Historie 1971 – 1980

1971 – 1980

Historisch overzicht vanaf 5 juli 1907 tot heden

1971
18 februari 1971: Herdenkingsbijeenkomst bij het overlijden van burgemeester
Mw. Joh. de Widt, in de St.Joriskerk.
Het AMK zong tijdens de dienst:  G.P. da Palestrina: Soave
Kors Monster: Requiem
Fr.Schübert: Wohin soll ich mich wenden.
“De plechtigheid kreeg bijzonder stijl door de perfecte uitvoering van drie liederen door het Amersfoorts Mannenkoor”     -Amersfoortse Courant –
19 tot 23 mei 1971: Concertreis naar Noorwegen op uitnodiging van de Noorse Zangersbond en op aanwijzing van de Federatie Nederlandse Zangersbonden.
Er werd gevlogen met een DC 9 vanaf Schiphol om ca. 11.30 i.p.v. 09.15 uur.
Helaas liet de organisatie door de Noren veel te wensen over. Zo waren zij bijvoorbeeld niet ter verwelkoming aanwezig bij onze aankomst en ook later zouden zij het koor nogal eens in de kou laten staan.
Maar gelukkig was daar o.a. de familie Rasmussen die veel voor het AMK heeft gedaan; dat grenst aan het ongelooflijke. Niets was hen teveel en zij hadden met het Noorse Zangersverbond niets te maken. Zonder hun hulp zou het lang niet zo goed zijn gegaan.
20 mei: concert in Konsertpaleet en Domkirken te Bergen
21 mei: bustocht naar Harvangerfjord. Een schitterende belevenis.
23 mei: AMK zingt o.l.v. Jos Vranken tijdens de mis in de St.Paul’s Church te Bergen.
‘s Avonds diner met feestavond in het restaurant Floynberg.
Het geïmproviseerde programma voldeed erg goed. De heren Kaspers en Kranenburg waren de feestmakers. Ze hadden een feestschlager geschreven met als refrein:
“Duizend erwten, duizend penen
zijn er zeker wel verdwenen
Als ik weer in Bergen kom
loop ik vast een straatje om”
Als groente kregen wij, waar we ook aten, worteltjes en erwten.
Tot ere-leden werden benoemd:
Ole en Alice Rasmussen-van Eck en Sverre Osvold en echtgenote.
15 juni 1971 bracht de Studentersangforenigingen uit Bergen (Noorwegen) een bezoek aan Amersfoort. Samen met het AMK gaven zij een concert in de St.Joriskerk.
Een concert dat door de Amersfoortse gemeenschap gratis aan de inwoners van Amersfoort werd aangeboden. De kerk was “tjok-vol.”
3 oktober 1971: Kerkconcert tijdens de Mis in de Dom te Keulen.
1972
7 januari 1972: Burgemeester Dr. M. Troostwijk wordt de nieuwe erevoorzitter.
De installatie vond plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de kantine van Wolter en Dros.
20 april 1972: Samen met Bronswerk Jachthoorn- en Tamboerkorps wordt opnieuw
een grammofoonopname gemaakt. Nu in de Brugkerk te Amersfoort.
24 mei 1972: Aanbieding van de grammofoonplaat aan het gemeentebestuur.
Twee dagen later volgde een verbroederingsfeest n.a.v. de juist gereedgekomen plaat in de kantine van Bronswerk.
19 augustus 1972: Ter gelegenheid van de Oostenrijkweek {Keistadfeesten 1972)
een gratis concert in de St. Joriskerk samen met Singkreis Zell am See.
16 tot 17 december 1972:
AMK naar de NAVO-basis te Bramsche (Duitsland).
16 december concert in de St.Martins-Kirche m.m.v. A. v. Nierop, orgel.
17 december medewerking aan de Evang.Luth. dienst in de St.Johannis-Kirche terwijl
‘s middags een concert werd gegeven in het ziekenhuis van Bramsche.
1973
Tot 30 januari van dit jaar heeft het AMK gerepeteerd in het café restaurant “Oranjeboom” aan de Leusderweg (hoek PON-lijn), dat echter niet meer bestaat.
Op 6 februari 1973 werd de eerste repetitie gehouden in De Open Hof in Liendert.
3 mei 1973: Herdenking 25 jaar Israël in de St. Joriskerk.
Het AMK zong o.l.v. Jos Vranken het Israëlisch Volkslied (Hatikwah),
3 jiddische liederen, Woesni Bozje en het Wilhelmus.
11 mei 1973: Kerkconcert in de St. Joriskerk
m.m.v. Willem Hülsmann, orgel
Het AMK zingt o.l.v. Jos Vranken:
Alph.Diepenbrock: Hymnus de Spiritu Sancto
Alph.Diepenbrock: Tantum ergo
Marius Monnikendam: Te Deum
Dit concert werd op 22 mei door de NCRV opgenomen en uitgezonden op 10 juni 1973.
19 mei 1973: H.B. de Wilde bedankt om persoonlijke redenen als voorzitter.
Hij wordt opgevolgd door C. Pijl.
1 september 1973: Concert samen met Enka’s Mannenkoor o.l.v. Godfried van der
Horst. Een goed concert!
3 november 1973. Slavisch concert t.g.v. het 12½ jarig jubileum van Jos Vranken als dirigent van het AMK in de St.Joriskerk.
Medewerkenden zijn:  Lieuwe Visser, bas en verteller
Albert de Klerk, orgel.
10 november 1973 feestavond t.g.v. dit 12½ jarig dirigentschap.
Na een surprise autotocht bleek het doel van de avond Harderwijk te zijn,. waar
het ms. “Orca” voor ons klaarlag. Het schip werd voor deze avond omgedoopt in
ms. “Jos Vranken”.
Het woei behoorlijk hard (windkracht 7), zodat van het oorspronkelijke plan om naar Nijkerk te varen en daarna weer terug te gaan weinig terecht kwam.
Het schip voer nu in de haven wat heen en weer. Hoogtepunten van de avond:
– het aanbieden van een stemvork door Neptunus
– een bijzonder geestige one-man-show
– zingen door het koor o.l.v. Henk Nichting
– aanbieden van Einstein: Italian Madrigals; hèt geschenk van de leden.
Het was een avond om niet gauw te vergeten.
1974
1 februari 1974. Jos Vranken is op 73-jarige leeftijd in zijn woning te ‘s Gravenhage onverwachts gestorven.
Op 5 februari 1974 zingt het koor op de vooravond van de uitvaart van zijn dirigent in de O.L.Vrouwekerk te ‘s Gravenhage enkele liederen o.l.v. Henk Nichting en Jos Vranken jr.
Het AMK verliest in Vranken niet alleen een grote vriend maar ook een zeer kundige musicus van internationaal niveau.
Een uitspraak uit 1963 en uit 1965 toen Jos Vranken zei:
“Kunst wordt slechts bereikt uit bloed, tranen en teleurstelling, moeite en zorgen. Het is onze taak de kunst te dienen en de taal van de muziek te leren verstaan. We moeten niet alleen naar de repetities komen om lekker te zingen,
we hebben domweg de muziek te dienen.
U weet dat ik het nieuwe voorsta, dat ik zo nu en dan zelfs experimenteer; wat ik van u vraag, dat is geloof in het eindresultaat.”
“We willen ons koor wat meer in contact gaan brengen met de jeugd, waardoor het geheel een wat meer open karakter gaat krijgen.”
***
Jan van Spaendonck had de ondankbare taak Jos Vranken te doen vergeten.
Dat is hem niet gelukt. Wel was van te voren afgesproken dat hij tot onze reis naar Brugge zou blijven en daar heeft hij zich aan gehouden.
11 tot 22 mei 1974 heeft die reis plaats gevonden, compleet met een concert in het concertgebouw, het zingen tijdens de hoogmis in de kathedraal St.Salvator en een ontvangst door het gemeentebestuur van Brugge in de beroemde gotische zaal van het stadhuis. Dit alles maakte het Belgische weekeind tot een van de reizen die lang in de herinnering bleven. Inderdaad: het was groots.
Van Spaendonck’s dirigentschap duurde van 15 februari tot 15 oktober 1974.
Godfried van der Horst: dirigent van het AMK van 1975 – 1983
Wie was Godfried van der Horst? In Oosterbeek geboren, studeerde hij, na zijn eindexamen gymnasium, koordirectie, orgel en muziektheorie aan het instituut voor kerkmuziek -vroeger o.a. R.K. Kerkmuziekschool- en vervolgens op het conservatorium.
Verder volgde hij cursussen koor en orkestdirectie o.a. bij Prof.Kurt Thomas en Alfred Salten.
Behalve bij het A.M.K. was hij ook dirigent van het Enka mannenkoor te Ede, nog een ander gemengd koor en leider van een Schola cantorum.
Hij was een mannenkoordirigent pur sang en dat waren er niet zo veel in Nederland.
Godfried van der Horst was altijd op zoek naar specifieke mannenkoorcomposities waarbij ook die van de 20e eeuw grote aandacht kregen; vooral voor deze nieuwere composities zette hij zich in.

 

 

 

Op 22 oktober 1974 staat Godfried van der Horst voor het eerst voor het koor. Evenals Jos Vranken wilde ook hij eerst bekijken of het koor nog die allure had, die men van een goed mannenkoor mocht verwachten.
Tijdens de jaarvergadering van 28 januari 1975 werd Godfried van der Horst unaniem tot dirigent gekozen en hij heeft deze benoeming tot vreugde van het A.M.K. aanvaard. Met hem zullen wij zeker een goede toekomst tegemoet gaan.
2 november 1974 was het A.M.K. o.l.v. Godfried van der Horst aanwezig op de Gewestelijke Zangersdag, waar ook de pianiste José Jeurling medewerking verleende.
Het koor zong van: Odi Lasso: Bonjour mon coeur
Fr. Schubert: La PastorelIa
T.L. da Vittoria: Domine non sum dignus
Kerstconcerten op 14 en 17 december 1974 volgden in het St.Elisabeth ziekenhuis en Zon en Schild. Deze concerten keerden ook onder leiding van Godfried van der Horst regelmatig terug.
26 december 1974 kerstconcert o.l.v. Godfried van der Horst in de St.Joriskerk te Amersfoort, m.m.v.: Willem Hülsmann, orgel
Amersfoorts Jeugdorkest o.l.v. Qui van Woerdekom
Vera Badings, harp
Berna Kousemaker, sopraan
Exsultate Deo o.l.v. Wim Th. Ramselaar
J.M.Neale:    Good King Wencelas
Godfried v.d. Horst:  God rest you merry Gentleman
idem  :  on Christmas night
W.Geyr:    Lasst uns laüschen
C.v.d.Peet:   Jésus chez les Bretons
Godfried v.d. Horst:  See amid the winter’s snow
Jos Haydn:    Gloria uit de kleine orgelmesse
Jos Vranken:   Stille nacht
1975
4 mei 1975 Stedelijke Herdenkingsbijeenkomst in de St.Joriskerk.
A.M.K. zong van Jos Vranken: Lied der achttien doden
B.Martinu:  Mount of Three Lights
Ondermeer groots was het door het A.M.K. uitgevoerde oratorium “Mount of Three Lights” van Bohuslaw Martinu. Het geheel beeldde zeer in het kort het leven uit van Christus van zijn geboorte tot zijn berechting door Pilatus. Het koor, bas-bariton Joop Visser en organist Jan Schmitz, hebben de bijeenkomst tot een heel bijzondere gebeurtenis gemaakt”.      -Amersfoortse Courant-
28 juni 1975 “Diner dansant” in Don Bosco. Afscheid van het Poolse koor Zwyaskowy Surma uit Warschau dat enkele dagen te gast was geweest van het A.M.K.
Wat opviel die avond?
De polen spraken goed pools (!), de voorzitter slecht duits, maar daar de meeste Poolse vrienden noch duits noch engels spraken viel dat niet op.
Waar ze wel verstand van hadden?
Van wodka en plezier maken. Het was een avond om niet gauw te vergeten.
‘s Avonds 11 uur kregen de dames vlak voor hun vertrek naar huis een orchidee en waren er voor allen enkele kisten met sinaasappels voor onderweg. Het Warschause koor zong enkele Poolse volksliederen en het A.M.K. tot slot van Fr.Schubert: Zum Sanctus.
31 oktober 1975 Najaarsconcert o.l.v. Godfried van der Horst in de Brugkerk te Amersfoort m.m.v. Tom Burmanje, gitaar
Volksdansgroep “De Schaarshoek” uit
Heino (Cv.)
leden Kon.Luchtmachtkapel
Het mannenkoor zong o.a.:
A.Dvorak: Milenka
J.Gotovae: Das gestohlene Mäntelchen
Id: Koleda
“Amersfoorts Mannenkoor -dankzij Godfried van der Horst- muzikaal sterk verjongd. Er was duidelijk veel studie, gerichte aandacht en zorg aan dit concert besteed. Koor, instrumentalisten en dirigent verdienden en kregen er veel respect voor”.
-Jaap Remmelzwaal, Amersfoortse Courant-
26 december 1975 Kerst in de St.Joris m.m.v. Willem Hülsmann, orgel
Caroline v. Hemert, alt
Lieuwe Visser, bas
Anneke Uittenbosch, clavecimbel
“A.M.K. geeft sfeervol kerstconcert; minder overdadig dan in voorgaande jaren, maar inhoudelijk méér”.        -Amersfoortse Courant-
“Het Amersfoorts Mannenkoor zingt waarlijk niet slecht. Wie weet kan de dirigent nog meer buiten het gebruikelijke repertoire liggende werken voor het koor vinden”.
-Aart Wimmenhove, De Stad Amersfoort-
1976
13 maart 1976 Jubileum-rommelmarkt in de Markthal, een groot succes.
Op 16 maart overhandigt de voorzitter van de commissie, de heer G.Tornij   de penningmeester een cheque van fl. l0.000,=.
11 mei 1976 Radio-opname voor de rubriek “Koren en Korpsen” van de TROS,
opgenomen in de VARA-studio. De pianiste, Trudy Berloth verleende medewerking aan composities voor mannenkoor en piano. Verder zong het koor à-cappela.
30 augustus 1976 De leden kunnen hun verenigingscostuum afhalen bij Herenmode Bootsman, Euterpeplein, Amersfoort.
Het nieuwe costuum bestaat uit: grijs costuum (blazermodel), wit overhemd en twee dassen waarvan één met het A.M.K. embleem.
11 september 1976 Concert Peters Gesangverein uit Korbach (West-Duitsland) o.l.v. Karl Schimmel en het A.M.K. o.l.v. Godfried van der Horst in de St.Joriskerk m.m.v. Willem Hülsmann, orgel. Het mannenkoor zong als een soort generale repetitie voor de reis naar Polen de composities die men ook in Warschau zou zingen.
“De Sint Joriskerk was propvol”. -De Stad Amersfoort-.
“Het Amersfoort’s mannenkoor heeft een veel representatiever repertoire dan het Duitse koor en beweegt zich over een veel uitgebreider terrein: werken van Lasso, Dowland en Dvorak om maar een ‘greep te doen, wisselden elkaar af. Bovendien klonken nog heel mooi en met een duidelijke articulatie twee Japanse en vier poolse liederen.
Het Amersfoort’s mannenkoor, wiens leden zo te horen over beter geschoolde stemmiddelen beschikken, kwamen tot een beter klankresultaat, een grotere homogeniteit en sonoriteit, bereikt door haar hardwerkende dirigent”.
Gerrit ‘t Hart, -Amersfoortse Courant-
15 tot 20 september 1976: Reis per trein naar Warschau met 81 deelnemers.
15 september: Het A.M.K. zong als afscheid op het perron: Piet Hein.
Bakker Vonk – die helaas niet meekon – deelde aan iedere polen-ganger Amersfoortse keesjes uit, een geste die zeer op prijs werd gesteld.
In Oost-Berlijn (Friedrichstrasse) werd de trein geflankeerd door militairen, terwijl onder de trein een hond liep op zoek naar verstekelingen. Wij werden 3 keer gecontroleerd. Een visum door Oost-Duitsland kostte het koor 5 mark p.p.
16 september. De aankomst in Warschau was overweldigend. ‘s Avonds repetitie met het gemengde koor Surma. Ons Pools bleek niet vlekkeloos, maar ook hun Nederlands was niet je dàt. Er werd daar veel gelachen. Als welkomstgeschenk ontving elk lid een boekje over Warschau.
17 en 18 september. Concerten met Surma en A.M.K. o.l.v. Godfried van der Horst in Gebouw Kultuur (17-9) Proszkow en Muziekzaal conservatorium Warschau (18-9).
Het AMK zong daar:T.L.da Vittoria: Domine non sum dignus
J.Handl: Natus est nobis
G.Asola: Omnes de Saba
Fr.Schubert: La pastorella
A.Dvorak: Milenka
J.Gotovac: Das gestohlene Mäntelchen
J.Dowland: Come, come again
O.di Lasso: Bonjour mon coeur
J.Vasquez: Villancico
H.Heydendael: 2 Japanse liederen
W.Lutoslawski: 4 soldatenliederen
St.Muniuszko: Pies’n zycerska
“Ambassadeur woont optreden in Muziekhogeschool van Warschau bij.
Ovaties voor Amersfoorts Mannenkoor in Polen” aldus de kop van een groot artikel in de Amersfoortse Courant van 20 september 1976.
“Het concerttournee van het A.M.K. naar Polen, waarvan het 80 man tellende gezelschap vanochtend na een vermoeiende treinreis van bijna 20 uur terugkeerde, is een groot artistiek succes geworden. Maar dat niet alleen: tussen de gastheren en gastvrouwen van het poolse gemengde koor Surma, dat vorig jaar in Amersfoort te gast was geweest,
en het A.M.K. werden vriendschapsbanden aangeknoopt en verstevigd en de betekenis daarvan zal wellicht op langere termijn nog groter blijken te zijn dan het resultaat dat op muzikaal gebied werd geboekt.
En dat was toch ook echt niet mis: zaterdagavond, tijdens het belangrijke concert in de grote zaal van de Muziekhogeschool in Warschau, kregen de in nieuwe grijze costuums gestoken Amersfoorters tot twee keer toe een staande ovatie van het publiek. Twee keer moest ook een toegift gegeven worden. Uiteraard het Poolse volksliedje, dat het programma had afgesloten, en dat het A.M.K. speciaal voor deze tournee had ingestudeerd. Daarnaast werd als “extraatje” een deel van de Piet Hein-rapsodie van Peter van Anrooij gezongen”.
“In Polen hebben wij voor het eerst geluisterd en genoten van dit schitterende koor. Voor de grootste verrassing zorgden zij door de militaire liederen van Lutoslavski en het Ridderlied van Moniuszki in het Pools uit te voeren wat voor een enorm applaus zorgde, wat tot gevolg had dat het koor dit moest herhalen”. -Bronislaw Hanicz-
Na afloop van dit concert volgde een feestavond waar Surma als gastvrouwe optrad. Deze avond was in één woord: grandioos.
De praeses van Surma, de heer Stobiecki, werd door voorzitter Cor Pijl tot ere-lid benoemd en daarna zong het koor het nieuwe ere-lid Poppel’s Toastlied toe.
19 september: Het A.M.K. zong tijdens de hoogmis in de Wizytek-cathedraal in Warschau o.l.v. Godfried van der Horst van Fr. Schubert enkele delen uit Die Deutsche Messe, en van T.L. da Vittoria: Domine non Slim dignus.
De kerk was eivol en velen waren hun ontroering nauwelijks meester. Er werd devoot en vol overgave gezonden. Een waardige afsluiting van het optreden in Polen.
Na de maaltijd in de hotels moest men zich reppen om de trein van 14.30 uur te halen. Op de perrons stonden de Poolse gastheren en -vrouwen met bloemen, geschenken en tranen in de ogen, het A.M.K. uit te zwaaien. Het afscheid was roerend en ontroerend. Het “tot ziens” klonk van beide kanten. De terugreis begon. Om 7 over half negen op maandagmorgen waren we weer terug, een onvergetelijke ervaring rijker.
1977
13 mei 1977 Jubileumconcert in de St. Joriskerk m.m.v.
Ruud van.der Meer, bariton
Jan Schmitz, orgel-harmonium
Trudi Berloth, vleugel
Harry van de Heide,
Leden Kon.Milit.Kapel
Programma:  Hans P.Keuning: Man is a tool-using animal
Kakov Gotovac: Koleda
Boh.Martinu: Mount of Three Lights
-: Polni Mse
In de pauze was er gelegenheid de expositie van het AMK-archief te bezichtigen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt.
“Soldatenmis door A.M.K. aangrijpend vertolkt”. -Bruno Gerritsen-
14 mei 1977 Een tocht met onbekende bestemming (146 deelnemers, die genoten!). Einddoel Kasteel Ammersoijen bij Ammerzoden. Hier werd gedronken, gefeest, gedanst en tot slot van de avond: vuurwerk boven de slotgracht, met als opschrift AMK 70.
24 en 25 augustus 1977
Opname grammofoonplaat in de St. Joriskerk door Eurosound Nijmegen.
A.M.K. en Enka’s mannenkoor o.l.v. Godfried van der Horst zongen deze plaat vol met enkele dubbelkorige werken en van B. Martinu: Mount of Three Lights.
Verder werkten mee: Hubert Waber, bas
Jan Schmitz, orgel
28 september 1977 Concert in de Taborkerk te Ede.
Aanbieding van het eerste exemplaar van de in augustus jl. door beide mannenkoren opgenomen grammofoonplaat door de voorzitter van Enka aan de burgemeester van Ede.
30 september 1977 Opening De Flint.
Aanbieding van het eerste exemplaar van de juist verschenen grammofoonplaat aan de burgemeester van Amersfoort.
1 oktober 1977 Open Huis De Flint.
A.M.K. zong ‘s avonds in het theater o.l.v. Godfried van der Horst 6 liederen voor een aandachtig luisterend publiek.
3 oktober 1977 Dubbelkorig concert in De Flint aangeboden door de commissie zang van de ACR (Stadhal).
Medewerkenden: Amersfoorts Mannenkoor en Enka’s mannenkoor o.l.v.
Godfried van der Horst.
De dubbelkorige werken waren:
J.Gallus: Haec dies
-: 0 magnum mysterium
-: Repleti sunt
A.Bruckner: Locus iste
-: Inveni David
“De kwaliteit is de laatste jaren behoorlijk vooruitgegaan en met de jongste grammofoonplaat is ongetwijfeld ook programmatisch een belangrijke culturele bijdrage geleverd”. -Jaap Remmelzwaal, Amersfoortse Courant-

1978
5 februari 1978 Radio-optreden in De Flint. De KRO zond “lîve” het programma “Wat krijgen we nou” uit. Het A.M.K. zong tijdens dit programma:
4 Poolse soldatenliederen, Villancico, Which is the properest day to drink, What shall we do with the drunken sailor, en Quattro cavai.
7 februari 1978 Voorzitter Cor Pijl bedankt. De nieuwe voorzitter wordt: G.Tornij.
14 april 1978 Congres KNZV Noordwijkerhout.
AMK brengt op verzoek van het Verbondsbestuur de première van Jurriaan Andriessen: “Des Zangers min”. Samen met een combo met o.a. Ben Gerritsen en Rik Elings wordt dit werk o.l.v. Godfried van der Horst op een voortreffelijke wijze vertolkt.
De ontvangst was ronduit slecht. Er was geen piano voor de koorrepetitie. Het podium waarop gezongen moest worden, was niet ontruimd. Kortom: “weinig koninklijk”.
We hadden het gevoel dat men het volgende recept had genomen: “men nodigt iemand uit en als deze komt, doet men alsof deze niet aanwezig is”.
29 april 1978 Koninginneconcert in de St.Joriskerk waar o.a. het Amersfoorts Mannenkoor acte de présence gaf.
“Koninginneconcert verschillend van kwaliteit”, aldus de Amersfoortse Courant.
“Echt op niveau stonden de bijdragen van het Amersfoorts Mannenkoor o.l.v. Godfried van der Horst”.
16 september 1978 Opname NCRV televisie-uitzending U zij de Glorie in de sporthal De Reehout te Ede. Het AMK en Enka zongen o.l.v. Godfried van der Horst:
Jac Gallus: Haec dies
-: 0 magnum mysterium
Joachim Meander: God is tegenwoordig
7 oktober werd deze opname op het scherm gebracht.
28 oktober 1978 3 stedenconcert in de St. Joriskerk, m.m.v.
K.M.K. Die Haghe Sanghers o.l.v. René Verhoeff
K.Z.V. Venlona o.l.v. Piet Kingma en Ger Withag (in Den Haag en Venlo)
Strijkersgroep USO
Combogroep Venlo
A.M.K. zong o.l.v. Godfried van der Horst:
J.Dowland: Come, come again
J.Vazquez: Villancico
H.Heydendael: twee Japanse liederen
A.Vörding: drie Jiddische liederen
A.de Braal: De Postillon
en gezamenlijk werd uitgevoerd:
Fr.Schubert: Gesang der Geister Über den Wassem.
28 april 1979 werd dit concert gehouden in de Grote kerk te ‘s Gravenhage en op 1 december 1979 was de slotmanifestatie in het Concertgebouw Prins van Oranje te Venlo. “Drie-stedenconcert zeer gewaardeerd”. -Jaap Remmelzwaal, Amersfoortse Courant-
1979
9 maart 1979 Gewestelijke Zangersdag georganiseerd door AMK in de Stadshal van De Flint.
De koren werden aangekondigd en ingeleid door:
Mevrouw Renée Reineman, gastvrouwe Keistadfeesten Amersfoort.
AMK zong o.l.v. Godfried van der Horst:
A.Vörding: drie Jiddische gezangen
Henk Badings: Merck toch hoe sterck
Jurriaan Andriessen: Des zangers min
“Het AMK voert een vooruitstrevend beleid, dat veel ruimte biedt aan componisten van deze tijd”. -Jan-Paul van Spaendonck, Amersfoortse Courant-

26 juni 1979 Concert in het kader van het Internationaal Koorfestival 1979 in het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht, m.m.v.
Italië:  Coro, Monte Pasubio, Schin (Vicenza)
Hongarije:  Zsilágyi Erzsébet Gymnázium, Boedapest
Nederland:  Amersfoorts Mannenkoor, Amersfoort
Viva la musica, Utrecht
Roemenië:  Antifonia, Cluf Napoca
AMK zong o.l.v. Godfried van der Horst:
Juan Vazquez:  Villancico
A.Vörding:   drie Jiddische gezangen
H.Heydendael:  twee Japanse liederen
Witold Lutoslawski: vier Poolse soldatenliederen
Andries de Braak: PostilIon
“Onder leiding van Godfried van der Horst werd er enthousiast gemusiceerd in een gevarieerd programma. Bijzonder indrukwekkend klonken de vier soldatenliederen van Witold Lutoslawski”. -Jan Taat, Utrechts Nieuwsblad-
1980

 

8 en 15 maart 1980 Ledenwerfactie!
Er wordt een auditie gehouden in de Regionale Muziekschool te Amersfoort, door de zangpedagoge Mevrouw Maria van der Slikke en de dirigent Godfried van der Horst. Zingende mensen zijn immers gelukkige mensen!
14 maart 1980 Concert AMK in de St.Joriskerk, m.m.v.
Marius Kemler, tenor
Joop Visser, bariton
Jan Schmitz, orgel
Het A.M.K. zong o.l.v. Godfried van der Horst:
L.Perosi:  Messa da Requiem
J.Obrecht:  Kyrie uit de messa Graecorum
B.Martinu:  Mount of Three Lights.

“Opvallend aan de programma’s van het Amersfoorts Mannenkoor is altijd weer, dat zo veel mogelijk oorspronkelijke mannenkoormuziek wordt gezonden, met zo weinig mogelijk bewerkingen. Dat is iets waar veel andere mannenkoren een voorbeeld aan mogen nemen”. -Aart Wimmenhove-
7 oktober 1980 KRO radio-opname van L. Perosi Messa da Requiem.
Dit werd uitgezonden op 27 oktober 1981 in de rubriek “Zin in muziek” en op 4 mei 1982 herhaald.
Ook in 1980 wordt Godfried van der Horst plotseling ziek en volgt er een spoedoperatie in Leiden. De genezing duurt langer dan men heeft gehoopt.
Eindelijk komt het moment dat hij opnieuw voor het koor staat en met vreugde zowel voor hem als voor het AMK aan het werk kan gaan maar toch blijft hij in die periode vatbaar. Naast de andere werkzaamheden wordt de steeds terugkerende reis naar Amersfoort hem vermoedelijk te zwaar en moet hij in 1983 bedanken.
Het koor kijkt in dankbaarheid terug op het vele dat hij in het belang van het AMK heeft gedaan.
Tijdens de ziekte van Godfried van der Horst werd het koor geleid door de heren Geert de Boer, Albert Boesveld en Bertus van der Vliet. Ieder op zijn eigen wijze hebben zij het koor zo goed mogelijk geleid en daar mogen we dankbaar voor zijn, al heeft Albert Boesveld het wel heel moeilijk gehad toen hij met de kerstconcerten vlak voor de deur moest invallen. Hij heeft het voortreffelijk gedaan.

 

Historie 1961 – 1970

1961 – 1970

Historisch overzicht vanaf 5 juli 1907 tot heden

1961
Jos Vranken: dirigent van het AMK van 1961 – 1974

Op 20 januari 1961 komt Jos Vranken.
Op verzoek van Henk Nichting – ere wien ere toekomt – wil deze, niet alleen in Nederland zo bekende en gewaardeerde dirigent eerst bekijken of hij zijn naam wel aan het AMK wil verbinden. Vandaar van zijn kant een proefperiode van drie maanden. Na deze drie maanden nam hij het voorstel aan met de woorden:
“Ik bespeel een levend apparaat en het is mij de moeite waard dit koor te leiden, omdat ik er wat in zie.”
Tot aan zijn overlijden in 1974 is hij de onbetwiste leider van het koor gebleven.

 

19 januari 1961. Installatie Ere-voorzitter burgemeester Mr. Joh. de Widt.
In zijn dankwoord zei de burgemeester o.a.: “U levert een belangrijk aandeel in het culturele leven van onze stad, een aspect dat ons als gemeentebestuur bijzonder ter harte gaat.”
26 april 1961: Voor het eerst een concert o.l.v. Jos Vranken in de St.Joriskerk.
Gast was het -niet alleen in Duitsland- beroemde Kölner Männer Gesang Verein o.l.v. Oswald Gilles.

Het AMK zong: Kors Monster, Requiem
G. da Palestrina, Improperia
Jacob de Kerle, Gloria (uit: Messa Regina Coeli)
T.L. da Vittoria, Domine non sum dignus
Fr. Poulenc, Seigneur, je vous en prie
“We constateerden met voldoening, dat het AMK qua zangkunst en klankkleur op hetzelfde peil stond als het beroemde Duitse koor, zodat men nauwelijks kon onderscheiden wie wat zong.” -Amersfoortse Courant-
23 mei 1961: Jubilemconcert in de Markthal
m.m.v.:  Koninklijke Militaire Kapel
Albert Vogel, declamatie
Brigitte Georgy, sopraan
Leo Ketelaars, bariton
Ria Borgmeyer, piano
Thea Roos, celesta
Het AMK zong van Ignace Lilien, Nyuk Tsin.
“Het Oratorium van Lilien behaalde succes. Het strekt het Amersfoorts Mannenkoor tot eer deze daad te hebben gesteld. De manier waarop het de compositie zong en de hartelijke reactie van het publiek bewezen eens te meer dat “moderne muziek” zeerzeker in relatie kan staan met -onbevooroordeelde- liefhebbers van de toonkunst”, aldus W.H. Thijsse over deze première in “Het Vaderland”.
21 oktober 1961: Er volgde een concert in de Markthal samen met de K.Z.V. Eindhovens Mannenkoor o.l.v. Lo de Rooy en het Amersfoorts Jongenskoor o.l.v. Mar Lorijn. “Voortreffelijk concert door twee uitstekende koren” -Dagblad voor Amersfoort-
1962
12 september 1962: 50-jarig jubileum van de Gem. Middelbare Handelsschool Amersfoort. Herdenking in de St.Joriskerk.
Behalve sprekers van het ministerie van O.K. en W., het gemeentebestuur en de directeur van de school werkten mee:
Willem Hülsmann, orgel; O.V.A. o.l.v. Kees Hartveld en het AMK o.l.v. Jos Vranken.
Op 29 september was er in Zutphen een concert in de St. Walburgkerk op uitnodiging van het Kon. Ver. Zutphens Mannenkoor o.l.v. Jacques Reuland.
“Reeds bij het eerste optreden van de gasten frappeerde het ons, hoe uitnemend het materiaal was, waarover de dirigent van het Amersfoorts Mannenkoor, Jos Vranken, beschikte.”  -Zutphens Dagblad-
3 november 1962: Herdenkingsplechtigheid, ter nagedachtenis van de geallieerde gevallenen in de Westerkerk te Amsterdam. Ook in 1969 en 1971 zal het Amersfoorts Mannenkoor aan deze diensten op voortreffelijke wijze meewerken.
3 december 1962: Herdenkingsdienst H.K.H. Prinses Wilhelmina, Moeder des Vaderlands, in de St. Joriskerk. Voorganger is Dr. A.A. Koolhaas.
Aan de uitgang wordt een collecte gehouden voor Noodlijdend Algerije.
1963
7 januari 1963: Opheffing Amersfoorts Jongenskoor.
Jos Vranken betreurde de opheffing. Hij vond het geen motief dat door het bedanken van Mar Lorijn het voortbestaan hiervan afhangt. Hier ligt een taak voor het AMK daarin verandering te brengen. Volgens “Het Centrum” is de opheffing tijdelijk.
27-28 april 1963: Concerten in Goslar en Bad Grund o.l.v. Jos Vranken m.m.v
Bertus Mulder, bas.
Het AMK zong tijdens deze concerten 22 nummers. Eigenlijk een te zwaar programma voor zangers en toehoorders. De recenties waren echter zeer lovend:
“Die Erwartungen, die man an die Sänger aus Holland stellte, wurden weit übertroffen.” -Der Oberharzer-

“Onze bewondering voor het AMK en zijn dirigent Jos Vranken is niet gering geweest. Een zo veelzijdig programma als dit op zo voortreffelijke wijze afwerken, is een overtuigend bewijs van de grote ontwikkeling die het koor de laatste tijd doormaakt.”        -Amersfoortse Courant-
9 november 1963: Concert in Eindhoven op bezoek bij K.Z.V. Eindhovens Mannenkoor.
Na afloop bleven beide koren in hotel Cocangne bijeen. Het hootepunt was het aanbieden van een ton met Amersfoorts St.Joris-bier, die onder luid gejuich door Eindhovens voorzitter Vermeeren werd ontvangen.
“Onder de eminente leiding van zijn dirigent Jos Vranken zong dit koor met veel inspiratie in een heel doorzichtige en dynamische koorklank op de grondslag van een frisse en doorleefde muzikaliteit, die het luisteren naar deze zang tot een onverdeeld genoegen maakte.” -Nieuwe Eindhovense Krant-
1964
25 januari 1964: Concert in de St. Joriskerk o.l.v. Jos Vranken.
medewerking verleenden: leden van de Kon.Militaire kapel
Leo Ketelaars, bariton
Ria Borgmeyer, Harmonium
The Roos, piano
Het koor zong:  Archangelsky, Psalm 1
A.H. Apletscheief, Otche Nasch
B. Martinu, Polni Mse
“Laat mij wel langs deze weg nog eens uiting mogen geven aan m’n grote dankbaarheid voor Uw concert van zaterdag jl. U allen hebt een prestatie geleverd, die ons heeft doen vergeten, dat we naar amateurs luisterden!” -Cornelis van Zwol-
26 september 1964: Zangersdag gewest Utrecht KNZV in de Markthal te Amersfoort.
Uit het jury-rapport: “Ik dank u voor, en wens u geluk met dit zeer geslaagd optreden en hoop uw prachtig koor met uitmuntend stemmenmateriaal in een uitgebreider programma nog eens te mogen beluisteren.” -Henri Heydendael-
Op 14 november 1964 introduceerde Jos Vranken voor het eerst een drie-steden concert. In de loop der jaren zouden er nog diverse volgen zowel in Amersfoort als elders in het land. Het eerste 3-stedenconcert vond in de Markthal plaats, samen met de Kon. Ver. Zutphens Mannenkoor en Groot Mannenkoor Zwolle.
In de pauze van het concert werden de dirigenten van de koren en de voorzitters voorgesteld aan de burgemeester van Amersfoort.
Later op de avond was er een gezellig samenzijn in de Oranjeboom,waarbij de onderlinge samenwerking van de koren nog eens tot uitdrukking kwam in de toespraken van heren voorzitters en dirigenten.
“Er is een tijd geweest dat in het mannenkoor de klad zat. De klad van de kitsch en de Liedertafelstijl. Bij de drie koren die zaterdagavond in de Markthal te horen waren is die inktvlek er goed en voor altijd uitgeveegd.” -Het Centrum-
1965
26 januari 1965: Radio-opname door de AVRO, opgenomen in de KRO-studio.
2 maart 1965: opname grammofoonplaat in de St. Joriskerk o.l.v. Jos Vranken.
De opname duurde van 19.30 – 21.50 uur, en toen “Die Deutsche Messe”van Fr. Schubert. Tijdens de duur van de opname werd het verkeer rondom de kerk stil gelegd en de klokken van de O.L. Vrouwetoren waren tot zwijgen gebracht.
Op 25 juli bood voorzitter J.Eppenga de plaat aan het gemeentebestuur aan, en zei daarbij het volgende: “Het mannenkoor is altijd met de gemeente bescheiden geweest, maar nu willen wij meer dan vroeger de schoonheid van Amersfoort uitdragen.”
“Het college van B & W stelt het bijzonder op prijs de plaat op deze wijze
van het mannenkoor te mogen ontvangen”, aldus de burgemeester.
4 mei 1965: Medewerking 20 jaar herdenking bevrijding.
Een groot koor -samengesteld uit leden van alle Amersfoortse koren- en de
Orkestvereniging Amersfoort voerden o.l.v. Jos Vranken uit:
“In memoriam 1940-1945″
Dit concert in de St. Joriskerk trok veel luisteraars.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling van B & W dat de componist Jan van Vlijmen een werk voor de dodenherdenking zou schrijven, doch hij heeft zijn opdracht op het laatste moment teruggegeven.
Daarna kreeg Jos Vranken de opdracht, waarin teksten werden gebruikt uit o.a. het boek Prediker en van de dichter J.C. Bloem.
13 juli 1965: Mar Lorijn, dirigent van het Amersfoorts Jongenskoor plotseling overleden. Hij werd slechts 49 jaar en naar menselijke maatstaven is hij veel te vroeg gestorven. En hoewel de mens ook vandaag nog in dit leven wikt, het is God die beschikt. Het Amersfoorts Mannenkoor is nog altijd dankbaar voor het vele en nuttige werk dat Mar Lorijn voor de jongens heeft gedaan.
31 juli 1965 Van deze datum is het volgende document:
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: de overgelegde wijzigingen in de Statuten van de vereeniging: Zangvereeniging “Amersfoort’s Mannenkoor”, gevestigd te Amersfoort.     Porto Ercole, 31 juli 1965. (get.) JULIANA.
Vermoedelijk is de geldigheids termijn van 30 jaar daarna ergens vervallen want in december 1981 worden de statuten gewijzigd via een notaris. Zie 23 december 1981.
Op 15 september 1965 overleed de 2e voorzitter van het AMK, tevens 1e voorzitter van het gewest Utrecht KNZV en lid van het hoofdbestuur van het Verbond. Hij heeft tijdens zijn ziekbed veel pijn geleden, maar bleef tot het laatst toe geïnteresseerd en het wel en wee van het koor en de leden daarvan.
Tijdens de zangersdag van het gewest (25 september) begon het AMK haar optreden met het zingen van Kors Monster’s Grafzang.
Vooral dit nummer ontroerde en de beoordelaar sprak zijn waardering in het jury-rapport uit als volgt: “Mijn bijzondere compliment met de uitvoering van het Requiem van Kors Monster. Dit was overweldigend mooi.”
1966
25 en 28 januari 1966 gaf het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Paul Hupperts een abonnementsconcert in Amersfoort en Zeist.
Het Amersfoorts Mannenkoor en de alt Wilhelmina Matthès waren de solisten in Joh.Brahms’ Rapsodie opus 1953.
“De melancholische Altrhapsodie van Brahms kreeg een indringende vertolking van Wilhelmina Matthès; haar voordracht was zeer beeldend. Het USO speelde geïnspireerd en het AMK kwam tot een prachtige climax die beheerst gezongen werd. De soliste en het koor vormen een evenwichtig geheel.” -Het Centrum-
“Er was een voortreffelijk mannenkoor overgekomen uit Amersfoort.”
-Nw. Utrechts Dagblad-
In 1974 zou het AMK nog eens met hetzelfde nummer te gast zijn bij het USO, nu o.l.v. André Vandernoot. De alt was Delia Woolford en de concerten werden gegeven in Utrecht en Amersfoort.
1967
26 mei 1967: Internationaal Concert in het Kunsthaus te Lutzern, dat op verzoek van de A.G.E.C. werd verzorgd door:
Denemarken: Flemose sangkor o.l.v. Marius Lonborg
Nederland: Amersfoorts Mannenkoor o.l.v. Jos Vranken
Oostenrijk: Singkreis Porcia Spittal o.l.v. Paul Forster
Het AMK zong die middag voor een gehoor van 2200 mensen:
G.A. da Palestrina: Soave
Archangelsky: Expectans expectavi
Vincent d’Indy: Compere Guillery
L.Dallapiccola: Estate
O.Uhlmann: Quatro cavai
Het koor zong voor het eerst in haar bestaan het gehele programma uit het hoofd. Het publiek was zeer enthousiast, en dat werd na het concert nog eens extra onderstreept bij de maaltijd temidden van 4000 zangers.
Zwitserland had gedurende deze periode een groot nationaal zangersfeest georganiseerd, waar 10.000 zangers en zangeressen acte de présence gaven.
Omdat alle hotels in Lutzern bezet waren, werden de AMK-ers over vier hotels in Weggis verdeeld. Op 27 mei zong het koor in samenwerking met de Basier Liederkranz en Mannerchor Weggis in de muziektempel te Weggis, waaronder vanzelfsprekend het Zwitserse Volkslied in een bewerking van de Zwitserse componist Otto Uhlmann.
Opnieuw was het succes groot. 28 mei per trein naar de bergtop van de Rigi en de dag daarop een 3-passentocht met Zwitserse touringcars. Onvergetelijke reizen.
Het AMK kwam met regen aan, het AMK vertrok met regen, maar tussen aankomst en vertrek hadden we schitterend weer (ca. 30 C.)
1 juli 1967: Receptie AMK 60 JAAR.
Een druk bezochte receptie in de Oranjeboom aan de Leusderweg, met veel bloemen en geschenken. Het dames-comité gaf aan de vereniging een stencilmachine en aan de bestuursleden een gouden speld als teken van hun waardigheid en elk koorlid een grijze das en pochette.
5 juli 1967: Het AMK herdacht zijn officiële oprichtingsdatum.
“Voor enkele mensen is deze dag niet onopgemerkt voorbijgegaan. De jubilerende vereniging heeft aan hen die op 5 juli 1907 in Amersfoort geboren waren en nog in de stad wonen een bloemenhulde aangeboden. Tevens was hierbij een grammofoonplaat met een opname van het koor zodat de jubilarissen steeds aan deze dag herinnerd zullen worden. De geste werd op zeer hoge prijs gesteld.” -Amersfoortse Courant-
2 september 1967: Als slot van het jubileumgebeuren gaan de leden van het AMK met hun dames een “reis-met-onbekende-bestemming” tegemoet.
Het einde blijkt in Elburg te zijn, waar in “De Stadt Elburgh” aan de Vischpoortstraat volop gegeten, gefeest en gedanst werd op de muziek van Jan van Loo en zijn collega’s. Aantal deelnemers: bijna 200.
6 oktober 1967: J. Eppinga bedankt als voorzitter. Door de vergadering wordt hem dank gebracht voor het vele werk dat hij voor het koor heeft gedaan.
Als waardering daarvoor wordt hij benoemd tot honorair-bestuurslid.
H.B. de Wilde wordt de nieuwe voorzitter.
17 november 1967: Jubileumconcert Gem. Markthal Amersfoort
m.m.v: leden kon.militaire kapel
Alida Maria Ellens, sopraan
Lieuwe Visser, bas-bariton
Ria Borgmeyer, piano
Thea Roos, piano
A.M.K. zong o.l.v. Jos Vranken:
B.Martinu polni mse.
M. Monnikendam, Magnificat
Archangelsky, Psalm
A.W. Apletscheief, Otche Nasch
A.Dvorak, Tri Sbory opus 43
Achterin de zaal was een tentoonstelling ingericht, onder de titel: 60 jaar A.M.K. “A.M.K. greep erg hoog voor jubileumconcert” -Amersfoortse Courant-.
25 november 1967: Reünie P.D.A.
A.M.K. o.l.v. Jos Vranken zong tijdens de dodenherdenking bij het monument schietbaan: F.Mendelssohn Bartholdy, Beati Mortui
Jos Vranken: De achttien doden
De ambassadeurs van Gr. Brittannië, Polen, Rusland en de U.S.A. legden kransen.
1968
9 april 1968: Herdenkingsbijeenkomst t.g.v. het overlijden van Ds. Martin Luther
King in de Markthal te Amersfoort.
26 september 1968: Grammofoonplaat opgenomen in de St. Joriskerk. Op deze zgn. “groene plaat” staan 17 door het koor o.l.v. Jos Vranken gezongen liederen.
28 september 1968: Medewerking wordt verleend t.g.v. het 70 jarig bestaan van de VVV
Amersfoort in de expositiezaal Zonnehof.
De directeur van het VVV wordt bij die gelegenheid ere-lid van het A.M.K.
1969
3 oktober 1969: Opname voor radio programma van de AVRO in de avrostudio.
Op 15 april 1970 werden enkele nummers uitgezonden en op 18 september van dat jaar het gehele programma.
Naar aanleiding van deze opname schreef K.W. Ibus in het clubblad van het AMK:
“De charmante omroepster was er de oorzaak van dat vele zangers tijdens de opnamen hun tekst kwijt waren. Spontaan hoorde ik een tenor zingen: “Liebes Mädchen hör doch zu, lass dir doch was sagen, dolgraag kwam ik naar je toe, maar ‘k moet ‘t eerst aan Vranken vragen.”
11 november 1969: Keuzeconcert in de Gemeentelijke Markthal te Amersfoort
m.m.v.:  Kon. Luchtmacht Kapel o.l.v. majoor H.F.W. van Diepenbeek
Karin Ostar, sopraan
Lieuwe Visser, bas-bariton
“Concert nieuwe stijl A.M.K. groot succes”. -Amersfoortse Courant-
1970
6 februari 1970: Openingsconcert in de gerestaureerde St. Joriskerk te Amersfoort o.l.v. Jos Vranken.
m.m.v.:  Karin Ostar, sopraan
Hilde Tondeleir, alt
Lieuwe Visser, bas-bariton
Jaap Zwart, orgel
leden Haags Strijkers Ensemble
Als voornaamste werk werd gezongen en gespeeld het werk van:
Bohislav Matinu: The Profecy of Isaiah
Dit concert werd door de NCRV opgenomen en op 12 mei uitgezonden.
De kritieken waren lovend:
“Superieure uitvoering AMK, Indrukwekkende Jesaja-profetie van Martinu”
-Amersfoortse Courant-
“We zijn Jos Vranken bijzonder dankbaar, dat we deze indringende getuigenis mochten beluisteren”        -Het Centrum-
“Première Martinu indrukwekkend”     -Trouw-
“Wat de uitvoering zelf betreft kan opgemerkt worden, dat het koor zich op fantastische wijze gekweten heeft van zijn taak”  -Nederlands Dagblad-
“De Belgische alt Hilde Tondeleir was een grote verassing; wat een juweel van een stem en wat een beheersing van een voor haar tóch waarschijnlijk niet alledaags idioom.”         -Cornelis van Zwol-
4 mei 1970: Herdenkingsdienst in de St.Joriskerk te Amersfoort.
Het AMK zong o.l.v. Jos Vranken: Soave en Achttien doden en samen met de andere Amersfoortse koren o.l.v. Jos Vranken en de O.V.A.: “In Memoriam 1940-1945″ (Jos Vranken).
“Hoezeer de heer Vranken niet alleen het AMK maar ook de andere koren ‘naar zijn hand zette’, bleek overduidelijk uit de gezamenlijke slotzang.
Een schitterende afsluiting.”     -Amersfoortse Courant –

 

Historie 1941 – 1950

Tot 100 jaar: Historisch overzicht 9 september 1941 – 1950

5 september 1941: Onthulling grafmonument op Rusthof voor in de oorlog gesneuvelde militairen.

26 december 1941: Kerstconcert m.m.v.: Corry Bijster, sopraan
Simon C.Jansen, orgel
De kerk was niet verwarmd. Het was bitter koud en het sneeuwde de hele dag,
maar ondanks alle negatieve geluiden was de kerk stampvol en moesten zelfs extra
stoelen worden aangedragen.
Op 26 maart 1942 overleed te Zutphen Reinier Koerselman, de eerste en ere-
voorzitter van het koor. Daar voorzitter Benders toen reeds ziek was, sprak
Gerrit Van den Burg namens het AMK en als vriend bij de begrafenis.
“Hij was een beminnelijke figuur, gesierd met een kostelijke gave van de humor,
een slagvaardige praeses, een man met een heldere kijk op de practische dingen”, aldus de Amersfoortse dirigent.
In zijn periode bleek hij een trouw vriend van het AMK. Hij was een mens met een nobel hart, met een zonnige en bezielde natuur begiftigd, zijn hulpvaardigheid en vriendelijkheid waren in de Nederlandse zangerskring alom bekend -hij was van 1917 af bibliothecaris van het KNZV- en niets was hem teveel als hij anderen kon helpen. Hij was dan ook de geestelijke vader van het koor, een man volledig op de hoogte van het wel, maar vooral ook van het wee van de AMK-gezinnen.
1942-1945: Het is oorlog maar het AMK zingt door. Zij die ziek zijn en zij die van de buitenwereld zijn afgesloten hebben onze steun nodig. Daarom geen concerten waar men tegen betaling toegang heeft, maar wel besloten concerten, zoals in Zon en Schild, St.Elisabeth Ziekenhuis, enz.
De repetities gingen door zolang het repetitielokaal verwarmd kon blijven.
10 augustus 1944 overlijdt na een langdurige ziekte voorzitter G.H. Benders.
Van 1937 af tevens secretaris van het Verbond. Het voltallige koor volgde van het sterfhuis af tot de begraafplaats Rusthof de baar.
Aan de groeve zong het koor het Requiem van Nic. Hazendonk.
“Ik heb hem feitelijk niet anders gekend dan in moeilijke tijden, dus op zijn best”, schreef de Verbondsvoorzitter T.H. Koemans. “Zonder ophef, met beleid en vaste hand, met onverdroten ijver en onblusbaar optimisme bleef hij aan de arbeid, die altijd gericht was op het doel, de vriendschap tussen de zangers aan te kweken. Hoe snakte hij naar de tijd dat onze verenigingen weer over voldoende krachten kunnen beschikken om hun cultureel werk voort te zetten. Hij heeft die tijd niet mogen beleven.”
Uit het vele dat Benders heeft geschreven, komen wij dit citaat uit 1932 tegen:
“Mogen zij, die na ons geroepen worden, het verenigingsschip te besturen, zich doordrongen voelen van de taak, waarvoor zij zich dan gesteld zien, voort te bouwen op het mooie beginsel, dat steeds naar voren komt in onze vereniging, vriendschap aankweken onder de leden en propaganda maken voor de koorzang.
Want in welke richting het muziek-horen zich ook beweegt, het zelf beoefenen in welke vorm dan ook, zij het nog zo bescheiden, dient steeds te worden aangemoedigd. En daarvoor is de koorzang zo bij uitstek geschikt.”
26 juli 1945. Het eerste concert na de oorlog dat het AMK in de St. Joriskerk gaf.
De opbrengst van deze uitvoering was bestemd voor de nabestaanden van hen die gevallen waren voor de bevrijding van ons land.
Het koor zong: Psalm 126 van G. Legrenzi en het Requiem van L. Cherubini.
Het parool vond het “een ware weldaad, na de wereldse klanken van het zogenaamde bevrijdingsconcert weer naar echte gewijde muziek in de heerlijke en accoustisch zo gevoelige ruimte van de St. Joriskerk te kunnen luisteren, naar muziek die daar thuishoort.”
September 1945: P.S. Sonius wordt de nieuwe voorzitter.
Secretaris blijft W. Uitzinger en tot 2e voorzitter wordt benoemd J.Eppinga.
Het ‘fonds bijzondere noden leden AMK’ dat in de afgelopen jaren was gesticht, bleek prachtig werk verricht te hebben. Dit fonds bleef aanvankelijk voortbestaan om waar nodig te kunnen helpen, maar is op 18 april 1947 opgeheven.
3 mei 1946 Herdenking der gevallenen op het O.L. Vrouwenkerkhof.
Het AMK zong o.l.v. Gerrit van den Burg: Requiem (Nic.Hazendonk) en ‘t Geuzenvendel op den thuismarsch (Fred J.Roeske). De jaarlijkse 4-mei-tochten, die tot 1958 op het Rusthof met zang werden besloten, werden steeds door het AMK verzorgd.
19 februari 1947. Feestconcert bij de geboorte van Prinses Marijke.
Het was die dag erg koud. Desondanks was de St.Joriskerk goed bezet.
Uit de toespraak van burgemeester H.Molendijk: “Daarom was het zo goed van het mannenkoor, dat het ons vanavond innerlijk wilde warmen aan ‘n stuk gemeenschappelijk cultuurbezit: het Nederlandsche lièd.”
Juli 1947. Veertig jaar AMK. Vele vlaggen in de stad gaven dit jubileum extra fleur. Er was een ere-comité samengesteld. Het koor herdacht op 4 juli de overleden koorleden terwijl op 5 juli ‘s morgens eerst een reünie in het receptielokaal werd gehouden. Van 10.00 tot 12.00 uur werd het carillon van de O.L.Vrouwentoren bespeeld en om 13.45 uur vertrok het koor mêt begeleiding van de R.K.Muziekvereniging Wilskracht en de Politieharmonie naar de Int. School voor Wijsbegeerte waar om 15.00 uur de receptie begon. Vele, vele sprekers vertelden ieder op eigen wijze: De plaats van het AMK in Amersfoort is een belangrijke plaats en dit is terecht.
In de gangen en de kamers stonden prachtige bloemstukken “mannetje-aan-mannetje”.
De bloemen gingen na afloop behalve naar de zieke leden of de zieke dames van de leden naar zieken in Amersfoort.
Op 7 juli een feestconcert in de muziektent van Amicitia. Plotseling verschenen Hosanna, De Postharmonie, H.J. Hegeraath, Excelsior en Juliana.
Met Wilskracht speelden zij gezamenlijk o.l.v. Ferd. de Goey: “De Officer of the day.” De heer van de Linde bood een bloemenmand aan.
9-10-11 juli in Amicitia de AMK-revue, geschreven en gecomponeerd door Henk Driessen. De decors waren vervaardigd door C.J. Snoey en Bosch.
“Het 40-jarig bestaan was een unieke gelegenheid wederwaardigheden, van de voorbije jaren, vast te leggen in een revue. De revue is een groot succes geworden.” Drie avonden was de zaal uitverkocht.
12 juli: Autotocht met onbekende bestemming. Het was reeds ver na middernacht toen de reis naar Amersfoort weer werd aanvaard.
16 juli: Opvoering kinder-operette “De kinderen in een Jan Plezier trokken juichend door de stad.”
9 november 1949. Kerstfeestviering voor de ‘jongens overzee’ in de Markthal.
Niwin legde de viering op de band vast “Daar was allereerst het AMK dat er geen twijfel over liet bestaan of de jongens in Indië zullen straks genieten van hun zang.”       -Amersfoortsche Courant-
Juni 1950: Gezamenlijk kersen eten in Tiel, daarna in Arnhem koffiedrinken en vervolgens over Apeldoorn terug. Toen waren er nogal volop kersen(!).
September 1950: Voorlopig monument onthuld in het concentratiekamp Amersfoort. Het was koud en guur op de Leuderheide. “Een uitstekend mannenkoor” vond de Tijd.

 

Historie 1931 – 1940

Historisch overzicht vanaf 14 mei 1931 -1940

14 mei 1931: Groot Nationaal Concours georganiseerd door de Gemengde Zangvereniging Inter Nos in het concertgebouw De Vereniging te Nijmegen voor gemengde-, mannen- en vrouwenkoren, kwartetten, fanfare en harmoniegezelschappen.
Het AMK kwam uit in de afdeling Uitmuntendheid met als verplicht nummer:
“Morgenlied” van Philip Loots en als vrij nummer had men gekozen voor het pas ingestudeerde “De Broederschap” van J. P. J .Wierts.
Van de maximaal te behalen 420 punten, kreeg het AMK 397½ punt, goed voor een le prijs met lof van de jury (zilveren lauwerkrans) en een directeursprijs: twee Japanse vazen.
Legendarisch is die wedstrijd, niet in het minst omdat de laatste trein volgens velen te vroeg vertrok, zodat te-laat-komers wel moesten overblijven. Opblijven werd het, want de Nijmeegse winkels waren tot 4 uur ‘s nachts open. Pianist Langeveld had het restant van de nacht evengoed in een bad kunnen zitten -gevuld wel te verstaan- want toen hij uitgefuifd onder de dekens wilde kruipen, stuitte hij op een emmer water!
Augustus 1931. “De toeloop van nieuwe leden in de laatste tijd is van dien aard, dat het bestuur besloot de uitbreiding stop te zetten, tenzij zich uitstekende krachten voor het lidmaatschap aanmelden. Hiermede worden hoofdzakelijk bedoeld eerste tenoren, de partij in een mannenkoor, waarvan uitbreiding steeds gewenst is.
Het koor telt thans ruim 100 zangers waarvan geregend 80 à 90 leden de repetitie bezoeken.”      -Amersfoortsch Dagblad-
17 februari 1932: Ontspanningsavond voor werklozen.
Een Volksavond-concert in de Gem. Markthal m.m.v. de Orkestvereniging Amersfoort.
Het AMK zong o.l.v. Gerrit v.d. Burg:
N.H. Andriessen: De Gypten
Ph.Loots: Morgenlied
J.P.J. Wierts: De Broederschap
Joh.Strauss: An der schönen blauwen Donau
“De beide verenigingen is het ten volle gelukt de talrijke werklozen een avond te bereiden, die nog lang in het geheugen zal blijven voortbestaan.”
-Amersfoortsche Courant-
“Het was een zeer mooie avond en niet alleen de werklozen, maar ook degenen die een concert tegen entree bijwoonden, zullen zeker ook voldaan huiswaarts zijn gekeerd.”       -Amersfoortsch Dagblad-
Het zilveren jubileum wordt ingeluid door een bazar in De Valk op 1 en 2 maart, georganiseerd door het damescomité(!) en ten bate van: Het Amersfoorts Mannenkoor.
Reeds dadelijk bij het binnentreden van de Valk bemerkte men de opvallend goede verzorging van deze nuttige bazar. “Daartoe werken in de eerste plaats wel mee de keurige wandspreuken, ontworpen en uitgevoerd door de heer C.J. Snoeyenbosch, evenals zijn op het toneel opgestelde en sterk de aandacht trekkende transparant van de O.L.Vrouwetoren met het Amersfoortse wapen.”
-Amersfoortsch Dagblad-
Aan deze bazar was veel werk besteed. Niet alleen hadden de dames voor veel en fraai handwerk gezorgd doch bovendien waren er vele attracties, zoals een oliebollenkraam, een theetent, een koekhapperij, een electrische vistent, een trektent, een rad van avontuur en de altijd bij zulke gelegenheden aanwezige sjoelbak.
Elke tweehonderdste bezoeker ontving een verassing en de vijfhonderdste bezoekster werd door de dames- en herenkapper C.Dekker -Zuidsingel 2- een gratis permanent wave aangeboden.
De Amersfoortsche Courant had een aanmerking over de keuze van de zaal. “Waarom
is voor dit doel ook de markthal niet afgehuurd? De mensen konden in de zaal niet voor- of achteruit; velen konden bij de stands geen beurt krijgen, het leek wel een bijenkorf. Deze bazar maakte een grootse indruk, het mannenkoor waardig.
Een vereniging, die over vrouwen beschikt, die zulk een grote opoffering aan de dag leggen om de vereniging hunner mannen groot te maken, zulk een vereniging kan het niet anders dan goed gaan.”
Voordat echter het jubileumgebeuren in alle hevigheid losbarstte, werkte het koor eerst nog mee aan de kei-verplaatsing (23 april 1931).

Het Vrije Volk schreef naar aanleiding hiervan: “Ons beroemd mannenkoor gaf op de Groenmarkt een openluchtconcert passend in de stijl en de sfeer.
5 t/m 15 Juli 1932: Viering van het 25 jarige bestaan van het AMK
-programma:
dinsdag de 5e: Des avonds om 7.30 uur kranslegging op het graf van de medeoprichter Nic. Hazendonk, tevens herdenking van de andere overleden leden van de Vereniging. Gezongen worden het koorwerk “Omhoog” en het Requiem van Nic.Hazendonk.
woensdag de 6e:  Deze avond is afgestaan aan het Dames-comité van het AMK dat daartoe een verzoek heeft gedaan.
zaterdag de 9e: Des morgens van 10.30 tot 12.00 uur in de zaal of terras van Amicitia intieme herdenking van het 25-jarig bestaan voor de leden en hunne dames.
Des middags van 3.30 tot 5.00 uur in dezelfde zaal feestelijke receptie waarbij alle leden met hunne dames tegenwoordig zijn.
Des avonds van 8.30 uur af in dezelfde zaal: feestavond met bal voor de leden met hunne dames en reünisten en genodigden.
maandag de 11e:  Concert aangeboden aan de inwoners van Amersfoort op het Lieve Vrouwenkerkhof of in de muziektent in het Plantsoen.
Eventuele medewerking van een plaatselijke muziekvereniging en een collecte voor één of ander doel.
woensdag de 13e:  Groot kinderfeest uitsluitend voor de kinderen der leden op een nader te bepalen plaats. Het Dames-comité heeft toezegging gedaan hieraan medewerking te verlenen.
vrijdag de 15e:  Repetitieavond waarbij de heren gezellig worden beziggehouden. Na afloop gemeenschappelijk souper. Het programma van deze avond wordt nog nader bekend gemaakt.
Voorwaar een groots programma voor een groot zilveren feest!
Op zichzelf is een 25-jarig jubileum niet zo’n belangrijke gebeurtenis, maar voor een stad als Amersfoort met zijn eigenaardige bevolkingsgroepering, de groeiende en snel wisselende bevolking, waar ook de verenigingen met de regelmaat van de klok worden opgericht en snel verdwijnen, maakt dit wel een uitzondering.
“In de laatste tijd mochten we het Amersfoortsch Mannenkoor meer van nabij leren kennen”, schreef de Amersfoortsche Courant, “en konden we ons op de hoogte stellen van het intieme leven van de mannenzangers.
Amersfoortsch Mannenkoor wordt geleid door een krachtig bestuur, een bestuur, dat weet hoe de leden haar werk waarderen en te allen tijde op de leden kan rekenen. In dit opzicht kunnen we het Amersfoortsch Mannenkoor qua vereniging aan vele organisaties ten voorbeeld stellen en vooral de hechte vriendschapsband, die de leden samenbindt, is wel de voornaamste factor die het AMK doet zijn, een vereniging met deugdelijke inslag.
Wat immer de aandacht trok is de strikte neutraliteit, die het mannenkoor steeds wist te bewaren. Ieders principe wordt geëerbiedigd en daarom is het ieder mogelijk lid van het mannenkoor te zijn. Een factor van niet te onderschatten betekenis.”
Er werd tijdens deze AMK-feestweek veel gevlagd en diverse zakenmensen hadden hun etalage aan dit gebeuren gewijd.
– Sigarenhandel H.A. Vierdag in de Utrechtsestraat, had aan de rokertjes gedacht en zijn etalage was gevuld met Amersfoorts Mannenkoor sigaren, die in doosjes en kistjes smaakvol waren opgesteld.
– de firma R. van den Burg in de Arnhemsestraat, gaf in de keurig verzorgde, met tal van bloemen en planten aangevulde etalage de portretten van de vroegere en
tegenwoordige dirigenten. Men vond er voorts een oorspronkelijk -maar niet voltooid- manuscript van Nic. Hazendonk voor AMK-orgel-soli.
Tevens diverse foto’s van de vereniging en een grafiek van het ledental. Ten slotte naast het vaandel, de vleugel die was aangeboden door het Dames-comité.
– Maison Dekker aan de Zuidsingel, had een groot zeilschip geplaatst met de woorden; “Met volle zeilen naar het gouden jubileum.”

– Fotografisch Atelier A.J. Fortgens in de Langestraat, had in het middenraam een podium waarop zich trapsgewijze de uitgesneden foto’s van de koorleden -geplakt op koper- bevonden. De zijkanten van de etalage werden opgevuld met de portretten van de bestuurders en de dirigent.
We zullen niet het gehele programma extra “uitdiepen”. Wel dient er enige
ruimte te worden vrijgemaakt voor de 9e juli, de grote dag waarbij in de morgen voorzitter A. Koerselman zijn op rijm gestelde verenigingsoverzicht voordroeg en secretaris G.H. Benders deze speech beantwoordde, vanzelfsprekend ook op rijm.
Ook penningmeester G.J. Zwart wilde niet achterblijven. Hij bood de broeders-oprichters een wandrek met fraai bewerkte tinnen lepels aan.
‘s Middags maakte het koor een wandeling door de stad voorafgegaan door de
Amersfoortsche Muziekvereniging o.l.v. Ferd. de Goey. De publieke belangstelling was overweldigend. Eindpunt was Amicitia waar de receptie werd gehouden. Tijdens deze receptie bespeelde de stadsbeiaardier, S.A. van Kalveen, het carillon.
Buitengewoon fraaie bouquetten en bloemenmanden werden door de meeste vertegenwoordigde verenigingen of particulieren aangeboden. Meermalen liet Gerrit v.d. Burg na de speeches het Toastlied zingen. Er waren meer dan 30 sprekers. Tijdens deze receptie ontvingen wij van het Kon. Ned. Zangers Verbond de Heinze-medaille. Een geschenk, dat alleen gegeven wordt aan die verenigingen, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt in de zangerswereld. “Als er ooit een mannenkoor is dat recht heeft bejubeld te worden dan is het wel het Amersfoort’s mannenkoor”
-Joh.W.B. Hagen,voorzitter K.N.Z.B.-
26 oktober 1932 is er een avond van gewijde muziek in de St. Joriskerk.
Deze avond wordt door de N.C.R.V. rechtstreeks uitgezonden.
Voor het AMK is dit de eerste keer dat het met het medium radio in aanraking komt.
Vele uitzendingen zullen nadien volgen.
“We hebben wederom met genoegen naar de vocale prestaties van dit uitstekende zangers-ensemble geluisterd”, schreef de muziekrecensent Schwerzel.
Het jubileumconcert vond plaats op 2 en 3 februari 1933.
Solisten voor deze avond waren: Hélène Cals, sopraan
Evert Miedema, tenor
Joh. Nelissen, bariton
en leden van het U.S.O.
Het AMK zong die avond behalve Zegepraal van L.F. Brandts Buys:
“Fantasie over een oud-Nederlandsch lied”, Dr.Joh. Wagenaar (AMK en orkest)
“Columbus”, Heinricht Zöllener (AMK, sopraan, tenor, bariton en orkest).
Een geslaagd concert en een waardig besluit van de feestelijkheden bij de
herdenking van het 25-jarig bestaan van het Amersfoorts Mannenkoor.
Begin 1933: Voorzitter R. Koerselman gaat met pensioen en wordt de eerste ere-voorzitter. G.H. Benders volgt hem op. Hoewel deze in eerste instantie de functie niet ambieerde, zwichtte hij toch voor de pressie op hem uitgeoefend om zich beschikbaar te stellen. Het koor zal ook met hem een goede koers varen.
26 januari 1934: Concert m.m.v. Annie Woud, alt.
Het AMK zong de volgende nummers:
Nic Hazendonk:  Requiem
Franz Schubert:  Zum Eingang, Zum Sanctus, Schlussgesang, Die Nacht en
Der Entfernten
Joh.Brahms:  Alt Rhapsodie (AMK, alt en piano)
Bela Bartok:  Hej hogyha en Anyom, assonyi
Flor v. Fuyse:  Naar Oostland willen wy rijden
Isr.J.Olman: Jerusalem
Het requiem werd gezongen naar aanleiding van het overlijden van de heren
Joh.M.B. Hage (ere-voorzitter KNZV) en J. Drost (2e secretaris KNZV).
“Een echte daad werd verricht door het zingen van twee door niemand minder dan Bela Bartok voor mannenkoor bewerkte Oud-Hongaarsche volksliederen.
Deze liederen werden in het Hongaarsch gezongen. Er behoort moed en ondernemingsgeest toe. Van den Burg heeft om deze uitvoering mogelijk te maken les genomen in de Hongaarsche uitspraak.”   -Amersfoortsch Dagblad-
10 mei 1934: Groot nationaal Zangconcours te Zutphen.
Het AMK zong in de Ere-afdeling het verplichte nummer van Willem Landré “Het Hazegrouwt” en als vrije nummer: “Morgenlied” van Ph. Loots.
De jury, bestaande uit Willem Landré, Fred Roeske en Dr.Joh. Wagenaar, kende 413 -van de maximaal te behalen 420- punten toe aan het AMK. Vandaar een eerste prijs met lof van de jury, de directeursprijs (een zilveren beker) en een extra prijs voor het hoogste aantal punten: een medaille van de Comm. van de Koningin van Gelderland.
21 februari 1935. Concert in het concertgebouw te Barneveld.
Om 7 uur vertrok het uit ruim 100 personen bestaande koor in drie autobussen van het parkeerterrein tegenover het politiebureau.
Men noemde dit optreden dè gebeurtenis van het seizoen.
Voorzitter G.Benders ontving een Barneveldse kip die op verzoek van de koorleden door de veldwachter in de late avond was opgescharreld. Een scharrelkip dus!
30 mei 1935: Een groot Nationaal zangconcours was uitgeschreven door het Deventer Mannenkoor “Kunst na Arbeid”. Het AMK deed mee en schreef in voor de “superieure afdeling” en won met 328 punten opnieuw de eerste prijs.
4 juli 1936: Van deze datum is een document met de volgende inhoud:
Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz, enz, enz. HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: de overgelegde wijzigingen in de Statuten van de vereeniging: “Zangvereeniging “Amersfoort’s Mannenkoor””, gevestigd te Amersfoort. Het Loo, den 4 Juli 1936. (get.) WILHELMINA.
Ook deze erkenning was minder dan 30 jaar geldig en binnen die periode moest opnieuw goedkeuring worden aangevraagd voor een nieuwe periode. Zie 31 juli 1965.
8 juli 1936 Op initiatief van burgemeester J.C. Graaf van Randwijck wordt m.m.v. de Amersfoortsche Muziekvereniging en de bariton L.A. Galis een avondconcert in het openlucht-theater Birkhoven gehouden. Prachtig zomerweer en 1500 bezoekers.
“Wie wil concerteren in dit boschtheater moet iets werkelijk goeds te bieden hebben, zoals deze avond geboden werd. De volkomen zuivere accoorden, die ook het zacht gesprokene of gespeelde zuiver overbrengt, valt in dit theater op. Geen verdoezeling als onder hoge gotische kerkbogen. En toch valt het geluid niet uiteen, blijft het een geheel. Dat is het opmerkelijke”.
11 december 1936. Voor de eerste keer een concert in Zon en Schild m.m.v.
Joh. Blok, viool.
Na afloop heeft Ds. Nauta de medewerkenden hulde en dank gebracht voor het genot, dat zij verpleegden en personeel hadden verschaft.
5 juli 1937. Het 30-jarig bestaan werd gevierd met een jubileumconcert -gratis aangeboden aan de inwoners van Amersfoort- in het openluchttheater Birkhoven.
Ter gelegenheid van dit zesde lustrum bood burgemeester Mr.J.C. Graaf- van Randwijck van Joh.Strauss de Radetzky-marsch (met nederlandse tekst) aan.
Aanwezig waren ongeveer 2000 toehoorders, een aantal zo groot als nog nimmer bij een muziekuitvoering te Amersfoort is bereikt.
20 juli 1937. Duizenden Amersfoorters per trein, rijtuig, of lopende, begaven zich op weg naar paleis Soestdijk om het prinselijk paar een Lippische kei aan te bieden.
Ongeveer 50 keietrekkers -van elke vereniging één afgevaardigde- trok de reeds in de middag naar het bos van Soestdijk gebrachte kei van 3500 kg. naar het paleis.
Burgemeester Graaf van Randwijck bood met een enkel woord namens de Amersfoortse gemeenschap dit geschenk aan. De Prins sprak enkele woorden van dank, waarna de muziek het speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde “Keienlied” inzette.
Een spontane hulde bracht het AMK, dat zich bij de laan die naar het paleis voert had opgesteld. Zij zongen het Prinselijk paar op niet mis te verstane wijze toe. Staande voor het koor namen de Prins en de Prinses deze onverwachte hulde in ontvangst.
27 juli 1937: G.H. Benders wordt 1e secretaris van het KNZV.
11 februari 1938: Fëestconcert in Amicitia.
Medewerkenden: Ankie van Wickevoort Crommelius, sopraan
Willem Ripken, piano
Marius v.d. Werff, piano
Dit concert dat ter ere van prinses Beatrix werd gehouden, trok een uitverkocht huis.
“Wat vooral treft in het koor, is de winst aan elasticiteit, die verbrokkeling belet, de vaak stralende samenklank, de juiste stemverhoudingen en het zich voegen en aanpassen aan het geheel”.   -L.S. Snoek-
6 juni 1938: Zangersfeest KNZV ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan in het openlucht-theater te Arnhem. Het AMK zong o.l.v. Gerrit v.d. Burg:
-W.Landré: Het Hazegrauwt
-Isr.J. Olman: Jerusalem
Er waren 20 deelnemende koren. Na afloop werd voorzitter Benders door de burgemeester van Arnhem gefeliciteerd met de prestatie van het koor.
26 december 1938 De eigenaar dhr. Van Berkel van Café Het Boompje aan de Heiligenbergerweg (nabij de huidige Stadsring en inmiddels gesloopt) heeft laten weten dat zijn zaak wordt gesloten. De bestuursleden Benders en Sonius gaan op zoek naar een ander repetitie lokaal maar ‘Het Valkje’ en ‘Amicitia’ zijn niet beschikbaar. De zaalhuur van ‘De Princenhof’ bedraagt Hfl.5,00 per week, maar beschikt niet over een fietsenstalling. De zalen ‘Monopole’ en d’Oranjeboom’ doen Hfl.3,00 per week (hetzelfde als ‘t Boompje). De volgende dag informeert de voorzitter het bestuur in een extra bestuursvergadering en in een brief van 28 december 1938 worden de leden geinformeerd over de noodzakelijke verhuizing.
juni 1939. Na circa 33 jaar de repetities te hebben gehouden in de zaal van
‘t Boompje, is het koor thans definitief verhuisd. In het vervolg zullen de wekelijkse repetities gehouden worden in de zaal van café-restaurant d’Oranjeboom aan de Leusderweg (nabij het Pon-spoorlijntje, maar inmiddels ook gesloopt).
september 1939. Het AMK stelt zich beschikbaar voor concerten aan gemobiliseerde militairen en deze kunnen “met vrijstelling van contributie” de repetities bijwonen.
Tevens werd in deze maand een zanghulde gebracht voor de honderdjarige NS.
4 april 1940. Orgelconcert in de St. Joriskerk t.b.v. het Nationaal Hulpcomité.
“Wij hebben het koor nog nooit zò goed gehoord. Dat was in één woord: Prachtig!”

 

Historie 1921 – 1930

Historisch overzicht vanaf 2 februari 1921  tot 1930

Op 2 februari 1921 overlijdt Nicolaas Hazendonk na een kort ziekbed in het
Elisabeth ziekenhuis op de leeftijd van 36 jaar.
De verslagenheid onder de leden is groot.
Er was in de loop der jaren een innige band van vriendschap tussen de leden en
Nic. Hazendonk ontstaan, zodat het voor allen steeds een vreugde was op de repetitieavonden te verschijnen.
Dat is vermoedelijk het geheim van het grote succes dat het AMK in de stad had.
Het is ongelooflijk wat de eerste dirigent voor het AMK heeft gedaan en betekend. Zonder zijn ongebreidelde enthousiasme zou het koor nooit zo’n groot publiek hebben aangetrokken. Een van de leden verwoordde het zo: “het was een genot onder zijn leiding te mogen zijn.”
“Hoe hoog muzikaal de volgende leiders mogen zijn, een samenwerking, ‘n één
voelen, een vriendschap als met Nic Hazendonk zal wel niet meer mogelijk zijn”,
schreef het Utrechts Nieuwsblad. Alles wat Hazendonk deed getuigde van ernstig streven, van nauwgezette voorbereiding.   -Gerrit v.d. Burg-
In Nic Hazendonk ging een werkelijk en “miskend-door-velen” talent verloren.
Piet Tiggers
Bij de begrafenis op 5 februari was een overweldigende belangstelling.
Het bestuur en de leden hadden zich bij het sterfhuis in de straat aangesloten
en op het kerkhof werd de met vele bloemkransen bedekte baar door de leden
van het Amersfoorts Mannenkoor ten groeve gedragen.
Piet Tiggers; dirigent van het AMK van 1921 – 1927
Als opvolger van Nic Hazendonk wordt in de vergadering van april 1921 de heer Piet Tiggers, toonkunstenaar en leraar aan de muziekschool te Amersfoort tot directeur der vereniging benoemd.
Deze bijna dertigjarige dirigent zou een waardige opvolger van Hazendonk blijken te zijn. Onder zijn leiding nam de vereniging in bloei toe en zeer veel hebben de leden van het koor van hem geleerd. Hij had een open oog voor de mogelijkheden die het nieuwe leiderschap hem bood en hij genoot volop van het voordeel van een snelgroeiend ledental.
Dankzij het werk van zijn voorganger was er weinig tegenstand bij het betreden van nieuwe paden. De kern van het koor bleek ontvankelijk voor de schoonheid van oude, vergeten werken, die hij met fijne smaak bracht. Hij beschouwde de polyfone kunst van de oude meesters als het beste studiemateriaal en achtte haar bij uitstek geschikt als inleiding tot de moderne componisten. Aan die moderne koorliteratuur is hij met het A.M.K. echter niet toegekomen.

 

Dat het koor met de keuze van Piet Tiggers tevreden was, bleek wel uit het jaarverslag, waarin G.C. Schellingen – van 1907-1921 secretaris van het AMK – o.a. schreef: “De Heer Tiggers weet met zijn mannen om te gaan en met een grapje, een goede mop dàt van zijn zangers te verkrijgen hetgeen hij wenst om tot een gaaf resultaat te komen. Eindeloos van geduld, steeds gelijkmatig van humeur en in het bezit van grote muzikaliteit is het hem gelukt een groot en uiterst moeilijk werk als het Requiem in te studeren”.
Het lag in de bedoeling dit Requiem van Cherubini binnen een maand na zijn benoeming uit te voeren. Piet Tiggers heeft op dat moment de muziekkennis van de zangers overschat. Het bleek onmogelijk in zo’n korte tijd dit werk onder de knie te krijgen en het bestuur besloot dan ook dit niet eerder uit te voeren dan in oktober.
24, 25 en 28 oktober 1921 vond het rouwconcert plaats ter nagedachtenis van de overleden directeur Nic. Hazendonk o.l.v. Piet Tiggers in Amicitia. Medewerking verleende het Symphonieorkest 5de Infanterie Brigade o.l.v. de heer G. Bikkers.
In de krant van 20 september moest de redactie meedelen dat de plaatsen voor de generale repetitie van 24 oktober en die van het volksconcert op 25 oktober geheel uitverkocht waren, zodat men alleen nog voor die van 28 oktober plaatsen à fl. 12,= kon verkrijgen. De toegangsprijs voor de generale repetitie en het volksconcert bedroeg fl. 10,75.
Het programma zag er als volgt uit:
1. L.W. Kalliwoda Ouverture in F
2. J. Gallus  Ecce quo modo moritur
3. G. Bikkers  Romance voor fluit en Violoncello
4. Edv. Grieg  Peer-Gynt suite I
5. W.A. Mozart  Maurerische Trauermusik
6. L. Cherubini  Requiem
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was de opbrengst van de concerten te besteden voor een blijvend grafmonument op het graf van de overledene of tot studievorming van een studiefonds voor de kinderen, had Mevrouw Hazendonk de voorzitter verzocht hieraan een andere bestemming te willen geven. Zij meende haar overleden echtgenoot het beste te eren door enige door hem gecomponeerde muziekwerken te doen drukken en uit te geven (notulen bestuursvergadering 27 september 1921).
Desondanks besloot het bestuur de netto-opbrengst van dit concert, groot fl. 825,= te bestemmen voor een studiefonds voor de kinderen.
Dit bedrag werd door voorzitter Koerselman en penningmeester Zwart aan de weduwe overhandigd, die het in grote dank aanvaardde.
De recensies logen er niet om. De een was nog enthousiaster dan de ander zoals blijkt uit de volgende ontboezemingen:
“De Heer Tiggers heeft in zes maanden iets groots van het koor gemaakt; de uitspraak van het Latijn (welk een heerlijke taal om te zingen!) was bepaald verrassend duidelijk en zijn leiding van het geheel bestaande uit ruim honderd medewerkenden was zonder één enkele weifeling, overtuigd, muzikaal, rythmisch mooi afgewogen, duidelijk in de contrapunctiek, met schone buiging in de melodiek.
Het zou ons niet verwonderen als het koor nieuwe banen opgaat met de nieuwe directeur. Men late hem niet los, want hij is jong en heeft stellig beschaafdheid: twee zaken die een weg naar een grotere omgeving mogelijk maken”. -Het Dagblad-
“Het mannenkoor zelf heeft z’n oude roem gehandhaafd! De vraag drong zich zelfs op, of het koor niet boven z’n kracht zong! We hopen van niet en dan is aan dit gezelschap onder de bekwame leiding van de heer P. Tiggers een schone toekomst weggelegd”.  -Nieuwe Amersfoortse Courant-
20 november 1921 werd het Eerste Zangtournooi voor Gooi- en Eemland van het Nederlandsch Zangersverbond in gebouw Concordia te Bussum gehouden.
Men kan deze zangerstournooien – er zijn er in totaal vier geweest – als een voorloper van de huidige zangersdagen beschouwen.
Ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan hield het koor op 7 juli 1922 in café ‘t Boompje ‘s avonds van 8.00-10.00 uur een receptie. Het bestuur dacht deze viering in besloten kring te vieren, doch de vele bloemstukken en de afgevaardigden van plaatselijke verenigingen lieten geen twijfel bestaan over andere wensen. Tijdens deze receptie werd een volledige hectograafinstallatie aangeboden!
“Het AMK heeft nu 83 leden èn dankzij voorzitter R. Koerselman, op en top een verenigingsman met grote talenten, streng en vasthoudend als het moet, maar bovenal geestig en goedmoedig èn G.Benders als secretaris steeds vol plannen en initiatieven, moet het wel goed gaan”.
In 1922 verzorgt het koor voor het eerst de openingsavond van de Volksuniversiteit. Voor voorzitter Dr. R. Miedema is dit niet zo vreemd, want “de muziek ligt niet buiten, maar geheel binnen de lijn van de Volksuniversiteit. Immers de muziek doet meer dan iets anders ter wereld de stem des geestes horen”.
23 maart 1923 Het AMK heeft 100 leden!
“Er is een belangrijke gebeurtenis te melden, waarvan velen met genoegen zullen kennisnemen. Amersfoorts mannenkoor heeft zijn 100ste, werkend lid ingeschreven! Een mannenkoor van 100 leden voor een stad als Amersfoort is zeker een feit dat tot voldoening kan stemmen bij allen die de ontwikkelingsgang hebben gevolgd van deze mannenzangvereniging”.
Met een hartelijke toespraak van de voorzitter werd het 100ste toegetreden
lid een zilveren horloge – voor dit doel geschonken door horlogemaker
Mulder – aangeboden”. -Amersfoorts Dagblad-
Tijdens een vergadering van 13 juli 1923 wordt geopperd om van repetitieruimte te veranderen, omdat Café “Het Boompje” te klein zou worden als alle leden (80-90 zangers) aanwezig zijn op de repetitie.
Maar alles blijft bij het oude en pas in 1938 gaat men verhuizen.
In 1924 was er opnieuw een liefdadigheidsconcert nu ten bate van Kinderzorg te Amersfoort. Het koor had voor deze gelegenheid weer een groot werk op het repertoire staan namelijk Max Bruch’s bekende Scenen aus der Frithjof-saga, een compositie voor mannenkoor, orkest, sopraan en bariton.
Men had niet alleen de medewerking van het Symfonieorkest van het 5e Regiment Infanterie nu o.l.v. J.R. v.d.Glas, maar ook de sopraan Mies van Haselen en de bariton Joh. Nelissen bereid gevonden hun bijdrage aan dit concert te leveren.
Opnieuw had men waardering over wat het koor zo belangeloos bracht en het “dankbare applaus vertolkte wel de mening, dat het met zorg uitgevoerde programma werd gewaardeerd”.
Ook in 1924 was er een zangtoernooi voor Gooi- en Eemland van het Nederlandsch Zangersverbond. Het was de vierde en werd in Amersfoort in gebouw Necofa – afkorting voor: Nederlandsche Confectie Fabriek – in het Soesterkwartier gehouden.
De organisatie was in handen van het AMK, dat ook de versiering en de aankleding op zich nam. Vooral het tekenwerk van de heer Snoeyenbosch oogstte veel bijval. De deelnemers aan dit toernooi werden aan het station met de muziek van het 5e Regiment Infanterie afgehaald. Een hele gebeurtenis voor de ruim 400 zangers.
Toch vonden de muziekrecensenten het Necofa gebouw allerminst geschikt. Maar waar zou je in Amersfoort met zijn 30.000 inwoners anders moeten concerteren als er alleen van de koren al 400 deelnemers zijn? “Het wordt de hoogste tijd dat in Amersfoort een concertgebouw komt”, schreef men. Ruim vijftig jaar later kunnen we met het Theater & Congrescentrum De Flint, beter uit de voeten!
Burgemeester Mr.J.C. Graaf van Randwijck roemde in zijn openingswoord de medewerking van het Amersfoorts Mannenkoor aan de grote uitvoeringen van andere verenigingen.
Het succes van de Opera-opvoering en die van de Passie-muziek is voor een groot gedeelte te danken aan de medewerking der krachten van het mannenkoor. Tientallen jaren heeft het AMK op deze wijze het Toonkunstkoor gesteund.
In 1925 was er een Openluchtconcert in het Plantsoen, een concert voor de militairen in de schermzaal van de Infanteriekazerne aan de Leusderweg en een concert in Amicitia m.m.v. de bariton Jan van Rijsselberg en de pianist Henk Ramselaar. “Als het Amersfoorts Mannenkoor een concert geeft”, schreef het Amersfoorts Dagblad, “kan men van te voren zeker zijn dat dit geschiedt voor een stampvolle zaal, wel een bewijs dat deze vereniging zich in een grote mate van sympathie mag verheugen. En die verdient ze, want zij die haar van het begin van haar bestaan hebben gevolgd, zijn steeds ten volle overtuigd, dat het koor de beoefening der muziek altijd zeer serieus heeft opgevat. Wat wij bovendien bij dit koor in grote mate hebben geapprecieerd is de zo onmisbare discipline, enerzijds een gevolg van de toewijding en de geestdrift van de leden, doch anderzijds door de bezieling die er van de dirigent uitgaat. Hij verstaat de kunst de band tussen hem en de leden van het koor geen ogenblik te laten verslappen”.

In 1926 kreeg het AMK toestemming een concert te houden in de St. Joriskerk. Het batig saldo was bestemd voor het werk van de Diaconessen. Medewerking verleenden de organist Gerrit van den Burg en de violist Lajos Szikza.
“Zeer velen zullen de heren Kerkvoogden erkentelijk zijn voor de beschikbaarstelling van het schoone kerkgebouw aan dit uitnemend koor”, schreef Mevrouw A.J.de Jong Schouwenburg-Parker in de Amersfoortsche Kerkbode.
In 1927 organiseert het Amersfoorts Mannenkoor een zangcursus voor leden en niet-leden en benoemt de heer J.P. van Buijtenen, hoofd van de R.K.school aan de M.Withoosstraat en dirigent van het kerkkoor van de St.Henricuskerk tot leider.
De cursus wordt gehouden op woensdagavond van 20.00-21.30 uur in de muziekschool aan de Krommestraat. Voor deze cursus is veel belangstelling, ook van andere verenigingen.
26 augustus 1927 bedankt Piet Tiggers vrij plotseling als directeur van het AMK. Drukke werkzaamheden in Utrecht maken het hem onmogelijk te blijven.
Hij wordt o.a. samen met Willem Pijper muziekcriticus van het Utrechts Dagblad.
“De koorzang is een schoone volkskunst. Het is een bron vol genot. De leden van het Amersfoorts Mannenkoor zullen het hierover volkomen eens zijn. Heeft Johannes Brahms niet eens gezegd: “Wer aus diesem Brünnlein trinkt Bleibt jung und wird nicht alt”.       -Piet Tiggers-
Gerrit van den Burg; dirigent van het AMK van 1927 – 1954
Gerrit v.d. Burg, organist te Amersfoort, wordt op 9 september 1927 met algemene stemmen gekozen als opvolger van Piet Tiggers.
Gerrit v.d. Burg was voor het koor geen onbekende. Reeds enkele keren had hij als solist meegewerkt en ook als dirigent van Jubal hadden de leden hem kunnen beoordelen. Geen wonder dat de verwachtingen hooggespannen waren. Wederzijds bleek het direct te “klikken”, want meer dan 25 jaar bleef hij de onbetwiste leider van het AMK. Het-koor-van-Van-den-Burg zoals men in Amersfoort het mannenkoor na verloop van jaren noemde.
Hij kwam uit een zeer muzikale familie. Vader was muziekleraar, organist en kon een orgelwinkel de zijne noemen. Een broer van zijn vader had gestudeerd aan het muziekconservatorium te Keulen en vestigde zich daarna als musicus in Zuid-Afrika.
Van zijn achtste jaar af kreeg Gerrit v.d. Burg pianoles. Eerst van zijn vader en daarna van Willem Petri en nog later van Louis Robert uit Haarlem. “Eenmaal in de veertien dagen reisde Robert van Haarlem naar Amsterdam, waar ik in het paleis van Volksvlijt hem ontmoette. Dat waren vruchtbare jaren”, zou hij later zeggen.
De theorieles ontving hij eerst van M.W. Petri en daarna van Dr.Joh. Wagenaar die hem de kneepjes van het vak leerden.
Vader Van den Burg vond het verstandiger dat zoonlief met zijn handen de kost kon verdienen – noodzakelijk voor zijn muziekhandel – en zo werd Gerrit ook nog meubelmaker. En wat was hij daar trots op!
Op 16-jarige leeftijd werd hij volontair in de muziekhandel Utrecht en enkele jaren later vertrok hij naar Duitsland om daar èn de fijne kneepjes van het vak te leren èn als organist concerten te geven. Hij zag als organist een goede toekomst voor zich. Zijn vader besliste echter anders. Als oudste zoon diende hij naar Amersfoort terug te komen. Hij moest vader in de muziekhandel opvolgen. En daar in die dagen Vaders Wil Wet was, trok hij terug naar zijn geboorteplaats.
Tot groot geluk van het AMK.
Volgens Joh. Wagenaar bezit Gerrit v.d. Burg “alle muzikale eigenschappen, die voor een leider nodig zijn en veel compositiekennis, zowel op orkestraal als koorgebied.
Zijn harmonische kennis, zijn stijlgevoel en grote algemene muzikale ontwikkeling stellen hem in staat om zowel klassieke als moderne koorwerken te doorvoelen en er de rechte opvatting van te hebben.
Al beoefent hij toevallig de muziek niet in ‘t geheel als vak, hij behoort tot de intens-goede musici van ons land.
Er zijn vakmusici genoeg, die voor hem de vlag moeten strijken, wat betreft talent en muzikale ontwikkeling. En juist zijn aanleg en ontwikkeling zullen hem het overwicht bezorgen, dat voor een leider nodig is.”

 

17 mei 1928. Het AMK doet weer eens mee aan een groot Nationaal Zangconcours
uitgeschreven door het Velps Mannenkoor.
Het koor schreef nu in de 2e afdeling in, en behaalde het hoogste aantal punten dat de deelnemende koren van alle afdelingen hadden bereikt, nl. 312.
Het AMK ontving behalve een lauwertak, ook de directeursprijs, die bestond
uit een ere-beker.
Willem Meyer, directeur van Toonkunst, schreef hierover: “Een drievoudig
hoera voor het Amersfoortsch Mannenkoor. Ik zend u, de voorzitter dier vereniging mijn hartelijke gelukwensen voor het behaalde succes, de kroon op het vlijtige en ernstige studeren, sempre crescendo.”
26 juli 1928. Torenconcert Lieve Vrouwentoren (Lieve Vrouwenkerkhofzijde)
o.l.v. Gerrit van den Burg in samenwerking met de VVV te Amersfoort en m.m.v.
de Amersfoortsche Muziekvereniging o.l.v. F. de Goeij.
Ook werkte mee de beiaardier S.A. van Kalveen.
Er was veel publiek en men genoot op die mooie zomeravond van het experiment. Het bestuur had een paar honderd stoelen laten plaatsen zodat vooral de ouderen rustig konden zitten. De jongeren -en dat waren er velen- bleven staan. Toen het AMK de gemeente vroeg het afstaan en het plaatsen van deze gemeentelijke stoelen uit de Markthal “om niet” beschikbaar te stellen, werd dat verzoek afgewezen!
In het zelfde jaar was er eerst een concert voor de militairen in de schermzaal van de Infanteriekazerne aan de Leusderweg met voor het eerst solisten uit eigen gelederen en wel de baritons L.A. Galis en P.S. Sonius.
Daarna opnieuw een concert op de openingsavond in Amicitia.
Op 14 en 15 februari 1929 was er een groot concert dat voor de pauze geheel aan composities van Franz Schubert was gewijd. Medewerking aan dat concert verleenden de Orkestvereniging Amersfoort o.l.v. Willem Meyer en Jac. J. van den Burg, orgel. Het koor zong na de pauze: De Reunie van L.F. Brandts Buys en met het orkest samen An der schönen blauwen Donau van Joh.Strauss, dat hij indertijd voor de Wiener Männer Gesang Verein schreef.
Maart 1929: Het AMK schreef haar honderdste werkend-lid in.
Er is een heel groot huisgezin
In onze goede stad,
Waarin de brave ooievaar
Naar ‘t scheen genoegen had.
Want gister bracht zij in dat huis
(En ‘t wiegje stond al klaar)
En nieuwe spruit bij ‘t talrijk kroost,
Nu honderd bij elkaar.
En aardig was te zien hoe of
Het gansche hu1sgez1n
Verblijd was met deez’ jonge spruit;
men haald’ hem feest’lijk in.
Pa Directeur en Ma bestuur,
Zij weten in deez’ tijd:
Een groot gezin voert voor ‘t bestaan
Een harden levensstrijd.
Maar ‘t ouderpaar doen braaf z’n plicht,
Het arbeidt voor zijn kroost;
Want een voorbeeldig huisgezin
Dat blijft zijn grootste troost!
De kind’ren kozen één beroep.
Ook dat gebeurt niet vaak.
En geven zich met lust en moed
Geheel aan hunne taak.
Ze kozen als hun vak de zang,
En in het naast verschiet,
zingen ze in hun eigen stad,
Het allerhoogste lied.
Zij zingen en Pa dirigeert
Hun gansche leven lang.
Papa die heeft als hoofd van ‘t huis
Veel-noten-op-zijn-zang!
Dàt maakt dat ‘t zangershuisgezin,
In rijken voorspoed bloeit,
In aantal en in kwaliteit
Nog alle dage groeit!
‘t Is een gelukkig huisgezin
Waar ord’ en regel woont.
En door een prachtig kunstgevoel
Een grote liefde troont,
Voor eed’len zang en noesten vlijt,
Der studie grootsten schat.
‘t Gezin wordt door z’n kranig werk
Een sieraad onzer stad.
*********
Gelukgewenscht, o zangersbent
Juist honderd leden! Fijn!!
Breng, Amersfoortsche Mannenkoor,
Ons zangers-zonneschijn!
-Groegoe; Amersfoortsch Dagblad, 4 april 1929-
Het koor kreeg de smaak voor deelname aan concoursen te pakken.
9 mei 1929 trok men naar Hilversum om in de le afdeling mee te dingen naar een prijs. Gelauwerd kwam men terug. 331 punten is “nie niks” en de daarvoor ontvangen zilveren lauwertak èn de directeursprijs waren dan ook volkomen verdiend. Het jury-rapport vermelde niet voor niets: “Het AMK is een goed koor, dat goed heeft gezongen.”
“De eerste repetitieavond na een concoursdag is voor het AMK steeds iets bijzonders. Immers dan verenigen alle leden z1ch 1n het repetitielokaal en komen vele dames der leden mee om te getuigen van hun medeleven met de vereniging”, aldus het Amersfoortsch Dagblad.
13 september 1929. Orgelbespeling in de St. Joriskerk door Gerrit van den Burg.
Medewerkenden:  Het Amersfoorts Mannenkoor o.l.v. Gerrit van den Burg
Jac. Ph.Caro, bariton
Evert Miedema, tenor
George Stam, orgel.
De opbrengst van dit concert komt ten goede aan het orgelfonds van de Emmakerk in het Soesterkwartier.
Ondanks een “zwoele avond” was de kerk afgeladen vol! “Slechts het Amersfoorts Mannenkoor kan hier zo iets bereiken.” -Eemsbode-

 

Op 9 juli 1930 organiseerde de vereniging tot bevordering van het Vreemdelingen- verkeer te Amersfoort een openluchtconcert op het terras van Amicitia.
Behalve het AMK had de VVV de Amersfoortse Muziekvereniging o.l.v. Fred de Goey uitgenodigd. Er werd volgens de pers mooi en gaaf gezongen en geblazen. Het weer werkte mee. Alle stoelen op het terras waren bezet en aan de overzijde van de beek stond een duizendkoppige menigte aandachtig te luisteren.
Voor het concert van 22 en 23 januari 1931 had Gerrit van den Burg in samenwerking met de Orkest Vereniging Amersfoort o.l.v. Willem Meyer en Henk Ramselaar enkele grotere werken op het programma gezet.
Het AMK zong o.a.: Alph.Diepenbrock: Hymnus de Spiritu Sancto
G.Legrensi : Psalm 126
J. P .J. Wierts: De Broederschap.
“Steeds meer gaat Gerrit Van den Burg putten uit de ware bron van de mannenzang, de Latijnsche kerkzang. Wat zou hij met dit koor van ongeveer honderd man met sonoor mooigekleurd grondgeluid een schoonheid kunnen brengen als het mogelijk was Russische kerkzang te geven! Dat kan nu eenmaal niet, laat ons tevreden zijn dat hij op den Latijnschen weg is.” -U.N.-

 

Historie 1911-1920

Historisch overzicht vanaf 5 juli 1907 tot heden

In 1911 trouwt Nic. Hazendonk en uiteraard moet dit ook door het koor extra feestelijk worden gevierd. Voorzitter Koerselman zal het bruidspaar per rijtuig afhalen en hen naar het repetitielokaal begeleiden. Aan het bruidspaar en de leden zal een ere-wijn worden aangeboden. De leden hebben met elkaar veertig gulden bijeengebracht en men denkt hiervoor een feestje te kunnen bouwen. Na afloop blijkt men echter te optimistisch geweest te zijn. De koorkas zal vijftien gulden moeten bijleggen. Het bestuur vindt dat te veel en daarom zal men alsnog “met de pet” rondgaan om het tekort enigszins te dekken.
Vanzelfsprekend werd ook nu gezongen. Niet alleen zong men de bekende liederen
o.l.v. G.A. Heunks, doch men had ook enkele toepasselijke voor deze gelegenheid gedichte liederen voor het bruidspaar gemaakt.
De band tussen de dirigent en zijn vrouw èn de leden en hun echtgenotes werd
“nauwer aangehaald”, zodat voor velen deze bruiloftsavond onvergetelijk werd.
25 april 1912 herdacht voorzitter Koerselman zijn 25-jarig jubileum bij de HYSM. Natuurlijk diende ook dit gevierd te worden.
Nic. Hazendonk componeerde een wonderschoon lied en secretaris Benders schreef de tekst. Het refrein luidde als volgt:
Waarde Koerselman. U ter eere
Heffen wij dit feestlied aan!
Spreken uit! Als ons begeeren
Het u immer goed mag gaan!
Wij, we wenschen al te gaar
Dient het spoor nog menig jaar;
Promotie zij u ruim gegeven
Heil u, klinkt thans onze groet
Heil u, juichen we blij gemoed
Veel geluk! Veel geluk! In ‘t verder leven.
Een jonge vereniging als het AMK kwam voor vele onverwachte en soms ook vervelende gebeurtenissen te staan.
Tijdens een bestuursvergadering kwam men op de gedachte een liefdadigheidsconcert te geven in de St. Joriskerk. Dit plan kon geen doorgang vinden omdat de kerkvoogden de kerk voor het AMK en voor dat liefdadige doel niet wilden afstaan, omdat “een paar weken geleden een uitvoering in de kerk heeft plaats gehad en uitvoeringen in de kerk slechts spaarzaam kunnen worden toegestaan, daarom moet op uw verzoek afwijzend worden beschikt.”
Die afwijzing kwam hard aan, vooral omdat ongeveer twee maanden eerder de Wognummers wel de kerk voor een concert ten bate van hun eigen kas kregen en het AMK een concert werd geweigerd, terwijl het nota bene een liefdadig doel voor ogen had.
Heel vreemd was het ook dat enkele weken na de weigering een verzoek van enkele dames, die een koortje hadden gevormd om een liefdadigheidsconcert tot uitvoering te brengen, wel goed bevonden werd.
De secretaris schreef dan ook terecht: “Indien ooit, dan mag gewis hier wel gesproken worden van het meten met twee maten.” 

 

5 juli 1912 Het 1e lustrum wordt gevierd met het aanbieden van een feestconcert aan de burgerij op het terras van Amicitia en met medewerking van de Stafmuziekkorps van het 5de Regiment Infanterie o.l.v. de kapelmeester G. Bikkers.
Het terras was door het bestuur van de sociëteit welwillend afgestaan en de tekstboekjes werden gratis verspreid.
Het AMK zong tijdens dit concert de volgende composities:
Nic. Hazendonk: Hymne aan de muze der tonen
Aug. Stille:  Neerlands Taal
A. Saintis:  Sur les Remparts
Richard Hol:  Hollands Glorie
Nic. Hazendonk:  Ons Lied
Er waren telegrammen van het Nederlandsch Zangersverbond en de KZV Nijmeegs
Mannenkoor. In de pauze ontving Nic. Hazendonk een lauwerkrans.
Aangezien men in ons land nooit van te voren kan bekijken hoe het weer de volgende dag zal zijn – en dat ondanks elke voorspelling van De Bilt – werd ook dit
concert extra aangekondigd door het plaatsen van een vlag op de torentrans van de St. Joriskerk. Mocht het “weder dus niet meewerken, dan zal ten blijke dat het concert wordt uitgesteld, de vlag òf niet geplaatst òf tijdig verwijderd worden”.
De concerten op 3 en 4 februari 1913 waren opnieuw geheel uitverkocht.
Het koor had medewerking van: Th. van de Ham, tenor
J.Ch. Caro, bas-bariton.
Kees Andriessen, piano
Jos Stotzen, piano
Voor het eerst in de geschiedenis komt het AMK met een groot werk naar voren en wel van Jos Pembanz: Themophylae, een dramatische scène voor soli, mannenkoor en piano.
Het programma werd verder aangevuld met:
N.H. Andriessen: Psalm 84
V. Storch: Der einsame Wandrer
B Kölhe: Jesu dulci memoria
Becker: Martinsgans
Hans Wagner: Gothentrouw
“De gezongen liederen waren verre van gemakkelijk. De heer Hazendonk heeft ermee bewezen, wat aan te durven. De grootste moeilijkheden schrikken hem niet terug en de uitvoering toonde, dat hij ze wel weet te overwinnen.”
Op 6 september 1913 nam het koor deel aan de feestelijkheden van het 60-jarig bestaan van het Nederlandsch Zangersverbond in Den Haag. Het AMK opende het concert dat werd gehouden in het gebouw van Kunst en Wetenschappan met:
Hans Wagner: Gothentrouw.
Om 20.00 uur werd door de 1000 leden van het verbond een serenade gebracht aan
H.M. Koningin Wilhelmina.
Het was een zeer vermoeiende tocht van de repetitieplaats midden in de stad naar Huis ten Bosch. Deze tocht zonder fakkels en zonder muziek was eindeloos lang en vermoeiend. Toch slaagde de zang. Deze was tenminste prima verzorgd. Na afloop van deze gebeurtenis ging meer dan de helft van het AMK direct terug naar huis. Een gedeelte bleef bij familieleden in Den Haag logeren en een tiental vond onderdak in hotel “Centraal”. De volgende morgen toog dit tiental naar Scheveningen voor een strandwandeling en … een bad in zee. Een van de leden hield zijn hoge hoed op het hoofd want deze kon wel eens verloren raken!
1913. Er wordt een vaandel bij firma van Oven te ‘s Gravenhage besteld voor f.175,-.
De vereniging krijgt van B & W van Amersfoort vergunning voor het houden van een verloting (615 stuks) ten bate van het vaandelfonds.
Op elke 10 loten is er prijs: een kunstvoorwerp.
“De meeste van deze prijzen waren door de leden of hun dames louter voor
dit doel vervaardigd.”
In 1913 ging het vaandel mee naar een concours en op 5 augustus won het AMK op een Nationale Zangerswedstrijd te Renkum in de 3e afdeling de 5e prijs.
Bovendien kreeg het koor een ereprijs uitgeloofd door: Z.K.H. Heinrich Wladimir Albert Ernst Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg Schwerin en een extra ereprijs aangeboden door de commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland.
Grote vreugde zowel bij de AMK-ers in Renkum als bij het thuisfront in Amersfoort. Toen het koor om 22.00 uur in Amersfoort per trein arriveerde werd het feestelijk ontvangen en met muziek van een Harmonie aan het hoofd gingen de deelnemers per rijtuig naar het verenigingslokaal. De feestvreugde daar kende geen grenzen.
September 1914. De grote wereldstrijd had, vooral in augustus, zulk een
deprimerende invloed op de werkzaamheden van onze vereniging, dat het bestuur zich grote zorgen maakte over het voortbestaan van ons koor. In de eerste weken van augustus kwamen behalve het bestuur slechts enkele gewone leden op de repetitie, zodat van echt oefenen geen sprake kon zijn.
Voorlopig werden de repetities stopgezet. Toen men eind augustus bemerkte dat het economisch leven in Nederland toch niet helemaal dood was, probeerde het bestuur de repetities te hervatten.
Het zond een circulaire aan die leden die niet in militaire dienst waren opgeroepen en vol moed gingen het bestuur en Nic Hazendonk weer aan het werk.
Toch kwamen desondanks te veel leden niet opdagen en de twintig getrouwen die wel kwamen waren over de partijen zo slecht verdeeld dat van een goede repetitie geen sprake kon zijn. Op deze manier verder gaan was niet mogelijk. Het bestuur besloot nog eenmaal een poging te wagen. De circulaire die het verzond bevatte één noodkreet: HOUDT HET AMK IN STAND.
Deze oproep had succes. Bijna alle werkende leden waren toen weer present.

 

Amersfoort Garnizoensstad. Het koor opende de deuren voor die leden van het Verbond die in de Keistad onder de wapenen moesten. Met vreugde worden deze “broeders van de zang” ontvangen. “Wellicht”, schrijft secretaris Schellinger in 1914, “dat zij nog een concert van onze vereniging mee kunnen maken. Het zal aan onze ijverige directeur, het bestuur en de gewone werkende leden een vreugde zijn, als deze tijdelijke militaire leden later met aangename herinneringen omtrent het Amersfoorts Mannenkoor naar hunne haardsteden of garnizoenen terug kunnen keren!”
Vier jaar lang zouden de militairen gast van het AMK zijn.
In 1915 zingt het koor op verzoek van het Comité ter behartiging der belangen der geïnterneerden in het Kamp van Zeist, en op verzoek van de garnizoenscommandant in de Infanteriekazerne te Amersfoort.
In 1916 volgde een concert in de muziektent, opgesteld tussen kazerne 2 en 3 van de Infanterie Kazerne aan de Leusderweg.
In 1917 werd het 2e lustrum gevierd met een maaltijd in Maison “De Kloet”,
Arnhemsestraat 5. Na afloop bleef men gezellig in het repetitielokaal aanwezig. Eigenlijk wilde het bestuur een groot tuinfeest houden, doch dit werd door het gemeentebestuur verboden omdat onze burgemeester principieel bezwaar had tegen een buitenfeest in deze treurige tijd.
De muziekvereniging Harmonie van de Wagenwerkplaats bracht bij café Otte de
jubilerende vereniging een serenade.
Na dit “buitenfeest” gaf het koor samen met het muziekkorps van de 9e Infanterie Brigade o.l.v. kapelmeester J. Boers een openluchtconcert op het terras van Amicitia.
Het terras bleek bijna te klein om het aantal bezoekers, onder wie zich ook
de burgemeester bevond, te bevatten.
In 1919 volgt eerst de medewerking aan een protestvergadering tegen de annexatie- plannen van België.
Het AMK zong behalve het: Wij willen Holland hou-en, het Zeeuwsch Volks-
lied, het Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied, Ons lied van de Zee, Mijn Nederland,
0 Nederland let op Uw saeck en na de pauze Hollands Glorie.
Zoals u wellicht weet is de annexatie van Zeeuwsch-Vlaanderen niet doorgegaan!

Ook in 1919 werd het borstbeeld van Johan van Oldebarnevelt t.g.v. zijn 300-ste
geboortedag op het Stationsplein onthuld. Het AMK was daarbij aanwezig en zong onder leiding van dirigent Nic Hazendonk:
Wilms, Wilhelmus
Het Vlaggelied
Johan Crüger, Dankt, dankt nu allen God
Richard Hol, Hollands Glorie

 

Onstaan AMK 1907

1907 – 1910

Historisch overzicht vanaf 5 juli 1907 tot heden

Opmaat
In 1870 telde Amersfoort 13.430 inwoners. Daarvan zorgden vier politieagenten voor de veiligheid van de burgers; vier artsen namen de gezondheidsdienst voor hun rekening; drie notarissen behandelden de wettelijke en juridische kant van dood en leven; vier postbodes brachten elke dag 5 à 6 keer de brieven rond en er was één Liedertafel Amersfoort, die mee het culturele leven verzorgde.

In 2007 wonen in de keistad circa 140.000 mensen, zijn er zo’n 80 politiemensen,
30 huisartsen, 10 notarissen, 120 mensen werken bij de post die nog maar vier dagen per week de post bezorgen en is daar het Amersfoorts Mannenkoor dat met gepaste vreugde zijn honderdjarige bestaan herdenkt.
Statistieken en cijfers zijn bijna altijd interessant en men kan er over het algemeen alle kanten mee uit.
Voor ons is het van belang te weten dat er in de 19e eeuw een mannenkoor in Amersfoort is geweest dat in de vijftigerjaren van die eeuw werd opgericht en pas tegen het eind van de negentigerjaren verdween.
Deze “Liedertafel Amersfoort” was lid van het Nederlandsch Zangersverbond.
Met deze gegevens voor ogen komen vanzelfsprekend de vragen naar boven:
“Hebben de initiatiefnemers van het AMK van het bestaan van de Liedertafel geweten?” en…”Hebben ze bewust de naam van ons koor daarvan afgeleid?”
Op deze vragen zullen we nooit antwoord krijgen.

 

Het Amersfoorts Mannenkoor heeft altijd deelgenomen aan het culturele-, het maatschappelijke- en het sociale leven van Amersfoort. Vanzelfsprekend staat het culturele op de eerste plaats, doch een koor als het AMK heeft nooit voor de maatschappelijke medeverantwoordelijkheid en de sociale noden van anderen de ogen gesloten.
In de loop der jaren hebben duizenden Amersfoorters van de concerten genoten,
want nog altijd geldt: “zang is de verklanking van de emotie, een emotie welke zelf weer haar oorsprong vindt in het diepe gevoelsleven van de mens”.
De voormalige burgemeester van Amersfoort, de heer H. Molendijk heeft het eens als volgt verwoord:
“Een zangkoor kan onberispelijk zingen, jaarlijks een uitstekend concert geven en toch van weinig betekenis zijn voor het culturele leven van de stad.
Ons Mannenkoor weet bij a1lerlei gelegenheden dienend op te treden en geeft daarmee inhoud en kleur aan het geheel.
Bij velerlei gelegenheid heeft het de samenkomsten gemaakt tot eenvoudige plechtigheden en in dagen van vreugdig herdenken geeft het onze blijdschap op beschaafde wijze vorm.”
In 1946 werd de voorzitter van het AMK, de heer Jan Eppenga, tevens voorzitter van de Sectie Zang en Muziek van de in 1946 gestichte Amersfoortse Gemeenschap (AG). Zo werd het AMK één van de pijlers waarop de AG kon worden gebouwd. En dat er in de naoorlogse dagen (1946) veel moest gebeuren blijkt uit een citaat uit die tijd:
“Een betrekkelijk kleine groep van ingezetenen, ca. 1,5 procent (!), van de gansche bevolking profiteert van de muzikale geneugten. Het overgrote deel van onze stadsbevolking toont geen belangstelling”.
Tussen het AMK en de AG bestond een goede samenwerking.
Later werd de Amersfoortse Gemeenschap omgevormd tot de Amersfoortse Culturele Raad(ACR) en nog later tot het Bureau Kunsteducatie (BKE).
Prelude
Amersfoort was jarenlang een garnizoensplaats van betekenis. Veel militairen bewoonden één van de kazernes die de stad in het begin van de 20e eeuw rijk was.
De soldaten zochten ‘s avonds hun vertier in de binnenstad en de muzikanten van het stafkorps van de 5e Regiment Infanterie gaven af en toe voor de burgerij een concert in de muziektent, die in die tijd in het Plantsoen was geplaatst, of men concerteerde bij bijzondere gelegenheden op het terras van de sociëteit Amicitia.
In diezelfde tijd werd de Centrale werkplaats van de spoorwegen naar Amersfoort verplaatst. De HYSM – Hollandsch Yzeren Spoorweg Maatschappij – zat in de lift; er gingen meer en meer mensen gebruik maken van het “ijzeren paard”, zodat het station gelegen aan het Smallepad te klein werd en men naar een groter onderkomen op zoek ging. De directie vond de nieuwe plaats aan de voet van de Berg recht tegenover hotel “Bellevue”, het latere Monopole en nu “De Eenhoorn” geheten.
Het nieuwe station werd een sieraad voor de stad genoemd, terwijl bovendien elke reiziger als hij het station uitkwam op een bijzondere wijze attent werd gemaakt
op het mooie uitzicht dat de natuur hem bij wijze van spreken gratis aanbood.
Ongetwijfeld zal menig reiziger op dat moment hebben gedacht: “hier zou ik wel willen wonen”.
Wij mogen niet vergeten dat men in het begin van die eeuw over het algemeen van
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat werkte. Het loon voor al dat werken – over het algemeen veel zwaarder en intensiever dan nu – was niet hoog, zodat er van veel uitgaan weinig sprake was. Men zocht de gezelligheid meer binnen- dan buitenshuis. Vooral in de herfst en in de winter, als het op straat guur en koud was, werd de warmte van de huiskamer opgezocht en zette men de stoelen rond de kachel.
Dan kwamen de verhalen over vroeger los en werd menig lied gezongen.
Van uitgaan kwam niet veel, maar als er eens een feestavond was te vieren, kon men op veel publiek rekenen.
Een dergelijke feestavond werd in juni 1907 in de feestzaal van “‘t Valkje” in de Valkestraat gehouden. Tijdens deze avond vormden vier mensen van de Centrale Werkplaats een kwartet en zongen dat het een lieve lust was.
Deze vier mannen – Graaff, Lagenbach, Pijpers en Windt – waren zo goed dat zij in de pauze het gesprek van de avond werden. Ook twee collega’s van de HYSM, de heren Koerselman en Schooleman, waren over het gehoorde zeer enthousiast en zij roemden het ene nummer nog meer dan het andere. Tijdens hun gesprek voegde een zich voor hen totaal onbekende jongeman van even in de twintig bij hen die, na zich te hebben voorgesteld als onderwijzer Hazendonk, zich verwonderde waarom met dit stemmenmateriaal er nog geen Liedertafel in Amersfoort aanwezig was.
De beide spoormensen hadden hierover nooit nagedacht en men sprak af elkaar na twee dagen weer te ontmoeten. Ieder voor zich zou in die tussentijd het plan overwegen en als men een mogelijkheid zag, dit nader uitwerken.
Men kwam op de afgesproken tijd en plaats opnieuw bijeen en het AMK werd een voldongen feit.
Het driemanschap ging op zoek naar meer zangliefhebbers en om een groter gebied te bereiken plaatste men een oproep in de plaatselijke courant om tot het oprichten van een mannenkoor te komen. Kort daarna kon ‘s avonds een vergadering worden belegd. Het personeel van de Centrale Werkplaats was ruim vertegenwoordigd. Dat was niet zo verwonderlijk als men weet dat de heer Hazendonk op de goede gedachte was gekomen bij de uitgang van de “Wpc” te gaan posten tegen de tijd dat het personeel naar huis ging. In het wilde weg informeerde hij naar zangliefhebbers.
Hij maakte hen attent op de plannen en noteerde ijverig hun namen in een
notitieboekje. Langs deze weg werd bijv. J.H. Hos, oprichter van Zanglust – een koor van geheelonthouders dat juist had opgehouden te bestaan – voor het mannenkoor gewonnen. Hij zou meer dan vijftig jaar lid van het AMK blijven.
Toch vroeg men zich in Amersfoort af of de stad een mannenkoor zou krijgen.
Een plan ontwerpen is immers altijd nog iets anders dan haar tot uitvoer brengen:
Zoals we reeds zagen waren er veel spoormensen op die oprichtingsvergadering
aanwezig, maar ook militairen, “import-Amersfoorters” en enkele autochtone
bewoners vulden de zaal.
Er werd een commissie van 5 personen benoemd die verdere plannen zou ontwikkelen en de opdracht meekreeg een conceptreglement te ontwerpen. Dankzij “de lust en den ijver” van deze commissie was het mogelijk dat al op 5 juli tot oprichting kon worden overgegaan.
Unaniem was men van mening dat de “Zangvereeniging Amersfoort’s Mannenkoor” – een naam die de heer Langeveld bedacht- de juiste was.
Ook werd tijdens diezelfde vergadering de heer Nic. Hazendonk als tijdelijk directeur benoemd en koos men de voorlopige commissie tot bestuur, die de functies onderling verdeelde.
En zo begon op 5 juli 1907 het toen nog ongedachte, maar nu erkende rijke leven van nu het: “Amersfoorts Mannenkoor” (AMK). 

Nic Hazendonk; dirigent van het AMK van 1907-1921

Nic. Hazendonk woonde sinds 1 januari 1907 in Amersfoort. Hij was onderwijzer in school G, een openbare lagere school die in die jaren in de Puntenburgerlaan gevestigd was.
De keus van het AMK om juist hem een tijdelijke aanstelling te geven – al snel werd deze omgezet in een definitieve (11 oktober 1911)- was niet zo vreemd als men op het eerste gezicht wel zou denken. Hij was leerling geweest van de in de mannenkoorkringen zeer bekende Nijmeegse dirigent en componist Leon C. Bouman en behaalde daarna het diploma zang van de Maatschappij ter bevordering van de Toonkunst.
In Amersfoort was hij de man voor de Volkszangklasse. Zijn manier van lesgeven werd ten voorbeeld gesteld aan andere plaatsen in Nederland.
Bovendien was hij organist in de Lutherse kerk en muziekrecensent van het
Amersfoortsch Dagblad.
Het koor ging dan ook vol vertrouwen onder zijn leiding van start.

 

Als repetitielokaal werd de uitspanning ‘t Boompje aan de Heiligenbergerweg in gebruik genomen. In de tuinzaal (serre) vonden de repetities plaats.
Er was altijd een gezellige sfeer in die serre van ‘t Boompje.
Otte, de eigenaar, was wel een beetje trots op het AMK. Kleine kinderen worden groter en op een gegeven moment barstte het AMK compleet uit de serre.
Wat nu gedaan? Men zocht al naar een andere gelegenheid voor de repetities, maar Otte liet het AMK niet gaan en de serre werd vergroot. “En daar stonden we dan tussen puin, balken en opgetaste stenen en zongen zo hard dat de kalk uit de voegen vloog”, vertelde Dirk Mulder jaren later met veel verve en daarbij glinsterden zijn ogen bij die herinnering aan september 1907.
De vereniging groeide dus zeer snel, en dat ondanks het feit dat elf spoormensen reeds in het eerste half jaar bedankten.
Tientallen jaren is men ‘t Boompje trouw gebleven totdat het koor een nieuw thuis vond in de Oranjeboom (inmiddels gesloopt) aan de Leusderweg.
Het Roeierslied van C.C.A. de Vliegh was het eerste lied dat het koor instudeerde.
Het was geen gemakkelijke taak die Nic. Hazendonk op zich had genomen. Hij begon met veertig zangers, waaronder slechts enkele geroutineerde en hij moest zich dan ook de eerste tijd beperken tot het eenvoudig te zingen lied, want – goed pedagoog als hij was – hij voelde dat een te hoog grijpen de zangers zou kunnen ontmoedigen en vermoeien.

 

Toch zag de dirigent kans binnen een jaar zijn eerste concert aan het Amersfoortse publiek aan te bieden, dat werd gehouden in de concertzaal van sociëteit Amicitia.
Medewerkenden waren:
Jeanette G. Molsbergen, sopraan -Utrecht-
Bertr.H. Drilsma, cellist -Amsterdam-
Betsy Poppeldorf, pianiste -Amsterdam-
Het koor zong naast het reeds eerder genoemde Roeierslied, Neêrlands Taal
(aug Stille), De Avond (Jos Jacobs), De Martelaar in het Colyseum (L. de
Rillé), Nimmer Nacht (NH. Andriessen) plus enkele Hollandsche liedjes zoals
Het wildt Vogelijn en het Visschertje.
De toegangsprijs voor dit concert bedroeg f.0,75. Gezinsleden van de mannen van het koor betaalden slechts een kwartje. Volgens de kranten van die tijd was dit concert een goede start voor betere prestaties.
Natuurlijk moest op het succes van die avond gefeest worden.
Op 23 Mei was het zover en met muziek, voordracht en enkele liederen van het koor zelf werd het een onvergetelijke avond.
Het tweede concert -16 februari 1909- werd opnieuw in de concertzaal van Amicitia gehouden. Bestuur en dirigent waren van mening dat het tijd werd composities met medewerking van solisten ten gehore te brengen. Men vond dat in het lied van de bekende G.A. Heinze “Bede” dat werd geschreven voor mannenkoor en bariton. De baritonsolo werd vertolkt door de destijds zeer beroemde en geroemde Jos M. Orelis uit Amsterdam. Vooral de Nieuwe Amersfoortsche Courant was laaiend enthousiast over dit concert.
“De mannen zongen uitstekend en de ijverige bekwame directeur heeft alle eer van zijn werk. De zangers “hangen aan zijn stokje” en laten de minste beweging niet ongemerkt voorbij gaan, integendeel.
Ze droegen alle liederen met gevoel voor. Het langdurig applaus was dan ook wel verdiend. Wanner dit ijverige koor zo voortgaat zich te oefenen en naar het beter strevende, dan kan het wat worden en zal het binnen afzienbare tijd wel een koor zijn dat meetelt in den lande”.
15 juli 1908 Door goedkeuring van de statuten erkent de Minister van Justitie de
“Zangvereeniging Amersfoort’s Mannenkoor”
Daarbij maakt hij de opmerking dat alsnog in de statuten moet worden vermeld dat het door de vereniging gestelde doel zal worden bereikt door “het houden van repetities en het geven van uitvoeringen”. Het bestuur dient de statuten overeenkomstig te wijzigen of te verbeteren en opnieuw in te dienen.
1 augustus 1908 Van deze datum is een document met de volgende inhoud:
Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz, enz, enz. HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: de overgelegde Statuten van de vereeniging: “Zangvereeniging “Amersfoort’s Mannenkoor””, gevestigd te Amersfoort.
Het Loo, den 1 Augustus 1908. (get.) WILHELMINA.
Deze erkenning was minder dan 30 jaar geldig en binnen die periode moest opnieuw goedkeuring worden aangevraagd voor een nieuwe periode. Zie ook 4 juli 1936. 

30 april 1909.
Volop feest ter gelegenheid van de geboorte van H.K.H. Prinses Juliana.
Het eerste Oranjefeest waarin het AMK een belangrijk aandeel had. In de loop der jaren heeft het mannenkoor bij de geboortes, huwelijken en overlijden van leden van het Oranjehuis steeds door hun muzikale aanwezigheid, hetzij in dagen van vreugde, hetzij in dagen vol droefheid, die dagen tot hoogtepunten van de samenkomsten gemaakt.
Dit eerste Oranjefeest in het bestaan van het AMK werd een openluchtconcert in de muziektent, die toen bij de Monnikendam stond. Dit optreden werd door de feestvierende Keistedelingen zeer gewaardeerd.
Door al deze successen voelden bestuur en dirigent zich in staat deel te nemen aan een “Nationale Zangwedstrijd”. Men vond een geschikte gelegenheid te Zutphen waar een concours werd gehouden ter gelegenheid van het 12½ jarige bestaan van het Zutphens Mannenkoor, op 30 mei 1909.
Elke zichzelf respecterende vereniging had, als ze deelnamen aan een concours, een vaandel bij zich. Het AMK had geen geld en dus … geen vaandel. Een van de leden heeft toen kans gezien om voor de somma van 5 cent een mooi vaandel te vervaardigen. Zo ging men met groot optimisme naar Zutphen en het koor rekende op een eerste prijs. Het koor had ingeschreven in de 3e afdeling en dus moest het lukken.
De teleurstelling was erg groot toen men merkte niet goed gezongen te hebben.
Van de 12 deelnemende verenigingen kregen de Amersfoorters een vijfde prijs.
Toch nog goed voor een bronzen medaille.
Nic. Hazendonk nam in deze periode compositielessen bij Bernhard Zweers, terwijl enkele jaren later Arnold Schönberg zijn leraar was.
Hij componeerde in het begin kleinere werken voor het koor, waarvan hij de
capaciteiten zo door en door kende. Zijn koorwerken uit deze eerste periode zijn als het ware harmonische solfèges, geïnspireerd op de koorklank en ingesteld op de technische problemen van de voor het merendeel ongeschoolde koorleden. Hij hoorde tijdens de repetitie hoe hij schrijven moest en de zangers voelden dat zij door hem te volgen belangrijke vorderingen maakten. Hij liet geen middel onbeproefd om de ontwikkeling van de leden te bevorderen en bracht hen zo spelenderwijs enige theoretische kennis bij.
Zoals zo vele verenigingen in die tijd had ook het AMK geen cent in kas om zelf muziek te kopen. De leden schreven van elkaar de muziek over met alle gevolgen van dien. Sommigen brachten dan ook gruwelijke valse tonen voort!
De oorzaak daarvan lag in het feit dat men geen noot, doch een klad zong!
Men schreef zich in die tijd de vingers blauw aan de vele noten, die in geluid moesten worden omgezet. Soms haakte de kroontjespen, soms ook viel de penhouder op het papier. Een grotere of kleine inktvlek was dan vaak het gevolg daarvan. Wel werd zo’n klad zo goed en zo kwaad als het ging geradeerd, doch niet altijd was de vlek verdwenen en ook werd een inktspat wel eens over het hoofd gezien.
Op de repetitie zag dan de zanger zo’n inktvlek voor een noot aan, met alle
consequenties van dien.
Later kwam men op het lumineuze idee de partijen voor een bepaalde groep, bijvoorbeeld de eerste tenoren, niet meer stuk voor stuk uit te schrijven, doch op eenvoudige wijze te vermenigvuldigen.
Het meest gangbare procédé in die dagen was het hectograferen. Een primitieve en nare bezigheid, waarbij niet alleen de vingers en kleren, doch ook menig tafelkleed kennis maakte met de zeer hardnekkige, niet te verwijderen paarse aniline-inkt.
Deze bezigheid voltrok zich meestal bij de heer Hos thuis. Het resultaat was helaas omgekeerd evenredig aan de inspanning, die voor het totstandkomen van het “meesterwerk” nodig was. Niet alleen zong die bepaalde partij eenstemmig dezelfde klad, doch bovendien kwam het voor, dat de muziek meer pianissimo’s rijker werd, dan de componist had voorgeschreven.
De slecht leesbare gedeeltes van de partij werden namelijk niet zelden heel zacht geneuried, omdat niemand wist wat er precies stond.
In arren moede keerde men dan ook maar weer terug tot het oude overschrijfsysteem, uiziend naar de dag dat er geld genoeg in kas zou zijn om gedrukte partijen te kopen.
2 april 1910 nam het AMK voor het eerst deel aan een propagandaavond van de
vereniging “Het van Hasselt-fonds”. Een filantropische instelling welke zich ten doel stelde het spoorwegpersoneel, dat in het T.B.C. Herstellingsoord te Vorden verpleegd moest worden, financieel te steunen.
Op 17 april werd in Bussum en op 28 mei in Nijmegen aan een concours deelgenomen.
Vooral in Bussum werd men een bittere ervaring rijker. Bijna alle mededingende verenigingen kwamen met geleende krachten uit. “Geen wonder dan ook” – schreef men in het jaarverslag -, “dat wij, die eerlijk toegerust in het strijdperk traden, het moesten afleggen tegen onze minder nauwgezette zusterverenigingen. Ook op onze wijze van zingen viel trouwens wel iets af te dingen, ofschoon wij zulks niet officieel hebben kunnen controleren. Een beleefd verzoek namelijk aan Kunst na Arbeid om ons een afschrift te zenden van de beoordeling der Jury van de door ons gezongen nummers bleef zonder gevolg.”
De Internationale Zangwedstrijd ter viering van het 50-jarig bestaan van de
Kon. Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor bracht voor het AMK in de 3e afdeling opnieuw een vijfde prijs. Het jurylid Völlmar schreef in het rapport: “Dit koor wordt klaarblijkelijk goed geleid. Techniek niet voldoende. Verdient te worden aangemoedigd”.
Toch heeft het concours te Nijmegen behalve een gezellige dag nog iets opgeleverd. Het bestuur van de K.Z.V. Nijmeegs Mannenkoor – het oudste lid van het Verbond – wist de heren Koerselman en Benders van het AMK te overtuigen van het nut lid te worden van het Nederlandsch Zangersverbond.
Tijdens de Algemene Vergadering van 18 juli 1910 werd over dat onderwerp gesproken.
Vooral nu het AMK in Bussum tot de ontdekking was gekomen “hoe ver de knoeierijen kunnen gaan en men ondanks onze afkeuring en vragen daarover geen antwoord wenst te geven, verdient het aanbeveling, dat wij ons tegen deze practijken blijven verzetten.”
Het voorstel om zich bij het Ned. Zangersverbond aan te sluiten wordt met algemene stemmen aangenomen.