfsburger Männerchor o.l.v. Detlev Pagel
Orchester der Volkswagen A.G. Wolfsburg o.l.v. Ernst Müller
A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Elfriede Knapp, sopraan
Siegfried Klawitter, piano
Martin Lorijn, piano
Brigitte van Oosterhout, hoorn
Miranda van Drie, hoorn
Mirjam Buter, hoorn

Drie liederen op teksten van E. Mörike, Walter Rein
-Verborgen heit
-Ein Stündlein wohl vor Tag
-Der Gärtner
Tourdion, P. Attaignant
In taberna quando sumus (uit: Carmina Burana),
Carl Orff (met piano)
30 april: Rondtoer A.M.K./W.M.C. naar Lelystad (V.O.C. schip ‘Batavia’) en     Enkhuizen (Zuiderzee-openluchtmuseum)
‘s Avonds feestavond bij PON Leusden
1 mei: Vertrek van het W.M.C. terug naar Wolfsburg.
3 mei: Bevrijdingsconcert in de St. Joriskerk m.m.v.:
Georgetown/Achill Choral Society, Toronto, Canada o.l.v. Dale Wood
A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
orgel: Willem van Suijdam/Martin Lorijn
vleugel: Bert Koelewijn
kopersextet: Henk-Jan en Herman Drost, trompet
Marcel Treffers, trompet
Roelof Botter, trombone
Henk van Leijenhorst, trombone
Improperia, GP da Palestrina
Magnificat, Jan Nieland
0 Nederland! Let op U saek, Valerius
Deux petites prières, F. Poulenc
Now is the month of maying, T. Morley
3 juli: Concert in en om de Walburgkerk te Zutphen
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Trompettercorps der Cavallerie o.l.v. kapelmeester Ad van Dun
De reizende beiaard, Roei Smit en koperkwintet
Now is the month of maying, Th. Morley
0 Nederland! Let op U saek, bew. M. Schouten
De Zilvervloot, J. Viotta
Holland, Wim Franken (m.m.v. beiaard en trompettercorps)
2 sept.: Promotiemarkt in de binnenstad van Amersfoort
18 dec.: Kerstconcert Zon en Schild
21 dec.: Kerstconcert St. Pieter en Bloklands Gasthuis
23 dec. Kerstconcert St. Franciscus Xaveriuskerk
m.m.v. A.M.K. o.l.v. Marius Schouten
Stadsknapenkoor Elburg o.l.v. P.J. Leusink
orgel: Matin Lorijn
fluit: Albert Brouwer
Weihnacht, Louis Arons
Entre le boeuf et L’ane gris, Godfried van der Horst
The Coventry Carol, Godfried van der Horst
Salve Regina, Jan Nieland
Het was een maged uitverkoren, Louis Arons
Kerstlied, Bernard Diamant
Gloria in excelcis Deo, Jan Nieland
Once in Royal David’s City, Henry Gauntlett
Ave Maria, Anton Bruckner

 

2 reacties op “Historie 1981 – 1990

  1. Beste site maker, ik ben verschillende keren het lied Cockles and Mussels tegen gekomen die verkeerd gespeld is, namelijk,
    Cockies and musseis.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.