Resonant

Resonant

Resonant is de naam van het verenigingsblad van het AMK dat 6 maal per jaar verschijnt. Het bestuur maar ook de leden kunnen daarin hun meningen, ervaringen, vakantievreugde maar ook hun vakantie- en ander leed kwijt. Kopij kan op elk gangbaar medium worden ingeleverd. Donateurs krijgen de Resonant gratis toegezonden.

Het AMK zoekt adverteerders die hun waren of producten in de Resonant willen aanprijzen, uiteraard tegen een redelijke vergoeding.

Redactie:  Huib Goudriaan (redactie@amersfoortsmannenkoor.nl)

Acquisitie: Vacature

Layout: Huib Goudriaan