Donateurs

Donateurs

De jaarlijkse bijdrage van donateurs vormt een belangrijke bron van inkomsten.

De minimale bijdrage van een donateur bedraagt €15,00 per jaar.

Daarvoor wordt de donateur het verenigingsblad de Resonant toegezonden.