Historie 1971 – 1980

1971 – 1980

Historisch overzicht vanaf 5 juli 1907 tot heden

1971
18 februari 1971: Herdenkingsbijeenkomst bij het overlijden van burgemeester
Mw. Joh. de Widt, in de St.Joriskerk.
Het AMK zong tijdens de dienst:  G.P. da Palestrina: Soave
Kors Monster: Requiem
Fr.Schübert: Wohin soll ich mich wenden.
“De plechtigheid kreeg bijzonder stijl door de perfecte uitvoering van drie liederen door het Amersfoorts Mannenkoor”     -Amersfoortse Courant –
19 tot 23 mei 1971: Concertreis naar Noorwegen op uitnodiging van de Noorse Zangersbond en op aanwijzing van de Federatie Nederlandse Zangersbonden.
Er werd gevlogen met een DC 9 vanaf Schiphol om ca. 11.30 i.p.v. 09.15 uur.
Helaas liet de organisatie door de Noren veel te wensen over. Zo waren zij bijvoorbeeld niet ter verwelkoming aanwezig bij onze aankomst en ook later zouden zij het koor nogal eens in de kou laten staan.
Maar gelukkig was daar o.a. de familie Rasmussen die veel voor het AMK heeft gedaan; dat grenst aan het ongelooflijke. Niets was hen teveel en zij hadden met het Noorse Zangersverbond niets te maken. Zonder hun hulp zou het lang niet zo goed zijn gegaan.
20 mei: concert in Konsertpaleet en Domkirken te Bergen
21 mei: bustocht naar Harvangerfjord. Een schitterende belevenis.
23 mei: AMK zingt o.l.v. Jos Vranken tijdens de mis in de St.Paul’s Church te Bergen.
‘s Avonds diner met feestavond in het restaurant Floynberg.
Het geïmproviseerde programma voldeed erg goed. De heren Kaspers en Kranenburg waren de feestmakers. Ze hadden een feestschlager geschreven met als refrein:
“Duizend erwten, duizend penen
zijn er zeker wel verdwenen
Als ik weer in Bergen kom
loop ik vast een straatje om”
Als groente kregen wij, waar we ook aten, worteltjes en erwten.
Tot ere-leden werden benoemd:
Ole en Alice Rasmussen-van Eck en Sverre Osvold en echtgenote.
15 juni 1971 bracht de Studentersangforenigingen uit Bergen (Noorwegen) een bezoek aan Amersfoort. Samen met het AMK gaven zij een concert in de St.Joriskerk.
Een concert dat door de Amersfoortse gemeenschap gratis aan de inwoners van Amersfoort werd aangeboden. De kerk was “tjok-vol.”
3 oktober 1971: Kerkconcert tijdens de Mis in de Dom te Keulen.
1972
7 januari 1972: Burgemeester Dr. M. Troostwijk wordt de nieuwe erevoorzitter.
De installatie vond plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de kantine van Wolter en Dros.
20 april 1972: Samen met Bronswerk Jachthoorn- en Tamboerkorps wordt opnieuw
een grammofoonopname gemaakt. Nu in de Brugkerk te Amersfoort.
24 mei 1972: Aanbieding van de grammofoonplaat aan het gemeentebestuur.
Twee dagen later volgde een verbroederingsfeest n.a.v. de juist gereedgekomen plaat in de kantine van Bronswerk.
19 augustus 1972: Ter gelegenheid van de Oostenrijkweek {Keistadfeesten 1972)
een gratis concert in de St. Joriskerk samen met Singkreis Zell am See.
16 tot 17 december 1972:
AMK naar de NAVO-basis te Bramsche (Duitsland).
16 december concert in de St.Martins-Kirche m.m.v. A. v. Nierop, orgel.
17 december medewerking aan de Evang.Luth. dienst in de St.Johannis-Kirche terwijl
‘s middags een concert werd gegeven in het ziekenhuis van Bramsche.
1973
Tot 30 januari van dit jaar heeft het AMK gerepeteerd in het café restaurant “Oranjeboom” aan de Leusderweg (hoek PON-lijn), dat echter niet meer bestaat.
Op 6 februari 1973 werd de eerste repetitie gehouden in De Open Hof in Liendert.
3 mei 1973: Herdenking 25 jaar Israël in de St. Joriskerk.
Het AMK zong o.l.v. Jos Vranken het Israëlisch Volkslied (Hatikwah),
3 jiddische liederen, Woesni Bozje en het Wilhelmus.
11 mei 1973: Kerkconcert in de St. Joriskerk
m.m.v. Willem Hülsmann, orgel
Het AMK zingt o.l.v. Jos Vranken:
Alph.Diepenbrock: Hymnus de Spiritu Sancto
Alph.Diepenbrock: Tantum ergo
Marius Monnikendam: Te Deum
Dit concert werd op 22 mei door de NCRV opgenomen en uitgezonden op 10 juni 1973.
19 mei 1973: H.B. de Wilde bedankt om persoonlijke redenen als voorzitter.
Hij wordt opgevolgd door C. Pijl.
1 september 1973: Concert samen met Enka’s Mannenkoor o.l.v. Godfried van der
Horst. Een goed concert!
3 november 1973. Slavisch concert t.g.v. het 12½ jarig jubileum van Jos Vranken als dirigent van het AMK in de St.Joriskerk.
Medewerkenden zijn:  Lieuwe Visser, bas en verteller
Albert de Klerk, orgel.
10 november 1973 feestavond t.g.v. dit 12½ jarig dirigentschap.
Na een surprise autotocht bleek het doel van de avond Harderwijk te zijn,. waar
het ms. “Orca” voor ons klaarlag. Het schip werd voor deze avond omgedoopt in
ms. “Jos Vranken”.
Het woei behoorlijk hard (windkracht 7), zodat van het oorspronkelijke plan om naar Nijkerk te varen en daarna weer terug te gaan weinig terecht kwam.
Het schip voer nu in de haven wat heen en weer. Hoogtepunten van de avond:
– het aanbieden van een stemvork door Neptunus
– een bijzonder geestige one-man-show
– zingen door het koor o.l.v. Henk Nichting
– aanbieden van Einstein: Italian Madrigals; hèt geschenk van de leden.
Het was een avond om niet gauw te vergeten.
1974
1 februari 1974. Jos Vranken is op 73-jarige leeftijd in zijn woning te ‘s Gravenhage onverwachts gestorven.
Op 5 februari 1974 zingt het koor op de vooravond van de uitvaart van zijn dirigent in de O.L.Vrouwekerk te ‘s Gravenhage enkele liederen o.l.v. Henk Nichting en Jos Vranken jr.
Het AMK verliest in Vranken niet alleen een grote vriend maar ook een zeer kundige musicus van internationaal niveau.
Een uitspraak uit 1963 en uit 1965 toen Jos Vranken zei:
“Kunst wordt slechts bereikt uit bloed, tranen en teleurstelling, moeite en zorgen. Het is onze taak de kunst te dienen en de taal van de muziek te leren verstaan. We moeten niet alleen naar de repetities komen om lekker te zingen,
we hebben domweg de muziek te dienen.
U weet dat ik het nieuwe voorsta, dat ik zo nu en dan zelfs experimenteer; wat ik van u vraag, dat is geloof in het eindresultaat.”
“We willen ons koor wat meer in contact gaan brengen met de jeugd, waardoor het geheel een wat meer open karakter gaat krijgen.”
***
Jan van Spaendonck had de ondankbare taak Jos Vranken te doen vergeten.
Dat is hem niet gelukt. Wel was van te voren afgesproken dat hij tot onze reis naar Brugge zou blijven en daar heeft hij zich aan gehouden.
11 tot 22 mei 1974 heeft die reis plaats gevonden, compleet met een concert in het concertgebouw, het zingen tijdens de hoogmis in de kathedraal St.Salvator en een ontvangst door het gemeentebestuur van Brugge in de beroemde gotische zaal van het stadhuis. Dit alles maakte het Belgische weekeind tot een van de reizen die lang in de herinnering bleven. Inderdaad: het was groots.
Van Spaendonck’s dirigentschap duurde van 15 februari tot 15 oktober 1974.
Godfried van der Horst: dirigent van het AMK van 1975 – 1983
Wie was Godfried van der Horst? In Oosterbeek geboren, studeerde hij, na zijn eindexamen gymnasium, koordirectie, orgel en muziektheorie aan het instituut voor kerkmuziek -vroeger o.a. R.K. Kerkmuziekschool- en vervolgens op het conservatorium.
Verder volgde hij cursussen koor en orkestdirectie o.a. bij Prof.Kurt Thomas en Alfred Salten.
Behalve bij het A.M.K. was hij ook dirigent van het Enka mannenkoor te Ede, nog een ander gemengd koor en leider van een Schola cantorum.
Hij was een mannenkoordirigent pur sang en dat waren er niet zo veel in Nederland.
Godfried van der Horst was altijd op zoek naar specifieke mannenkoorcomposities waarbij ook die van de 20e eeuw grote aandacht kregen; vooral voor deze nieuwere composities zette hij zich in.

 

 

 

Op 22 oktober 1974 staat Godfried van der Horst voor het eerst voor het koor. Evenals Jos Vranken wilde ook hij eerst bekijken of het koor nog die allure had, die men van een goed mannenkoor mocht verwachten.
Tijdens de jaarvergadering van 28 januari 1975 werd Godfried van der Horst unaniem tot dirigent gekozen en hij heeft deze benoeming tot vreugde van het A.M.K. aanvaard. Met hem zullen wij zeker een goede toekomst tegemoet gaan.
2 november 1974 was het A.M.K. o.l.v. Godfried van der Horst aanwezig op de Gewestelijke Zangersdag, waar ook de pianiste José Jeurling medewerking verleende.
Het koor zong van: Odi Lasso: Bonjour mon coeur
Fr. Schubert: La PastorelIa
T.L. da Vittoria: Domine non sum dignus
Kerstconcerten op 14 en 17 december 1974 volgden in het St.Elisabeth ziekenhuis en Zon en Schild. Deze concerten keerden ook onder leiding van Godfried van der Horst regelmatig terug.
26 december 1974 kerstconcert o.l.v. Godfried van der Horst in de St.Joriskerk te Amersfoort, m.m.v.: Willem Hülsmann, orgel
Amersfoorts Jeugdorkest o.l.v. Qui van Woerdekom
Vera Badings, harp
Berna Kousemaker, sopraan
Exsultate Deo o.l.v. Wim Th. Ramselaar
J.M.Neale:    Good King Wencelas
Godfried v.d. Horst:  God rest you merry Gentleman
idem  :  on Christmas night
W.Geyr:    Lasst uns laüschen
C.v.d.Peet:   Jésus chez les Bretons
Godfried v.d. Horst:  See amid the winter’s snow
Jos Haydn:    Gloria uit de kleine orgelmesse
Jos Vranken:   Stille nacht
1975
4 mei 1975 Stedelijke Herdenkingsbijeenkomst in de St.Joriskerk.
A.M.K. zong van Jos Vranken: Lied der achttien doden
B.Martinu:  Mount of Three Lights
Ondermeer groots was het door het A.M.K. uitgevoerde oratorium “Mount of Three Lights” van Bohuslaw Martinu. Het geheel beeldde zeer in het kort het leven uit van Christus van zijn geboorte tot zijn berechting door Pilatus. Het koor, bas-bariton Joop Visser en organist Jan Schmitz, hebben de bijeenkomst tot een heel bijzondere gebeurtenis gemaakt”.      -Amersfoortse Courant-
28 juni 1975 “Diner dansant” in Don Bosco. Afscheid van het Poolse koor Zwyaskowy Surma uit Warschau dat enkele dagen te gast was geweest van het A.M.K.
Wat opviel die avond?
De polen spraken goed pools (!), de voorzitter slecht duits, maar daar de meeste Poolse vrienden noch duits noch engels spraken viel dat niet op.
Waar ze wel verstand van hadden?
Van wodka en plezier maken. Het was een avond om niet gauw te vergeten.
‘s Avonds 11 uur kregen de dames vlak voor hun vertrek naar huis een orchidee en waren er voor allen enkele kisten met sinaasappels voor onderweg. Het Warschause koor zong enkele Poolse volksliederen en het A.M.K. tot slot van Fr.Schubert: Zum Sanctus.
31 oktober 1975 Najaarsconcert o.l.v. Godfried van der Horst in de Brugkerk te Amersfoort m.m.v. Tom Burmanje, gitaar
Volksdansgroep “De Schaarshoek” uit
Heino (Cv.)
leden Kon.Luchtmachtkapel
Het mannenkoor zong o.a.:
A.Dvorak: Milenka
J.Gotovae: Das gestohlene Mäntelchen
Id: Koleda
“Amersfoorts Mannenkoor -dankzij Godfried van der Horst- muzikaal sterk verjongd. Er was duidelijk veel studie, gerichte aandacht en zorg aan dit concert besteed. Koor, instrumentalisten en dirigent verdienden en kregen er veel respect voor”.
-Jaap Remmelzwaal, Amersfoortse Courant-
26 december 1975 Kerst in de St.Joris m.m.v. Willem Hülsmann, orgel
Caroline v. Hemert, alt
Lieuwe Visser, bas
Anneke Uittenbosch, clavecimbel
“A.M.K. geeft sfeervol kerstconcert; minder overdadig dan in voorgaande jaren, maar inhoudelijk méér”.        -Amersfoortse Courant-
“Het Amersfoorts Mannenkoor zingt waarlijk niet slecht. Wie weet kan de dirigent nog meer buiten het gebruikelijke repertoire liggende werken voor het koor vinden”.
-Aart Wimmenhove, De Stad Amersfoort-
1976
13 maart 1976 Jubileum-rommelmarkt in de Markthal, een groot succes.
Op 16 maart overhandigt de voorzitter van de commissie, de heer G.Tornij   de penningmeester een cheque van fl. l0.000,=.
11 mei 1976 Radio-opname voor de rubriek “Koren en Korpsen” van de TROS,
opgenomen in de VARA-studio. De pianiste, Trudy Berloth verleende medewerking aan composities voor mannenkoor en piano. Verder zong het koor à-cappela.
30 augustus 1976 De leden kunnen hun verenigingscostuum afhalen bij Herenmode Bootsman, Euterpeplein, Amersfoort.
Het nieuwe costuum bestaat uit: grijs costuum (blazermodel), wit overhemd en twee dassen waarvan één met het A.M.K. embleem.
11 september 1976 Concert Peters Gesangverein uit Korbach (West-Duitsland) o.l.v. Karl Schimmel en het A.M.K. o.l.v. Godfried van der Horst in de St.Joriskerk m.m.v. Willem Hülsmann, orgel. Het mannenkoor zong als een soort generale repetitie voor de reis naar Polen de composities die men ook in Warschau zou zingen.
“De Sint Joriskerk was propvol”. -De Stad Amersfoort-.
“Het Amersfoort’s mannenkoor heeft een veel representatiever repertoire dan het Duitse koor en beweegt zich over een veel uitgebreider terrein: werken van Lasso, Dowland en Dvorak om maar een ‘greep te doen, wisselden elkaar af. Bovendien klonken nog heel mooi en met een duidelijke articulatie twee Japanse en vier poolse liederen.
Het Amersfoort’s mannenkoor, wiens leden zo te horen over beter geschoolde stemmiddelen beschikken, kwamen tot een beter klankresultaat, een grotere homogeniteit en sonoriteit, bereikt door haar hardwerkende dirigent”.
Gerrit ‘t Hart, -Amersfoortse Courant-
15 tot 20 september 1976: Reis per trein naar Warschau met 81 deelnemers.
15 september: Het A.M.K. zong als afscheid op het perron: Piet Hein.
Bakker Vonk – die helaas niet meekon – deelde aan iedere polen-ganger Amersfoortse keesjes uit, een geste die zeer op prijs werd gesteld.
In Oost-Berlijn (Friedrichstrasse) werd de trein geflankeerd door militairen, terwijl onder de trein een hond liep op zoek naar verstekelingen. Wij werden 3 keer gecontroleerd. Een visum door Oost-Duitsland kostte het koor 5 mark p.p.
16 september. De aankomst in Warschau was overweldigend. ‘s Avonds repetitie met het gemengde koor Surma. Ons Pools bleek niet vlekkeloos, maar ook hun Nederlands was niet je dàt. Er werd daar veel gelachen. Als welkomstgeschenk ontving elk lid een boekje over Warschau.
17 en 18 september. Concerten met Surma en A.M.K. o.l.v. Godfried van der Horst in Gebouw Kultuur (17-9) Proszkow en Muziekzaal conservatorium Warschau (18-9).
Het AMK zong daar:T.L.da Vittoria: Domine non sum dignus
J.Handl: Natus est nobis
G.Asola: Omnes de Saba
Fr.Schubert: La pastorella
A.Dvorak: Milenka
J.Gotovac: Das gestohlene Mäntelchen
J.Dowland: Come, come again
O.di Lasso: Bonjour mon coeur
J.Vasquez: Villancico
H.Heydendael: 2 Japanse liederen
W.Lutoslawski: 4 soldatenliederen
St.Muniuszko: Pies’n zycerska
“Ambassadeur woont optreden in Muziekhogeschool van Warschau bij.
Ovaties voor Amersfoorts Mannenkoor in Polen” aldus de kop van een groot artikel in de Amersfoortse Courant van 20 september 1976.
“Het concerttournee van het A.M.K. naar Polen, waarvan het 80 man tellende gezelschap vanochtend na een vermoeiende treinreis van bijna 20 uur terugkeerde, is een groot artistiek succes geworden. Maar dat niet alleen: tussen de gastheren en gastvrouwen van het poolse gemengde koor Surma, dat vorig jaar in Amersfoort te gast was geweest,
en het A.M.K. werden vriendschapsbanden aangeknoopt en verstevigd en de betekenis daarvan zal wellicht op langere termijn nog groter blijken te zijn dan het resultaat dat op muzikaal gebied werd geboekt.
En dat was toch ook echt niet mis: zaterdagavond, tijdens het belangrijke concert in de grote zaal van de Muziekhogeschool in Warschau, kregen de in nieuwe grijze costuums gestoken Amersfoorters tot twee keer toe een staande ovatie van het publiek. Twee keer moest ook een toegift gegeven worden. Uiteraard het Poolse volksliedje, dat het programma had afgesloten, en dat het A.M.K. speciaal voor deze tournee had ingestudeerd. Daarnaast werd als “extraatje” een deel van de Piet Hein-rapsodie van Peter van Anrooij gezongen”.
“In Polen hebben wij voor het eerst geluisterd en genoten van dit schitterende koor. Voor de grootste verrassing zorgden zij door de militaire liederen van Lutoslavski en het Ridderlied van Moniuszki in het Pools uit te voeren wat voor een enorm applaus zorgde, wat tot gevolg had dat het koor dit moest herhalen”. -Bronislaw Hanicz-
Na afloop van dit concert volgde een feestavond waar Surma als gastvrouwe optrad. Deze avond was in één woord: grandioos.
De praeses van Surma, de heer Stobiecki, werd door voorzitter Cor Pijl tot ere-lid benoemd en daarna zong het koor het nieuwe ere-lid Poppel’s Toastlied toe.
19 september: Het A.M.K. zong tijdens de hoogmis in de Wizytek-cathedraal in Warschau o.l.v. Godfried van der Horst van Fr. Schubert enkele delen uit Die Deutsche Messe, en van T.L. da Vittoria: Domine non Slim dignus.
De kerk was eivol en velen waren hun ontroering nauwelijks meester. Er werd devoot en vol overgave gezonden. Een waardige afsluiting van het optreden in Polen.
Na de maaltijd in de hotels moest men zich reppen om de trein van 14.30 uur te halen. Op de perrons stonden de Poolse gastheren en -vrouwen met bloemen, geschenken en tranen in de ogen, het A.M.K. uit te zwaaien. Het afscheid was roerend en ontroerend. Het “tot ziens” klonk van beide kanten. De terugreis begon. Om 7 over half negen op maandagmorgen waren we weer terug, een onvergetelijke ervaring rijker.
1977
13 mei 1977 Jubileumconcert in de St. Joriskerk m.m.v.
Ruud van.der Meer, bariton
Jan Schmitz, orgel-harmonium
Trudi Berloth, vleugel
Harry van de Heide,
Leden Kon.Milit.Kapel
Programma:  Hans P.Keuning: Man is a tool-using animal
Kakov Gotovac: Koleda
Boh.Martinu: Mount of Three Lights
-: Polni Mse
In de pauze was er gelegenheid de expositie van het AMK-archief te bezichtigen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt.
“Soldatenmis door A.M.K. aangrijpend vertolkt”. -Bruno Gerritsen-
14 mei 1977 Een tocht met onbekende bestemming (146 deelnemers, die genoten!). Einddoel Kasteel Ammersoijen bij Ammerzoden. Hier werd gedronken, gefeest, gedanst en tot slot van de avond: vuurwerk boven de slotgracht, met als opschrift AMK 70.
24 en 25 augustus 1977
Opname grammofoonplaat in de St. Joriskerk door Eurosound Nijmegen.
A.M.K. en Enka’s mannenkoor o.l.v. Godfried van der Horst zongen deze plaat vol met enkele dubbelkorige werken en van B. Martinu: Mount of Three Lights.
Verder werkten mee: Hubert Waber, bas
Jan Schmitz, orgel
28 september 1977 Concert in de Taborkerk te Ede.
Aanbieding van het eerste exemplaar van de in augustus jl. door beide mannenkoren opgenomen grammofoonplaat door de voorzitter van Enka aan de burgemeester van Ede.
30 september 1977 Opening De Flint.
Aanbieding van het eerste exemplaar van de juist verschenen grammofoonplaat aan de burgemeester van Amersfoort.
1 oktober 1977 Open Huis De Flint.
A.M.K. zong ‘s avonds in het theater o.l.v. Godfried van der Horst 6 liederen voor een aandachtig luisterend publiek.
3 oktober 1977 Dubbelkorig concert in De Flint aangeboden door de commissie zang van de ACR (Stadhal).
Medewerkenden: Amersfoorts Mannenkoor en Enka’s mannenkoor o.l.v.
Godfried van der Horst.
De dubbelkorige werken waren:
J.Gallus: Haec dies
-: 0 magnum mysterium
-: Repleti sunt
A.Bruckner: Locus iste
-: Inveni David
“De kwaliteit is de laatste jaren behoorlijk vooruitgegaan en met de jongste grammofoonplaat is ongetwijfeld ook programmatisch een belangrijke culturele bijdrage geleverd”. -Jaap Remmelzwaal, Amersfoortse Courant-

1978
5 februari 1978 Radio-optreden in De Flint. De KRO zond “lîve” het programma “Wat krijgen we nou” uit. Het A.M.K. zong tijdens dit programma:
4 Poolse soldatenliederen, Villancico, Which is the properest day to drink, What shall we do with the drunken sailor, en Quattro cavai.
7 februari 1978 Voorzitter Cor Pijl bedankt. De nieuwe voorzitter wordt: G.Tornij.
14 april 1978 Congres KNZV Noordwijkerhout.
AMK brengt op verzoek van het Verbondsbestuur de première van Jurriaan Andriessen: “Des Zangers min”. Samen met een combo met o.a. Ben Gerritsen en Rik Elings wordt dit werk o.l.v. Godfried van der Horst op een voortreffelijke wijze vertolkt.
De ontvangst was ronduit slecht. Er was geen piano voor de koorrepetitie. Het podium waarop gezongen moest worden, was niet ontruimd. Kortom: “weinig koninklijk”.
We hadden het gevoel dat men het volgende recept had genomen: “men nodigt iemand uit en als deze komt, doet men alsof deze niet aanwezig is”.
29 april 1978 Koninginneconcert in de St.Joriskerk waar o.a. het Amersfoorts Mannenkoor acte de présence gaf.
“Koninginneconcert verschillend van kwaliteit”, aldus de Amersfoortse Courant.
“Echt op niveau stonden de bijdragen van het Amersfoorts Mannenkoor o.l.v. Godfried van der Horst”.
16 september 1978 Opname NCRV televisie-uitzending U zij de Glorie in de sporthal De Reehout te Ede. Het AMK en Enka zongen o.l.v. Godfried van der Horst:
Jac Gallus: Haec dies
-: 0 magnum mysterium
Joachim Meander: God is tegenwoordig
7 oktober werd deze opname op het scherm gebracht.
28 oktober 1978 3 stedenconcert in de St. Joriskerk, m.m.v.
K.M.K. Die Haghe Sanghers o.l.v. René Verhoeff
K.Z.V. Venlona o.l.v. Piet Kingma en Ger Withag (in Den Haag en Venlo)
Strijkersgroep USO
Combogroep Venlo
A.M.K. zong o.l.v. Godfried van der Horst:
J.Dowland: Come, come again
J.Vazquez: Villancico
H.Heydendael: twee Japanse liederen
A.Vörding: drie Jiddische liederen
A.de Braal: De Postillon
en gezamenlijk werd uitgevoerd:
Fr.Schubert: Gesang der Geister Über den Wassem.
28 april 1979 werd dit concert gehouden in de Grote kerk te ‘s Gravenhage en op 1 december 1979 was de slotmanifestatie in het Concertgebouw Prins van Oranje te Venlo. “Drie-stedenconcert zeer gewaardeerd”. -Jaap Remmelzwaal, Amersfoortse Courant-
1979
9 maart 1979 Gewestelijke Zangersdag georganiseerd door AMK in de Stadshal van De Flint.
De koren werden aangekondigd en ingeleid door:
Mevrouw Renée Reineman, gastvrouwe Keistadfeesten Amersfoort.
AMK zong o.l.v. Godfried van der Horst:
A.Vörding: drie Jiddische gezangen
Henk Badings: Merck toch hoe sterck
Jurriaan Andriessen: Des zangers min
“Het AMK voert een vooruitstrevend beleid, dat veel ruimte biedt aan componisten van deze tijd”. -Jan-Paul van Spaendonck, Amersfoortse Courant-

26 juni 1979 Concert in het kader van het Internationaal Koorfestival 1979 in het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht, m.m.v.
Italië:  Coro, Monte Pasubio, Schin (Vicenza)
Hongarije:  Zsilágyi Erzsébet Gymnázium, Boedapest
Nederland:  Amersfoorts Mannenkoor, Amersfoort
Viva la musica, Utrecht
Roemenië:  Antifonia, Cluf Napoca
AMK zong o.l.v. Godfried van der Horst:
Juan Vazquez:  Villancico
A.Vörding:   drie Jiddische gezangen
H.Heydendael:  twee Japanse liederen
Witold Lutoslawski: vier Poolse soldatenliederen
Andries de Braak: PostilIon
“Onder leiding van Godfried van der Horst werd er enthousiast gemusiceerd in een gevarieerd programma. Bijzonder indrukwekkend klonken de vier soldatenliederen van Witold Lutoslawski”. -Jan Taat, Utrechts Nieuwsblad-
1980

 

8 en 15 maart 1980 Ledenwerfactie!
Er wordt een auditie gehouden in de Regionale Muziekschool te Amersfoort, door de zangpedagoge Mevrouw Maria van der Slikke en de dirigent Godfried van der Horst. Zingende mensen zijn immers gelukkige mensen!
14 maart 1980 Concert AMK in de St.Joriskerk, m.m.v.
Marius Kemler, tenor
Joop Visser, bariton
Jan Schmitz, orgel
Het A.M.K. zong o.l.v. Godfried van der Horst:
L.Perosi:  Messa da Requiem
J.Obrecht:  Kyrie uit de messa Graecorum
B.Martinu:  Mount of Three Lights.

“Opvallend aan de programma’s van het Amersfoorts Mannenkoor is altijd weer, dat zo veel mogelijk oorspronkelijke mannenkoormuziek wordt gezonden, met zo weinig mogelijk bewerkingen. Dat is iets waar veel andere mannenkoren een voorbeeld aan mogen nemen”. -Aart Wimmenhove-
7 oktober 1980 KRO radio-opname van L. Perosi Messa da Requiem.
Dit werd uitgezonden op 27 oktober 1981 in de rubriek “Zin in muziek” en op 4 mei 1982 herhaald.
Ook in 1980 wordt Godfried van der Horst plotseling ziek en volgt er een spoedoperatie in Leiden. De genezing duurt langer dan men heeft gehoopt.
Eindelijk komt het moment dat hij opnieuw voor het koor staat en met vreugde zowel voor hem als voor het AMK aan het werk kan gaan maar toch blijft hij in die periode vatbaar. Naast de andere werkzaamheden wordt de steeds terugkerende reis naar Amersfoort hem vermoedelijk te zwaar en moet hij in 1983 bedanken.
Het koor kijkt in dankbaarheid terug op het vele dat hij in het belang van het AMK heeft gedaan.
Tijdens de ziekte van Godfried van der Horst werd het koor geleid door de heren Geert de Boer, Albert Boesveld en Bertus van der Vliet. Ieder op zijn eigen wijze hebben zij het koor zo goed mogelijk geleid en daar mogen we dankbaar voor zijn, al heeft Albert Boesveld het wel heel moeilijk gehad toen hij met de kerstconcerten vlak voor de deur moest invallen. Hij heeft het voortreffelijk gedaan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.