Historie

pastedGraphic.png

Historisch overzicht

vanaf 5 juli 1907 tot heden

 

 

Dit historisch overzicht is samengesteld uit gegevens van de volgende documenten:

–  Amersfoorts Mannenkoor 1907-1982 “A.M.K. in f(eiten)”, onder redactie van de heren W.J. Beks, Jan Torny en L.v.d. Vooren.

–  Amersfoorts Mannenkoor 80 jaar “Op toon tussen kruisen en mollen”, onder redactie van de heer W.J. Beks.

– Geschiedenis van het Amersfoorts Mannenkoor vanaf 1982, dat de laatste jaren is bijgehouden door de heer Rob Rouwhorst.

Door de verschillende bronnen van de gegevens is de stijl van dit overzicht niet uniform.

Om de leesbaarheid te verbeteren is de tekst hier en daar wat aangepast maar vaak nog zeer uitgebreid en gedetailleerd.

Vooralsnog is er voor gekozen dit zo te laten omdat de gegevens uniek zijn en men over het al dan niet behouden daarvan van mening kan verschillen.

De verzamelde artikelen en berichten kunt u vinden door op deze link te klikken en tevens standaard in de uitklapbare menu’s in de rechter menu-bar onder het hoofdstuk: Rubrieken.